Actueel

Hulpmiddelen

Publicatie procedure en lijst niet te vergoeden verbandmiddelen

Publicatiedatum 24-07-2018

Beoordeling verbandhulpmiddelen
Tot 2015 zijn door de projectgroep Verbandmiddelen in ZN-verband, alle verband- en compressiehulpmiddelen die in de Z- index zijn opgenomen, gerelateerd aan (complexe) wondzorg, beoordeeld. De beoordeling vond plaats aan de hand van een vastgesteld kader. De zorgverzekeraars duiden gezamenlijk of de nieuw in de Z-index geplaatste wondverband-/compressiehulpmiddelen ingezet kunnen worden bij complexe wondzorg. De duiding is op basis van transparante criteria.

Hierbij brengen we u op de hoogte van de procedure beoordeling wondverband en compressiehulpmiddelen en de lijst niet te vergoeden verbandhulpmiddelen:

 

Aanpassing contracttermijn zorgaanbieders orthesen en prothesen

Publicatiedatum 11-7-2018

Aanpassing contracttermijn in 2019

Anders dan in het Zorginkoopbeleid 2019 vermeld staat, biedt Menzis een 2-jarige overeenkomst aan voor orthesen en prothesen. Hiervoor hebben we een aantal redenen. De belangrijkste is het feit dat we vanaf 2020 een nieuwe afrekenmethodiek wilden opnemen.

In de afgelopen periode is ons gebleken dat er vanwege verschillen in de wijze van declareren, mogelijk onjuiste prijzen in ons contract zouden worden opgenomen. Een voorbeeld is het verschillend declareren van reparatie- en aanpassingskosten, maar ook een verschillend gebruik van GPH-coderingen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we de nieuwe clustersystematiek niet in 2020 invoeren vanwege te grote onzekerheden. Wij hebben nu het volgende aangepast:

  1. Menzis biedt zorgaanbieders een 2-jarige overeenkomst op basis van de huidige systematiek.
  2. Menzis neemt in de overeenkomst een preciezere GPH codering op.

Uitkomst voor de zorgaanbieders is dat er niet veel verandert in de overeenkomst ten opzichte van de huidige situatie. Wij gaan er daarnaast vanuit dat een 2-jarige overeenkomst zorgaanbieders meer comfort geeft.

Contractering incontinentiemateriaal 2018 en 2019

Publicatiedatum 18 oktober 2017
Voor de jaren 2018 en 2019 heeft Menzis met 12 (landelijk werkende) zorgaanbieders een overeenkomst gesloten voor de levering van absorberend incontinentiemateriaal en afvoerend incontinentiemateriaal. Lees hier verder over de contractering incontinentiemateriaal 2018-2019.

Menzis gaat zelf actief haar verzekerden informeren, die nu het materiaal geleverd krijgen van een zorgaanbieder die vanaf 2018 geen contract meer heeft. Met name voor hen heeft dit immers nogal wat consequenties, zoals ook hieronder is aangegeven. Lees de brief naar de verzekerden.

Heeft u geen contract in 2018?
Bent u een zorgaanbieder die per 1 januari 2018 geen overeenkomst meer heeft met Menzis voor het leveren van absorberend en/of afvoerend incontinentiemateriaal, dan heeft dit een aantal consequenties:

  • Vanaf 1 januari 2018 heeft de verzekerde voorafgaande toestemming van Menzis nodig om een declaratie te kunnen indienen. Deze voorafgaande toestemming kunt u namens de verzekerde aanvragen met de medische toelichting die u reeds in het dossier van de verzekerde heeft opgenomen. De verzekerde hoeft niet opnieuw naar de (huis)arts voor een nieuwe medische toelichting.
  • Op de aanvraag voor absorberend incontinentiemateriaal moet zijn aangegeven in welk dagprofiel de verzekerde is ingedeeld.
  • Op de aanvraag voor afvoerend incontinentiemateriaal moet zijn aangegeven welk type materiaal de verzekerde gebruikt (intermitterend katheter, urine-opvangzakken, verblijfskatheter, urinestoppers etc.)
  • Als niet gecontracteerde zorgaanbieder kunt u de papieren nota namens de verzekerde indienen. Hierbij is een akte van cessie verplicht. De verzekerde kan de nota ook zelf indienen bij Menzis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als niet-gecontracteerde zorgaanbieder de nota elektronisch te declareren, tegen bepaalde voorwaarden. Via het Contactformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.
  • Afhankelijk van het soort polis krijgt de verzekerde de nota gedeeltelijk vergoed. Voor verzekerden met een naturapolis bedraagt de vergoeding maximaal 65% tot 75% van het gecontracteerde tarief. De kosten boven dit bedrag komen voor rekening van de verzekerde.

Wijziging planning offerteaanvraag incontinentiemateriaal

Publicatiedatum 13 april 2017
Op 31 maart jl. heeft Menzis haar Visie op Zorginkoop en het zorginkoopbeleid 2018 Hulpmiddelenzorg gepubliceerd.

In dit zorginkoopbeleid is de selectieve inkoop van incontinentiemateriaal benoemd als focuspunt. Zorgaanbieders die een landelijke dekkend werkgebied kunnen verzorgen, zullen in staat worden gesteld een offerte uit te brengen. In het zorginkoopbeleid 2018 is eveneens een planning voor dit traject opgenomen. Volgens deze planning zal de aanvraag tot offerte uiterlijk zondag 16 april opengezet worden via digitaal inkoopplatform Negometrix. 


Het besluit tot selectieve inkoop vraagt om een gedegen voorbereiding en zorgvuldig proces van communicatie. We vinden het belangrijk dat Menzis eventuele vragen tijdig en accuraat kan beantwoorden. Daarnaast zou publicatie vlak voor of in het paasweekend betekenen dat Menzis niet optimaal bereikbaar is voor vragen van zorgaanbieders en andere betrokkenen.  Daarom hebben we besloten om het publiceren van deze aanvraag tot een offerte uit te stellen tot maandag 24 april 2017. Tevens zullen dan alle offertedocumenten op de website geplaatst worden. 

 

Start inkooptraject incontinentiemateriaal

publicatiedatum 24 april 2017

Op maandag 24 april 2017 heeft Menzis via het digitaal portaal Negometrix de aanvraag tot offerte gepubliceerd in het kader van het inkooptraject voor de levering van absorberend en afvoerend incontinentiemateriaal in 2018 en 2019. Met oog voor kwaliteit en klantwensen denkt Menzis dat er lagere kosten voor de levering van incontinentiemateriaal zijn te realiseren, die bijdragen aan het beperken van de premie voor verzekerden. Met zorgaanbieders worden uniforme afspraken gemaakt en efficiƫnter contractmanagement ingericht in het kader van de overeenkomst. Lees verder.


Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Archief

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy