Declareren

Declareren bij Menzis

Wijzigingen DBC-pakket per 1 januari 2016 (RZ16a)

DBC-onderhoud heeft op 1 juli de RZ16a uitgebracht. Release RZ 16a is een beleidsrijke release. De NZa geeft aan dat er geen grote wijzigingen worden doorgevoerd en dat de regelgeving voornamelijk eenduidiger en gebruiksvriendelijk is gemaakt. Toch willen wij een aantal belangrijke wijzigingen, die impact hebben op het zorgadministratieproces, bij u onder de aandacht brengen:

In 2016 behoort de behandeling van de interventieradioloog veelvuldig in het zorgprofiel van de hoofdbehandelaar. Daarom is een aantal knooppunten aangepast om deze activiteiten in de productafleiding mee te nemen. De typeringslijst blijft wel behouden voor gevallen waarin de interventieradioloog wel voldoet aan de voorwaarden om een eigen traject te declareren. Bijvoorbeeld in trajecten waar geen andere hoofdbehandelaar aanwezig is. Daarnaast is de OZP-status van een aantal zorgactiviteiten aangepast. 
Naar aanleiding van klachten van consumenten (en zorgverzekeraars) over nota’s, is onderzocht hoe reëel de prijzen van lichtcomplexe zorg zijn. Uit nadere analyse van de NZa blijkt dat een aantal zorgactiviteiten een twijfelachtige rol heeft in de productafleiding. Deze wijziging raakt in eerste instantie de SEH, waarbij de knooppunten van de drie grootste zorgproductgroepen zijn herzien. Er zijn drie nieuwe knooppunten toegevoegd: SEH licht, SEH middel en SEH zwaar. Hierdoor blijven de zorgproducten bestaan, maar wordt er op een andere manier afgeleid. 

De tweede wijziging die wordt doorgevoerd, raakt de afleiding naar de ambulante producten. Dit betekent dat zorgactiviteiten die direct afleiden naar ambulante producten zijn geherwaardeerd. Het resultaat is dat zeer specifieke zorgactiviteiten, of zorgactiviteiten met een kostprijs lager dan €50, worden verwijderd uit deze knooppunten. Dit betreft de activiteiten uit de volgende zorgactiviteitgroepen: 


 • Wondbehandeling;
 • Conservatieve behandelingen;
 • Onderscheid in verwijdering van gezwellen en verwijdering van corpora aliena.
De structuur wijzigt waar de zorgproducten gelijk blijven. 
De zorgproductgroepen kinderneurologie en neurologie kindergeneeskunde worden per 2016 opgeheven. Daarvoor komt de zorgproductgroep 991630 kinderneurologie (excl. epilepsie/slaapstoornissen) in de plaats. Voor deze wijziging is de zorgvraag bij neurologie geïntroduceerd, namelijk ‘100 – volwassene’, ‘200 – kind’ en ‘000 – traject’. 
Binnen de huidige regelgeving zijn problemen met de verrekening van meerkosten voor plaatsing van een luxer type kunststoflens en aanvullende varicesbehandeling die patiënten niet vergoed krijgen vanuit de Basisverzekering. Dit wordt opgelost door de invoer van los declarabele prestaties (OZP). Deze OZP’s vormen een nieuwe subcategorie ‘bijbetaling aandeel onverzekerde zorg’ van de hoofdcategorie ‘overige verrichtingen’. De OZP’s voor kunststoflenzen hebben een ingangsdatum van 1 januari 2016. 

Op verzoek van de veldpartijen gaan de OZP’s voor varicesbehandelingen met terugwerkende kracht in per 1 juli 2015. In een nadere regel zullen deze wijzigingen verder toegelicht worden. Deze regel is nu nog niet bekend. Wij raden aan alvast een interne code te registreren voor deze groep patiënten, zodat u bij uitgave van de nadere regel de betreffende declaraties makkelijk kunt achterhalen. 
Transplantatiezorg wordt vaak door meerdere specialismen en zorginstellingen behandeld. Daarom is een set van integrale zorgproducten ontwikkeld, die beter aansluit bij de zorgbehoefte van de patiënt. In deze integrale zorgproducten zijn de trajecten van de chirurg en beschouwende specialismen samengevoegd. Hiervoor is een groot aantal wijzigingen in de zorgactiviteiten en de afsluitredenen en –regels doorgevoerd die in het ZIS verwerkt moeten worden. 
In de nadere regel (NR/CU-263) is de definitie van dagverpleging (2016) aangepast naar ‘minimaal drie uur…’ Vanuit verschillende partijen uit het veld (NVZ, ZN, NFU en ZKN) is bezwaar gemaakt tegen deze definitie. Na overleg heeft de NZa besloten om deze aanpassing ongedaan te maken en de huidige definitie (van 2015) te laten staan in 2016. De NZa heeft deze wijziging formeel gecommuniceerd met een circulaire (CI15/39C) en neemt dit op in de RZ16b. 
Nadat eerder dit jaar de verpleegkundig specialist en physician assistant zijn toegevoegd als poortspecialisten, kan per 1 januari 2016 ook de sportarts DBC-zorgproducten openen. De sportarts wordt om deze reden toegevoegd als beroepsbeoefenaar die de poortfunctie kan uitvoeren. Het is belangrijk om na te gaan hoe de afspraken rondom taakherschikking in uw ziekenhuis zijn vormgegeven en hoe de sportarts in deze afspraken past. Wanneer taakherschikkers zelf trajecten openen, volgt de belangrijke vraag of iedereen voldoende is geïnstrueerd. Daarnaast is in de correspondentie van de NZa niet altijd consistentie in het benoemen van de poortfunctie van arts-assistenten. De NZa neemt dit nu expliciet op. 

Handige websites voor meer informatie:

       

Informatiekaart: betalen van ziekenhuiszorg

Medisch specialistische zorg financieren we op basis van diagnosebehandelingscombinaties (DBC-zorgproducten). Het ziekenhuis of ZBC brengt die in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen en ZBC's in rekening kunnen brengen. Hieronder kunt de Informatiekaart 'Betalen van ziekenhuiszorg' downloaden.

Wat is verboden en wat is toegestaan bij ziekenhuisdeclaraties?

De NZa heeft een lijst gepubliceerd zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten:
Wat is verboden en wat is toegestaan bij de registratie en declaratie van medisch specialistische zorg? In de lijst worden de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Verpleegdag
 • Dagverpleging
 • Polikliniekbezoek
 • Verwijzer
 • Dure geneesmiddelen
 • Onderlinge dienstverlening
 • Meerdere DBC-Zorgproducten van verschillende specialismen
 • U-boch
Registratie dubbelzijdig onderzoeken (meerdere foto's)
Hieronder kunt u de antwoorden downloaden op de vraag: Wat is verboden en toegestaan bij een ziekenhuisdeclaratie?

Vektisstandaard

Als wezenlijk onderdeel van de invoering van DOT staat de introductie van de nieuwe EI-declaratie Ziekenhuis/DBC-standaard centraal. Deze ZH308 versie 8.0-standaard is gelanceerd. Vanaf dat moment zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de gelegenheid gesteld om de declaratiesoftware hierop aan te passen. Vektis was genoodzaakt de standaard in een aangepaste uitgave uit te brengen. De aanleiding hiervoor was het uitbrengen van de definitieve declaratiebepalingen door de NZa.

Doelgroep declaranten

Ziekenhuizen, ZBC's, audiologische centra, huisartsenlaboratoria, trombosediensten, medisch specialisten, dialysecentra, radiotherapeutische centra, revalidatiecentra, epilepsiecentra, longrevalidatie en astmacentra.
De standaard en bijbehorende codetabellen en documenten zijn gepubliceerd via de webapplicatie WESP.

Contactgegevens afdeling Declaratieverwerking

U kunt voor vragen over declaraties van klanten van Menzis op één adres terecht. Het Team ziekenhuizen is rechtstreeks bereikbaar. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.