Zorginkoop 2015-2016

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid 2015-2016

Het inkoopbeleid is gebaseerd op het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 en de gezamenlijke visie van 4 LHV-huisartsenkringen en Menzis op de toekomstige huisartsenvoorziening. In onderstaand documenten informeren we u over de wijzigingen die de nieuwe financieringsstructuur huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg met zich meebrengt en hoe Menzis haar inkoopbeleid hierop heeft aangepast.

Aanvullend inkoopbeleid 2016

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we voor 2015 en 2016 veelal tweejarige contracten afgesloten. Deze contracten lopen door in 2016. Voor een aantal onderwerpen was een eenjarige overeenkomst of overgangsregeling van toepassing. Op basis van consultaties met huisartsen, aanpassingen in de beleidsregel en ontwikkelingen in de zorg, voeren we voor die onderwerpen een beperkt aantal veranderingen door in het inkoopbeleid voor individuele huisartsen. Deze betreffen ​(M&I)-verrichtingen, POH-GGZ, Resultaatbeloning, financiering van de POH-S, integrale zorg voor kwetsbare ouderen, medicatiebeoordeling, voorwaarden Intensieve zorg en Stoppen met Roken.

Rekentool

Om uw keuzeproces te ondersteunen heeft Menzis een rekentool ontwikkeld, waarmee u een financiële doorrekening kunt maken van de inzet van de POH-S en POH-O in uw eigen praktijk. Meer dan een indicatie biedt de rekentool echter niet. Zo kunnen in uw regio afwijkende afspraken zijn gemaakt. Informeert u hiervoor bij het formeel samenwerkingsverband waarmee Menzis contractuele afspraken heeft gemaakt. De rekentool kunt u openen met Windows Excel 2010 of hoger.

Aanvraag en wijzigingsformulier POH-S 2016 - 2018

Indien een individuele huisarts een contract POH-S module af wil sluiten of een lopende POH-S module wil wijzigen, kan bij Menzis het onderstaande aanvraag- en wijzigingsformulier POH-S 2016-2018 worden ingediend.

Menzis biedt de zorgaanbieder elk kwartaal de mogelijkheid om een contract of een wijziging in een bestaand contract aan te vragen. De aanvraag kan tot uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal doorgegeven worden. Het contract met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt van kracht op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.

Segmenten

Voor de nieuwe bekostiging komt er een segmentenmodel. Bekijk hieronder de nadere invulling van de segmenten.

Segment 1

> POH-GGZ

> Basis huisartsenzorg

> (M&I) verrichtingen

Segment 2

> 2A: Ketenzorg, DM2,            VRM, COPD & Astma

> 2B

> Overhead multidis. zorg

> GEZ overgangsregeling

> Stimulering samenwerking

Segment 3

> Zorgvernieuwing

> Praktijkmanagement

> Resultaatbeloning

   - indiv.huisartsenzorg

   - multidis. huisartsenzorg

Overig

> Overgang M&I modules

> Mod. Stoppen met roken

Procedure bij continuïteitsproblematiek

Formats en minutenschema's

Overzicht aanvragen hulpmiddelen

Menzis heeft samen met de LHV kringen een overzicht ontwikkeld met daarin de aanvraagprocedure van diverse hulpmiddelen. Bekijk dit overzicht.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over het inkoopbeleid 2015/2016? Bekijk dan het overzicht met de veelgestelde vragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze, na het doorlopen van de vragen, stellen via het online contactformulier. Binnen 5 werkdagen kunt u een reactie verwachten.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy