Actueel

Hulpmiddelen

Start inkooptraject incontinentiemateriaal

publicatiedatum 24 april 2017

Op maandag 24 april 2017 heeft Menzis via het digitaal portaal Negometrix de aanvraag tot offerte gepubliceerd in het kader van het inkooptraject voor de levering van absorberend en afvoerend incontinentiemateriaal in 2018 en 2019. Met oog voor kwaliteit en klantwensen denkt Menzis dat er lagere kosten voor de levering van incontinentiemateriaal zijn te realiseren, die bijdragen aan het beperken van de premie voor verzekerden. Met zorgaanbieders worden uniforme afspraken gemaakt en efficiënter contractmanagement ingericht in het kader van de overeenkomst. Lees verder.


Wijziging planning offerteaanvraag incontinentiemateriaal

Publicatiedatum 13 april 2017
Op 31 maart jl. heeft Menzis haar Visie op Zorginkoop en het zorginkoopbeleid 2018 Hulpmiddelenzorg gepubliceerd.

In dit zorginkoopbeleid is de selectieve inkoop van incontinentiemateriaal benoemd als focuspunt. Zorgaanbieders die een landelijke dekkend werkgebied kunnen verzorgen, zullen in staat worden gesteld een offerte uit te brengen. In het zorginkoopbeleid 2018 is eveneens een planning voor dit traject opgenomen. Volgens deze planning zal de aanvraag tot offerte uiterlijk zondag 16 april opengezet worden via digitaal inkoopplatform Negometrix. 


Het besluit tot selectieve inkoop vraagt om een gedegen voorbereiding en zorgvuldig proces van communicatie. We vinden het belangrijk dat Menzis eventuele vragen tijdig en accuraat kan beantwoorden. Daarnaast zou publicatie vlak voor of in het paasweekend betekenen dat Menzis niet optimaal bereikbaar is voor vragen van zorgaanbieders en andere betrokkenen.  Daarom hebben we besloten om het publiceren van deze aanvraag tot een offerte uit te stellen tot maandag 24 april 2017. Tevens zullen dan alle offertedocumenten op de website geplaatst worden. 

 

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Wijzigingen in de eigen bijdrage en de wettelijke vergoeding van hulpmiddelen

Publicatiedatum 24 oktober 2016
Voor 2017 is de hoogte van een aantal bedragen die zijn opgenomen in de Regeling zorgverzekering gewijzigd. Deze wijzigingen worden berekend door de minister van volksgezondheid en gelden voor iedereen. 

 Voor 2017 gaat het om:

  • De eigen bijdrage voor orthopedisch en allergeenvrij schoeisel voor verzekerden van 16 jaar en ouder is verlaagd van € 136,50 naar 135,00.
  • De eigen bijdrage voor orthopedisch en allergeenvrij schoeisel voor verzekerden jonger dan 16 jaar is verlaagd van € 68,50 naar 67,50.
  • De wettelijke vergoeding die wordt uitgekeerd voor een haarwerk is verhoogd van € 418,50 naar € 419,50.
  • Andere eigen bijdrages voor hulpmiddelen zijn niet gewijzigd.

Introductie Zorginkoopportaal VECOZO

Publicatiedatum 21 april 2016
In het digitale contracteerproces gaat Menzis over op het Zorginkoopportaal van VECOZO. Veel andere zorgverzekeraars maken al gebruik van dit portaal. Nu Menzis ook hierop aansluit, biedt het u de mogelijkheid om het contracteerproces eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen.

Voordelen
Het Zorginkoopportaal ondersteunt bij het digitaal vastleggen van contractafspraken. Vanaf de aanvraag voor een contract tot en met het digitaal ondertekenen. Alle gesloten overeenkomsten zijn eenvoudig in het portaal te vinden, deze worden overzichtelijk weergeven in één scherm. Daarnaast blijven oude contracten van eerdere jaren bewaard, zodat u ze eenvoudig terug kunt vinden. Bij het invullen van de vragenlijst (ook nodig voor de verlengingsovereenkomsten) slaat VECOZO gedurende inactiviteit de door u reeds ingevulde antwoorden op en gaat reeds ingevulde informatie niet verloren.

