Zelfstandig behandel centrum

Inkoopbeleid

Inkoop van zorg bij Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s)

Een Zelfstandig Behandel Centrum/Instelling voor Medisch Specialistische Zorg kan bij Menzis een overeenkomst aanvragen. Dit kan alleen voor zorg die we betalen uit de Basisverzekering. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet de instelling voldoen aan een aantal minimale voorwaarden die de kwaliteit van zorg waarborgen.

Contractjaar 2018

Vanaf 2018 geldt het beleid voor Medisch Specialistische Zorg voor alle contractpartijen ongeacht de juridische entiteit van de zorgaanbieder. Dit betekent dat voor ZBC’s, categorale instellingen en ziekenhuizen zoveel mogelijk dezelfde contracteisen gaan gelden. 
 
ZBC’s blijven een bijzondere positie innemen in het zorglandschap. Zij richten zich immers vaak op een gespecialiseerd zorgaanbod in een afzonderlijke setting en het betreft veelal planbare zorg. Het uitgangspunt is dat de ZBC’s hun toegevoegde waarde in het zorglandschap en de regio aantonen. Dit vanwege het groeiende aanbod en de daarmee gepaarde kosten. Het aantonen van de toegevoegde waarde geldt zowel voor de kwaliteit van de geboden zorg als ook voor de doelmatigheid van zorgkosten per verzekerde. We zullen de ZBC’s hierop toetsen en nemen dit punt mee in de onderhandelingen.

Planning zorginkoop 2018

We streven ernaar om het contracteerproces uiterlijk voor 1 november 2017 af te ronden. Vanaf 12 november a.s. kunnen onze verzekerden via onze website zien met welke zorgaanbieders we contractafspraken hebben gemaakt. Het tijdspad contractering 2018 ziet er als volgt uit:
 
Datum  Omschrijving 

Uiterlijk 1 juli 2017 
Nieuwe zorgaanbieders

Voor nieuw te contracteren ZBC’s stellen we, naast het aantonen van de toegevoegde waarde in het zorglandschap en de regio, nog een aantal aanvullende eisen die we vooraf controleren door middel van een vragenlijst. 

Op verzoek kunnen wij u deze vragenlijst per mail toesturen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via zbc@menzis.nl

Tevens dienen nieuwe aanbieders voor 1 juli 2017 aan ons kenbaar te maken dat ze voor 2018 een overeenkomst met ons willen sluiten. Aanvragen die na 1 juli 2017 binnenkomen kunnen niet meegenomen worden in de inkoop van 2018. Nieuwe aanvragen voor een overeenkomst in 2018 zullen niet in behandeling worden genomen indien de instelling niet voldoet aan het beleid en/of onvolledig is in het invullen van de vragenlijst.
  Uitbreiding locaties 

Instellingen waar Menzis in 2017 een overeenkomst mee had én die in 2018 willen uitbreiden met extra locaties verzoeken wij dit vóór 1 juli 2017 aan ons kenbaar te maken via zbc@menzis.nl. Aanvragen voor uitbreiding die na 1 juli 2017 bij ons binnenkomen, zullen niet worden meegenomen in de inkoop van 2018. 

Vanaf 1 juli 2017  Menzis verstuurt de verlengingsovereenkomst 2018 
 Uiterlijk 31 juli 2017 Afronding inhoudelijke overstemming verlengingsovereenkomst 2018
 Vanaf 1 augustus 2017  Menzis verstuurt financieel voorstel en prijslijst
Uiterlijk 1 november 2017  Afronding financiële afspraak
12 november 2017 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder.  


Zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2018 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. Onze visie op Zorginkoop kunt u raadplegen op visieopzorginkoop.menzis.nl. Het zorginkoopbeleid 2018 medisch specialistische zorg is uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de minimale contracteisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Contractjaar 2017

U kunt het inkoopbeleid voor 2017 hieronder downloaden

Overeenkomst aanvragen

U kunt een overeenkomst aanvragen met de vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u hieronder downloaden. De ingevulde vragenlijst en de aanvullende informatie kunt u versturen naar ZBC@menzis.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via ZBC@menzis.nl.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy