Zorginkoopbeleid 2018

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.

Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de inkoopeisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.
Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan!

De algemene inkoopvoorwaarden 2018 worden begin mei 2017 gepubliceerd. Het zorginkoopbeleid voor Huisartsendiensten (HDS) valt onder een andere beleidsregel dan Huisartsenzorg en kent geen zorginkoopbeleid. De volledige inkoop is belegd in de regio. Huisartsenposten kunnen contact opnemen met de voor hen bekende regiomanagers van Menzis.

Contractering huisartsenposten

Publicatiedatum 11 mei 2017
Spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht en weekend koopt Menzis in representatie in bij huisartsenposten in de kernwerkgebieden van Menzis (provincie Groningen/kop van Drenthe, Achterhoek, Twente en de regio Arnhem- Ede-Tiel). Dit betekent dat Menzis samen met de representaterende zorgverzekeraar in deze regio’s namens alle zorgverzekeraars afspraken maakt.

Met alle huisartsenposten in Nederland zijn inmiddels meerjaren overeenkomsten afgesloten die een looptijd kennen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Op dit moment zijn zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa in overleg over eventuele aanpassingen van de beleidsregel voor 2018. Eventuele aanpassingen in de nieuwe beleidsregel worden meegenomen in de begrotingsbespreking voor 2018.

Voor de nacalculatie en tariefafspraken wordt via de voor u bekende contactpersoon jaarlijks nieuwe afspraken gemaakt conform de termijnen die daarvoor gesteld worden door de NZa.

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

 In juni 2017   Opsturen en bespreken verantwoording 2016
 Voor 1 juli 2017  Indienen verantwoordingsformulier 2016 bij NZa
 In oktober 2017  Opsturen en bespreken begroting 2018
 Voor 1 november 2017  Indienen tariefaanvraag bij NZa

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.