Stoppen met roken

Actuele informatie

Stoppen met roken in 2016

Gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Dat geldt ook voor het gebruik van geneesmiddelen en nicotinevervangers, maar alleen als onderdeel van een programma dat gericht is op gedragsverandering. Aparte vergoeding van deze middelen is niet mogelijk. Verzekerden hebben eenmaal per kalenderjaar recht op een stoppen met roken programma. Er zijn de volgende mogelijkheden m.b.t. begeleiding: 

  • Begeleiding van stoppen met roken via de huisarts.
  • Begeleiding van stoppen met roken via gezondheidscentra en zorggroepen.
  • Begeleiding via de volgende gecontracteerde aanbieders (de verzekerde kan zich hiervoor direct aanmelden, zonder verwijzing van de huisarts): Stop-hulp, Smokefreecoach, Rookvrijookjij, Luchtsignaal, Medipro.

Menzis heeft geen stoppen met roken programma’s in ziekenhuizen ingekocht.

Financiering gedragsmatige ondersteuning

Voor de financiering van gedragsmatige ondersteuning bestaan de volgende mogelijkheden:
  • Via de POH somatiek module, als hierover in 2014 afspraken zijn gemaakt.
  • Via de beleidsregel Gedragsmatige ondersteuning bij Stoppen-met-Roken
  • Via ketenzorg segment 2.
Gedragsmatige ondersteuning moet voldoen aan de CBO richtlijn ‘Behandeling voor tabaksverslaving’ en de zorgmodule Stoppen met Roken. Bekijk hier aanvullende informatie over de voorwaarden en financiering van stoppen met roken.

Wat wordt vergoed?

  • Vergoeding gedragsmatige begeleiding
Verzekerde heeft eenmaal per kalenderjaar recht op een stoppen met roken programma. Deze gedragsmatige begeleiding wordt vergoed als men naar een huisarts gaat, die deze zorg biedt, of naar een gecontracteerde zorgaanbieder.

  • Vergoeding en aflevering van medicatie
In 2015 worden nicotinevervangers en geneesmiddelen als onderdeel van de gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken voor 100% vergoed indien de medicatie wordt vertrekt door Apotheek Zorg te Sittard. Nicotinevervangers en geneesmiddelen worden alleen vergoed in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Aparte vergoeding van deze middelen is niet mogelijk. De medicatie moet worden voorgeschreven via een aanvraagformulier.

Wanneer de medicatie wordt verstrekt door een niet-gecontracteerde apotheek, dan wordt 75% van de kosten vergoed. De medicatie kan uitsluitend middels het aanvraagformulier geneesmiddelen stoppen met roken worden aangevraagd.

Aflevering van medicatie

In 2016 worden nicotinevervangers en geneesmiddelen als onderdeel van de gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken 100% vergoed indien de medicatie wordt verstrekt door Apotheek Zorg te Sittard. De huisarts kan het recept met vermelding van SMR sturen naar ApotheekZorg:


Per fax: ApotheekZorg: 088 044 07 09
Per e-mail: stoppenmetroken@apotheekzorg.nl
Per post: ApotheekZorg, Postbus 5056, 6130PB Sittard

Indien u vragen heeft dan kunt u het beste contact opnemen met zorgteam stoppen met roken via telefoonnummer 088 044 07 19.

Na ontvangst van het recept en controle van de medicatie door ApotheekZorg worden de geneesmiddelen binnen enkele dagen thuis bezorgd. Aan de thuisbezorging zijn geen extra kosten verbonden. De verzekerde ontvangt van ApotheekZorg geen rekening. ApotheekZorg rekent rechtstreeks af met Menzis en/of Anderzorg. De kosten van de medicatie krijgt men volledig vergoed indien aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Niet gecontracteerde aanbieders

Als de verzekerde kiest voor een zorgaanbieder of apotheek waarmee Menzis geen overeenkomst heeft gesloten, dan krijgt de verzekerde 75% van de kosten vergoed van stoppen-met roken begeleiding en eventuele aflevering van medicatie. Een niet gecontracteerde zorgaanbieder moet geregistreerd zijn in het 'Kwaliteitsregister stoppen met roken' of de geleverde zorg moet voldoen aan de CBO-richtlijn Behandeling bij tabaksverslaving of aan de Zorgmodule Stoppen met roken.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy