Zelfstandig behandel centrum

Inkoopbeleid

Inkoop van zorg bij Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s)

Een Zelfstandig Behandel Centrum/Instelling voor Medisch Specialistische Zorg kan bij Menzis een overeenkomst aanvragen. Dit kan alleen voor zorg die we betalen uit de Basisverzekering. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet de instelling voldoen aan een aantal minimale voorwaarden die de kwaliteit van zorg waarborgen.

Contractjaar 2017

Vanaf 2017 geldt het beleid voor Medisch Specialistische Zorg voor alle contractpartijen ongeacht de juridische entiteit van de zorgaanbieder. Dit betekent dat voor ZBC’s, categorale instellingen en ziekenhuizen zoveel mogelijk dezelfde contracteisen gaan gelden. 

ZBC’s blijven een bijzondere positie innemen in het zorglandschap. Zij richten zich immers vaak op een gespecialiseerd zorgaanbod in een afzonderlijke setting en het betreft veelal planbare zorg. Het uitgangspunt is dat de ZBC’s hun toegevoegde waarde in het zorglandschap en de regio aantonen. Dit vanwege het groeiende aanbod en de daarmee gepaarde kosten. Het aantonen van de toegevoegde waarde geldt zowel voor de kwaliteit van de geboden zorg als ook voor de doelmatigheid van zorgkosten per verzekerde. We zullen de ZBC’s hierop toetsen en nemen dit punt mee in de onderhandelingen.

Planning zorginkoop 2017

We streven ernaar om het contracteerproces uiterlijk op 1 november 2016 af te ronden. Vanaf 19 november a.s. kunnen onze verzekerden via onze website zien met welke zorgaanbieders we contractafspraken hebben gemaakt. Het tijdspad contractering 2017 ziet er als volgt uit:

Datum  Omschrijving 

Uiterlijk 1 juli 2016 
Nieuwe zorgaanbieders

Voor nieuw te contracteren ZBC’s stellen we, naast het aantonen van de toegevoegde waarde in het zorglandschap en de regio, nog een aantal aanvullende eisen die we vooraf controleren door middel van een vragenlijst. 

Op verzoek kunnen wij u deze vragenlijst per mail toesturen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via zbc@menzis.nl

Tevens dienen nieuwe aanbieders voor 1 juli 2016 aan ons kenbaar te maken dat ze voor 2017 een overeenkomst met ons willen sluiten. Aanvragen die na 1 juli 2016 binnenkomen kunnen niet meegenomen worden in de inkoop van 2017. Nieuwe aanvragen voor een overeenkomst in 2017 zullen niet in behandeling worden genomen indien de instelling niet voldoet aan het beleid en/of onvolledig is in het invullen van de vragenlijst.
  Uitbreiding locaties 

Instellingen waar Menzis in 2016 een overeenkomst mee had én die in 2017 willen uitbreiden met extra locaties verzoeken wij dit vóór 1 juli 2016 aan ons kenbaar te maken via zbc@menzis.nl. Aanvragen voor uitbreiding die na 1 juli 2016 bij ons binnenkomen, zullen niet worden meegenomen in de inkoop van 2017. 

Vanaf 1 augustus 2016  Menzis verstuurt financieel voorstel en overeenkomst naar ZBC's.  
Uiterlijk 1 november 2016  Afronding inhoudelijke overstemming financiële afspraak en zorgovereenkomst. 
19 november 2016  Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder.  


Zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017

Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie.
Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. In het algemeen inkoopbeleid leest u meer over onze visie op zorg, de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid. Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we het inkoopbeleid 2017 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2017 ten opzichte van 2016, de minimale contracteisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Contractjaar 2016

U kunt het inkoopbeleid en de vragenlijst voor 2016 hieronder downloaden

Overeenkomst aanvragen

U kunt een overeenkomst aanvragen met de vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u hieronder downloaden. De ingevulde vragenlijst en de aanvullende informatie kunt u versturen naar ZBC@menzis.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via ZBC@menzis.nl.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.