Geldig certificaat

Om gebruik te kunnen maken van het Zorginkoopportaal heeft de tekenbevoegde van uw organisatie/praktijk een geldig persoonlijk certificaat nodig van VECOZO voorzien van de juiste autorisatie. Het is van belang dat dit certificaat tijdig wordt verstrekt. VECOZO zal u binnenkort benaderen om uitleg te geven hoe u het certificaat kan aanvragen.

Meer informatie

Menzis en VECOZO hebben frequent onderling contact over dit proces. Op de website van VECOZO kunt u over het aanvragen van de certificaten al meer lezen. Ook vanuit Menzis werkt een team aan een soepele overgang naar VECOZO en blijven we aandacht besteden aan het digitale contracteerproces. Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Zorginkoopportaal VECOZO

Uw organisatie ontvangt binnenkort een e-mail van VECOZO. Wij verzoeken u deze mail zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen zodat u tijdig in bezit bent van een juist VECOZO certificaat.

Voor toegang tot het VECOZO Zorginkoopportaal is een geldig persoonlijk certificaat nodig, dat voorzien is van de juiste autorisaties.

Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 mei. Dit om te zorgen dat u tijdig in bezit bent van een certificaat. Dat u niet tijdens de vakantieperiode of vlak voor de contractering nog handelingen moet verrichten heeft u nu al dit verzoek ontvangen.

Met de overgang naar het Zorginkoopportaal van VECOZO streeft Menzis naar meer uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.

Het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt al door diverse zorgverzekeraars gebruikt. Nu Menzis ook hierop aansluit, biedt het zorgaanbieders steeds meer de mogelijkheid om het contracteerproces (het digitaal aanvragen en afsluiten van contracten) eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen. Dit is ook als wens door uw vertegenwoordigers geuit. 

U ontvangt alleen een mail van VECOZO wanneer uw organisatie nog niet in bezit is van een certificaat voor het VECOZO Zorginkoopportaal. 

Het is mogelijk dat uw contactgevens, welke bekend zijn bij VECOZO niet meer juist zijn. Wilt u meer weten over de uw actuele gevens bij VECOZO? Met uw persoonlijk certificaat logt u in bij VECOZO. Dan klikt u rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer onder uw certificaatnaam. Op het volgende scherm komt u in Mijn gegevens. 

Heeft u nog vragen hierover neem dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO

Uw organisatie heeft geen toegang tot VECOZO, dus ook niet tot het Declaratieportaal (EDP)? Om gebruik te maken van één van de diensten van VECOZO is inschrijven van belang. Meer informatie over het aanmelden bij VECOZO kunt u terugvinden op de website van VECOZO.

U ontvangt nu al een verzoek om er voor te zorgen dat u tijdig in bezit bent van het juiste certificaat. Ook rekening houdend met het verwerkingstermijn van VECOZO. Tevens begrijpen wij dat uw organisatie tijdens de vakantieperiode geen tijd heeft om deze aanvraag in behandeling te nemen. Wanneer u nu de aanvraag start bent u voor de vakantieperiode in bezit van een certificaat.

Om te zorgen dat u tijdig in bezit bent van een certificaat. Dat u niet tijdens de vakantieperiode of vlak voor de contractering nog handelingen moet verrichten is het advies om zo spoedig mogelijk de aanvraag in te dienen, uiterlijk 20 mei.

Binnenkort ontvangt de VECOZO-contactpersoon van uw organisatie een e-mail van VECOZO met meer informatie hierover. Wilt u deze informatie al inzien, ga dan naar de Kennisbank van VECOZO. Heeft u nog vragen hierover neem dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO. 

Om te zien wie de contactpersoon van uw instantie is logt u in met uw persoonlijk certificaat en klikt u rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer onder uw certificaatnaam. Op het volgende scherm ziet u dan o.a. de gegevens van de actuele contactpersoon.

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor VECOZO en is degene die namens de praktijk certificaten mag aanvragen en wijzigen, en hiervoor per post en e-mail de noodzakelijke gegevens ontvangt. De contactpersoon is door een tekenbevoegd persoon gevolmachtigd bij de aanmelding van de praktijk of instantie bij VECOZO.  Als contactpersoon kunt u - als u bent ingelogd op de website van VECOZO - bovendien online certificaten aanvragen en wijzigingen doorgeven. 

U bent echter niet automatisch ook geautoriseerd voor de diensten van VECOZO, zoals het Zorginkoopportaal. Voor het aanvragen van autorisatie voor een dienst zelf, dient u een aparte aanvraag in te dienen. Neem hiervoor contact op met VECOZO via de helpdesk of website.

Heeft u vragen over het certificaat of het Zorginkoopportaal van VECOZO? Op de website van VECOZO vindt u meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met VECOZO.

De afdeling Support is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur via telefoonnummer: 013 462 56 41.

Meer informatie over VECOZO certificaten kunt u vinden via de website van VECOZO of via de VECOZO helpdesk. 

U vindt de informatie op de website van VECOZO en u kunt kijken bij de veelgestelde vragen

De planning voor 2017 is nog niet definitief. Om deze reden kunnen we hierover nog geen informatie verstrekken. Medio augustus kunnen wij u hierover meer duidelijkheid geven.

Het Menzis inkoopbeleid voor 2017 is in de eerste week van april op onze website geplaatst.

 

 

Definitief Zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid hulpmiddelen 2017 vastgesteld. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor  nu en de toekomst.  Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

Lastenvermindering huisartsen

Publicatiedatum 23 december 2015
De nieuwe website www.hetroergaatom.nl houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om. 

De afspraken die de onnodige bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen terugdringen treden voor een groot deel per 1 januari 2016 in werking. Partijen hebben de afgelopen drie maanden de aanbevelingen uit het rapport Het Roer Gaat Om (oktober 2015) uitgewerkt. De gezamenlijke website biedt huisartsen eenduidige informatie over wat er is afgesproken en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk. Wanneer bezoekers van de website hun e-mailadres achterlaten krijgen zij bericht als nieuwe informatie beschikbaar is.

De website is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen: de vereniging van huisartsenorganisaties, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In deze eerste ronde worden met name extra formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen afgeschaft. Het uitwerken van andere aanbevelingen, over bijvoorbeeld CIZ-indicaties, en een betere borging van het declaratieverkeer, volgen in 2016. Hiervoor is nader overleg nodig met onder andere ICT-leveranciers. Te zijner tijd zijn deze vervolgafspraken ook te vinden op www.hetroergaatom.nl.

In het kader van Het Roer Moet Om staan ook afspraken over de thema’s Samenwerking & Gelijkwaardig en Kwaliteit op het programma. Dit betreft onder meer de contractering tussen huisartsen en verzekeraars, de gevolgen van de Mededingingswet en indicatoren voor kwaliteit. De eerste uitkomsten zijn in de loop van het voorjaar te verwachten en worden eveneens bekend gemaakt op www.hetroergaatom.nl.

Zorgvuldige implementatie

Het streven om onnodige bureaucratie terug te dringen wordt ook door Menzis onderschreven. Duidelijke en eenduidige implementatie van de maatregelen is hierin van groot belang. Niet alleen voor huisartsen maar ook voor apothekers en leveranciers van hulpmiddelen.

Behalve de landelijk website, zal Menzis u in januari uitgebreid informeren over de praktische consequenties van de gemaakte afspraken. Via een speciaal bulletin en via deze Menzis website houden we u op de hoogte.

Documenten behorende bij de overeenkomst


EADV richtlijn voor controle bloedsuikers

Voor het leveren van het aantal noodzakelijke teststrips wordt de EADV richtlijn van 2014 als uitgangspunt genomen. Deze richtlijn was al opgenomen in de overeenkomst en kunt u hieronder ook downloaden.
GPH codes tbv declaraties dagprofielen
Op landelijk niveau zijn er GPH codes ontwikkeld ten behoeve van de declaraties van de dagprofielen. Hieronder kunt u dit document downloaden.
Toelichting continentiezorg
Alle zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een document opgesteld met betrekking tot de continentiezorg. Hieronder kunt u dit document downloaden.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.