Contractering

Contractering 2016

Menzis heeft voor 2016 enkele wijzigingen doorgevoerd in de contractering van mondzorg. Onderstaande informatie wordt nog uitgebreid met de voorbeelden van de modules en de verzekeringsvoorwaarden zodra deze definitief zijn vastgesteld.

Declaratieovereenkomst

De declaratieovereenkomst is als losse overeenkomst komen te vervallen. Declaratieafspraken voor de in de modules opgenomen behandeling zijn voor 2016 opgenomen in de verschillende modules.

Module Jeugd max-max

Om de jeugdzorg een extra impuls te geven en zorguitval en/of behandelachterstanden voor deze groep verzekerden te voorkomen, is de “module jeugd” ontwikkeld. De afspraken die wij hierin met zorgverleners willen maken richten zich op de kwaliteit van de geleverde zorg door bijvoorbeeld de richtlijn ‘mondzorg voor jeugdigen’ erin op te nemen. Ook is opgenomen dat de zorgaanbieder zich zal inspannen om jeugdige verzekerden, die niet zelfstandig een controle afspraak maken, ten minste eenmaal per jaar voor controle op te roepen. In de module worden zorginhoudelijke afspraken gemaakt en kunnen alle behandelingen voor jeugdige verzekerden, die regulier voor vergoeding uit de Basisverzekering in aanmerking komen, tegen een 105% tarief worden gedeclareerd. Declaraties van het max-max tarief dienen rechtstreeks bij Menzis ingediend te worden.

Module Volledige Prothese

De “module volledige prothese” is voor 2016 in beginsel dezelfde module die al vele jaren wordt aangeboden. Voor verzekerden die een aanvullende tandverzekering hebben en in zowel de boven- als de onderkaak een volledige prothese dragen bestaat de mogelijkheid tussentijds over te stappen naar de TandVerzorgd 1P. De TandVerzorgd 1P vergoedt de wettelijke eigen bijdrage voor de volledige prothese en de volledige prothese op implantaten. In de module volledige prothese worden zorginhoudelijke afspraken gemaakt en zaken geregeld zoals machtigingsvrij declareren en garantie. Deze module geldt voor alle verzekerden met een Basisverzekering bij Menzis en Anderzorg.

Module Implantologie

De “module implantologie” is voor 2016 aangepast naar de nieuwe codes voor implantologie onderkaak uit de door de NZa afgegeven beschikking. Voor verzekerden die een aanvullende tandverzekering hebben en in zowel de boven- als de onderkaak een volledige prothese dragen, bestaat de mogelijkheid tussentijds over te stappen naar de TandVerzorgd 1P. De TandVerzorgd 1P vergoedt de wettelijke eigen bijdrage voor de volledige prothese en de volledige prothese op implantaten. In de module implantologie worden zorginhoudelijke afspraken gemaakt en zaken geregeld zoals machtigingsvrij declareren en garantie. Deze module geldt voor alle verzekerden met een Basisverzekering bij Menzis en Anderzorg.

Bij gelijktijdige declaratie van behandelingen uit de module en overige implantaten dient de code J33 per implantaatcode te vermelden. Samen op 1 regel declareren is niet mogelijk.

Aanbieding contractering

Alle gecontracteerde zorgverleners in 2015 ontvangen via een mailing het nieuwe contractaanbod voor 2016. Overige zorgverleners die een module voor 2016 willen afsluiten kunnen zich telefonisch melden op nummer 088 222 4000 (optie 2 in het keuzemenu) of via het contactformulier aanmelden, u vindt het contactformulier onderaan de informatie mondzorg

Overige wijzigingen

Polisnamen Basisverzekering
In 2016 zal een aantal namen voor polissen Basisverzekering veranderen om voor verzekerden duidelijker te maken wat voor soort Basisverzekering wordt afgesloten. Het is mogelijk dat deze naamswijzigingen eind 2015 al in de Vecozo zichtbaar zijn. De namen voor de aanvullende- en tandverzekeringen zullen voor 2016 nog niet aangepast worden.

Orthodontie bijzondere tandheelkunde Basisverzekering
Een wijziging in de polisvoorwaarden Basisverzekering Menzis betreft orthodontiebehandelingen in het kader bijzondere tandheelkunde; vanaf 2016 kunnen deze behandelingen alleen uitgevoerd worden door orthodontisten. De verplichting van een verwijsbrief voor de orthodontist is komen te vervallen omdat veel orthodontisten hier niet meer om vragen. Vanzelfsprekend zal een goed gedocumenteerde verwijzing wel door alle partijen op prijs gesteld worden.

TV1P
Binnen de aanvullende verzekeringen zal niet veel veranderen. Wel wordt de code P60 in 2016 opgenomen in de TV1P, de aanvullende verzekeringen voor verzekerden die zowel in de onder- als in de bovenkaak een volledige prothese dragen, met een aangepaste lage premie. Deze verzekering biedt onder andere een volledige vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage voor de prothese en kan eventueel ook tussentijds worden afgesloten. De verzekering gaat dan in de maand volgend op de aanmelding in.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.