Zorginkoop 2013-2014 Huisartsenzorg

Drie profielen, vertrouwen als uitgangspunt

Menzis heeft in de overeenkomst drie verschillende profielen opgesteld. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een huisartsenpraktijk biedt. We vinden het belangrijk dat de huisartsenpraktijk zelf een keuze maakt voor het profiel dat bij de praktijk past. Menzis neemt deze keuze zonder controle vooraf over in de overeenkomst. We vertrouwen daarbij op een goede vaststelling van het kwaliteit- en serviceniveau door uzelf als huisarts. Wel controleren we gedurende de overeengekomen contractduur of uw praktijk voldoet aan de criteria die bij het gekozen profiel horen.

Wijzigen van profiel

Huisartsen kunnen per de eerste dag van elk kwartaal kiezen voor een hoger profiel of voor andere voorwaarden binnen het gekozen profiel.

Keuze voor een hoger profiel
De keuze voor een hoger profiel en het daarbij behorende tarief gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal. De wijziging dient uiterlijk 6 weken voorafgaande aan de eerste dag van het volgende kwartaal bij Menzis bekend te zijn.

Keuze voor een lager profiel
De keuze voor een lager profiel en het daarbij behorende tarief gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal en de wijziging dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal bij Menzis bekend te zijn.

Wijzigingsformulier
Met het wijzigingsformulier kunt u wijzigingen doorgeven in het gekozen profiel. Onderaan deze pagina vindt u de overeenkomst en de inhoud van de profielen.
Bevestiging

U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken na uw ingediende wijziging een bevestiging in de vorm van een nieuwe overeenkomst. In de nieuwe overeenkomst staat het overeengekomen profiel en bijbehorend tarief. Daarnaast ontvangt u de gewijzigde kernafspraken. Deze dient u zelf door te sturen naar de verre verzekeraars. Bovenaan de pagina declareren kunt u de e-mailadressen van de andere zorgverzekeraars bekijken.

Kernafspraken

Op verzoek van veel huisartsen hebben we het aanzienlijk eenvoudiger gemaakt om andere zorgverzekeraars te informeren over de afspraken die u met ons heeft gemaakt. In de digitale vragenlijst kunt u aangeven of en naar welke zorgverzekeraars Menzis de kernafspraken moet toesturen (een samenvatting van gemaakte afspraken). U hoeft hiervoor verder niets meer te doen.

De nieuwe overeenkomst

Hier kunt hieronder de nieuwe overeenkomst en bijbehorende documenten alvast bekijken:

Beleid huisartsenzorg 2013-2014

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy