Proeftuin populatiemanagement Arnhem

De proeftuin populatiemanagement Arnhem is omgedoopt in Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model, oftewel PELGRIM. Dit is een initiatief van Zorggroep Arnhem en Menzis met als doel de gezondheid van de populatie en van het individu te verbeteren, de groei van de zorgkosten te remmen (minder meerkosten) en de ontwikkeling van de Zorggroep tot een eigentijdse, professionele zorgorganisatie te stimuleren. De zorgverleners bepalen in samenspraak met verzekerden en Menzis wat de ‘zorg op maat’ behelst die het beste past om vooraf gestelde uitkomsten te bereiken. Om het gebruik van de gezondheidszorg te beperken en het zelfmanagement te bevorderen zullen e-health applicaties worden ingezet.

Integrale zorgverlening

In mei 2012 hebben Huisartsenzorg Regio Arnhem en Menzis een gezamenlijke verkenning gedaan over hun rol in het zorglandschap en hun verantwoordelijkheden om de groei in de zorgkosten om te buigen. Daarbij werd vastgesteld dat de huidige vormgeving van integrale bekostiging voor zorgprogramma's per aandoening (bijvoorbeeld DBC-diabetes) onvoldoende gezondheidswinst en doelmatigheidswinst oplevert. In de verkenning was een belangrijke vraag of een andere wijze van bekostiging, gericht op gezondheidswinst van een gehele populatie in plaats van een focus op activiteiten en volume per chronische aandoening, de integrale zorgverlening kan bevorderen. Menzis en de Zorgroep Regio Arnhem hebben vervolgens de handen in één geslagen om werkwijzen en verantwoordelijkheden in de zorgketen te optimaliseren.

Startinterventies

Zorggroep Regio Arnhem en Menzis zijn op voet van gelijkwaardigheid bezig met het verder vormgeven van de proeftuin onder begeleiding van KPMG plexus. Op 12 juni jl. heeft een startconferentie met een groot aantal huisartsen van de Zorggroep plaatsgevonden. Afgesproken is dat op 4 of 5 locaties in het gebied van de Zorggroep (Arnhem en omgeving) een drietal inhoudelijke interventies worden uitgewerkt rond het bewegingsapparaat, polyfarmacie en ouderenzorg. Mogelijk wordt ook een project gestart rondom hartfalen. Gekozen is voor interventies die al op korte termijn concrete resultaten opleveren.

Geleidelijk zullen meer interventies gekozen worden op het gebied van preventie, de zorg in de 1e lijn houden, optimaal voorschrijven en het voorkomen van overbehandeling in de 2e lijn.
Om het gebruik van de gezondheidszorg te beperken en het zelfmanagement te bevorderen zullen verschillende e-health applicaties worden ingezet (bijv. “moet ik naar de dokter.nl”, ” Mijn Medicijncoach” en “thuisarts.nl”).

Focus op curatieve zorg, later ook langdurige zorg

In eerste instantie richt de proeftuin Arnhem zich op de curatieve zorg op grond van de Zorgverzekeringswet. In een volgende fase wordt ook gekeken naar de zorg en ondersteuning van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in de wijk. Dit ook in het licht van de plannen rondom de hervorming van de langdurige zorg en de decentralisaties van zorgtaken (jeugdzorg, langdurige zorg) naar gemeenten. In de gemeente Arnhem worden bijvoorbeeld plannen gemaakt voor een gebiedsgerichte bekostiging van coalities van zorgaanbieders die de zorg en ondersteuning in een bepaald gebied met ongeveer 20.000 inwoners voor hun rekening nemen.
Ook ligt hier een duidelijk verband met de recente ontwikkeling van de wijkgezondheidsteams, in het kader van het convenant tussen de Gemeente Arnhem en Menzis.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy