Actueel

Paramedische zorg

Wettelijke wijziging 2018 artrose van heup- of kniegewricht

Publicatiedatum 15 februari 2018
Per 1 januari 2018 wordt i.v.m. gewijzigde aanspraak Zorgverzekeringswet in de regeling opgenomen: Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck omvat tevens gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste twaalf behandelingen (vanaf de eerste behandeling) gedurende maximaal 12 maanden.
De declaratievolgorde per 1-1-2018 zal dan zijn; maximaal 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie met diagnosecode 6223 en/of 7023 en csi 012, al dan niet opgevolgd met ‘x’ behandelingen fysiotherapie/oefentherapie met dezelfde diagnosecode en csi 009 binnen de gelimiteerde periode van 12 maanden. De aanspraak is ongeacht locatie heup/knie en links-rechts
 

Nieuw ZN formulier dieetpreparaten vervangt huidige formulieren

Publicatiedatum 14 december 2017
Dieetpreparaten behoren tot de farmaceutische zorg met vergoedingsvoorwaarden via bijlage 2. Voor de aanvraag van polymere, oligomere, monomere of modulaire dieetpreparaten wordt uitsluitend het nieuwe ZN formulier gebruikt per 1 januari 2018. Het formulier is afgestemd met de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) en gecontroleerd op juistheid en volledigheid. In het kader van het traject vermindering administratieve lasten en het hoofdlijnenakkoord paramedie hechten de diëtisten zeer aan het gebruik van uitsluitend dit formulier. U vindt het formulier op ZNformulieren.nl.

Contractering Fysiotherapie 2018-2019

Vermelden registratienummer ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet in sjabloon

Publicatiedatum 13 september 2017

Op dinsdag 12 september 2017 heeft Menzis haar overeenkomst fysiotherapie 2018 verzonden. Ondanks een zorgvuldige controle is er helaas een fout in de vragenlijst ontstaan. In de vragenlijst is de vraag opgenomen of u als geregistreerd fysiotherapeut aangesloten bent bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet. We vinden het namelijk belangrijk dat cliënten met deze specifieke zorgvraag de juiste behandeling krijgen. Als u het hiermee eens bent, dient u 'ja'in te vullen in de vragenlijst en moet u het bijbehorende sjabloon vullen. Vervolgens wordt er in de bij de vragenlijst behorende sjabloon om uw registratienummer gevraagd. Dit is niet correct. U hoeft deze vraag alleen met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden, afhankelijk van uw lidmaatschap aan het betreffende netwerk. 

 

Let op! In het sjabloon dient u wel de registratiegegevens van de kwaliteitsregisters CKR en SKF te vermelden. Inmiddels is actie ondernomen om het sjabloon behorende bij de vragenlijst  en de invulinstructie aan te passen. Deze aanpassing wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd. We betreuren het misverstand en wensen u succes met de verdere afhandeling van de contractering fysiotherapie 2018-2019.

 

Behandelindex Fysiotherapie

Publicatiedatum 31 mei 2017

Op 31 maart 2017 heeft Menzis haar inkoopbeleid 2018 gepubliceerd. Hierbij hebben we aangekondigd dat we de geleverde zorg per zorgaanbieder inzichtelijk willen maken via de Behandelindex. Vanaf het contractjaar 2018 zal Menzis gebruik maken van de gevalideerde uniforme methodiek voor fysiotherapie die in 2017 is vastgesteld en die Menzis samen met CZ, De Friesland, VGZ en Zilveren Kruis heeft ontwikkeld. In de overeenkomst vanaf 2018 zal de ‘Behandelindex’ als indexcijfer ook onderdeel uitmaken van de inkoopeisen binnen de profieleisen. Lees verder.


Contractering via VECOZO

Publicatiedatum 24 april 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat u als tekenbevoegde in het bezit bent van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Archief

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy