Archief

Paramedische zorg

Voetzorg in 2015

Publicatiedatum december 2015
Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe prestaties voor voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus. Deze door de NZa vastgestelde prestaties zijn gebaseerd op de zorgmodule “preventie diabetische voetulcera 2014”. Deze module is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) in samenwerking met Provoet, de brancheorganisatie voor pedicures. Voor de vergoeding van DM voetzorg uit de Basisverzekering is de indeling in één van de 4 zorgprofielen leidend. Lees verder

Richtlijn dossiervoering per 1 januari 2016

Publicatiedatum 5 oktober 2015
Menzis verwijst in haar overeenkomst fysiotherapie naar de richtlijn verslaglegging 2011. Per 1 januari 2016 is de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering van toepassing.


Het KNGF werkt aan de (door)ontwikkeling van het (M)KiB. Eén van de onderdelen van het MKiB is de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering. Omdat eerder nog veel onduidelijk was over de inhoud van deze richtlijn, heeft Menzis in haar overeenkomsten verwezen naar de richtlijn verslaglegging 2011. Op 1 oktober jl. heeft het KNGF Menzis geïnformeerd over de nieuwe, geaccordeerde, richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering. Na inhoudelijke beoordeling heeft Menzis deze richtlijn per ommegaande van toepassing verklaard voor alle overeenkomsten in 2016.

Evaluatie van het contracteringsproces 2015

Publicatiedatum 13 mei 2015
In december en januari heeft Menzis wederom een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2014 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2015. Van de 13.945 verstuurde enquêtes hebben we 13 procent (1.785) ingevuld teruggekregen. Tegenover de 33 procent respons van vorig jaar een mager resultaat, maar we hebben van alle zorgsoorten genoeg reacties gekregen om ons proces aan te spiegelen.

Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 1 april 2015
Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. U kunt deze kaders vinden bij Inkoopbeleid 2016 Paramedische Zorg

Contact met Menzis

Publicatiedatum 8 september 2014
Voorheen kon u via e-mail contact opnemen met Menzis. Voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid kunt u tegenwoordig terecht op onze vernieuwde website bij de veelgesteldevragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online formulier. Binnen 10 werkdagen nemen we contact met u op. 

Achterstand in verwerking declaraties fysiotherapie

Publicatiedatum 7 april 2014
Door interne veranderingen binnen de afdeling Declaratieverwerking van Menzis heeft de verwerking van de declaraties fysiotherapie helaas vertraging opgelopen. Menzis betreurt de ontstane situatie ten zeerste en vraagt hiervoor uw begrip. Momenteel wordt extra capaciteit ingezet om de ontstane problemen op te lossen en de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. We verwachten dat de uitbetaling van declaraties in week 25 zal plaatsvinden conform het gestelde termijn. Nieuwe declaraties dienen op chronologische volgorde te worden ingediend, waardoor verdere vertraging voorkomen wordt.

Bevoorschotting
In de overeenkomst 2013/2014 is de optie van bevoorschotting opgenomen. Deze optie heeft momenteel niet onze voorkeur. De huidige situatie is dusdanig dat de termijn waarop de bevoorschotting aan u uitbetaald kan worden bijna gelijk is aan de planning waarop de declaraties weer conform de voorwaarden aan u uitbetaald kunnen worden. Bevoorschotting zal dan voor beide partijen extra administratieve last met zich meebrengen, waardoor ook het betalingstermijn weer zal opschuiven. Dit willen we graag voorkomen.


KNGF
We hebben de ontstane situatie met het KNGF besproken. Zij hebben onvrede met de ontstane situatie, maar hebben vertrouwen in de gekozen oplossingsrichting. Het KNGF zal door Menzis geïnformeerd blijven en de situatie kritisch blijven volgen.

Zorgaanbieders beoordelen contracteringsproces voor 2014 positief

Publicatiedatum 7 april 2014
In februari 2014 heeft Menzis een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2013 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2014. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de tevredenheid van zorgaanbieders over het digitale contracteringsproces. Door middel van een korte vragenlijst konden zorgaanbieders het proces beoordelen.


Op 6 maart 2014 is de enquête gesloten. Er zijn 14.016 enquêtes verstuurd waarvan 33% (4664) is ingevuld. 81% van de ondervraagden het gehele contracteringsproces met een 7 of hoger. Een zeer goed resultaat! Bekijk de andere resultaten.

Voetzorg in 2014

Publicatiedatum 12 december 2013
Het inkoopbeleid Voetzorg 2014 is beschikbaar. Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2013 is dat er geen pedicurezorg voor diabetespatiënten meer in de AV wordt vergoed. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland hebben wij het bericht ontvangen dat de prestatie voetzorg niet per januari 2014 wordt ingevoerd. De prestatie is nog in ontwikkeling en daarbij is het niet meer mogelijk om polissen en de premies voor 2014 op de nieuwe prestatie aan te passen. Deze zijn in november vastgesteld en publiekelijk gemaakt. Verwacht wordt dat de prestatie in 2015 wordt ingevoerd. Wij houden alle betrokken zorgaanbieders op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Naar het inkoopbeleid.

Meer fysiotherapie voor meer mensen

Publicatiedatum 7 november 2013
Menzis wil graag een duidelijk en betaalbaar verzekeringspakket bieden. Daarom hebben we voor 2014 het aanbod van aanvullende verzekeringen aangepast. Dit heeft gevolgen voor het aantal behandelingen fysiotherapie. De vergoeding voor een fysiotherapiebehandeling is één van de belangrijkste aspecten waarop mensen hun keuze voor een aanvullende zorgverzekering baseren. Menzis verhoogt in 2014 het aantal behandelingen fysiotherapie in drie van de vier aanvullende verzekeringen. In onze meest uitgebreide aanvullende verzekering, ExtraVerzorgd 3, vergoeden we in 2014 maximaal 40 behandelingen. De aanvullende verzekering ExtraVerzorgd 4 komt te vervallen.
In week 45 zijn alle fysiotherapeuten per e-mail hierover ingelicht. Bekijk deze mail.

Pilot Mijn Fysio Online

Publicatiedatum 14 augustus 2013
In 2011 heeft Menzis het predicaat TopZorg Fysiotherapie toegekend aan fysiotherapiepraktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt. Menzis gaat de dialoog met hen aan, zo is Mijn Fysio Online ontstaan. Lees meer over Mijn Fysio Online

Registratie paramedici in kwaliteitsregisters

Publicatiedatum maart 2013
Voor vergoeding van paramedische behandelingen, zijn de eisen aangescherpt met betrekking tot inschrijving van de zorgaanbieders als kwaliteitsgeregistreerde in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) of het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Beleid Externe behandelingen

  • Aan huis: voor een behandeling aan huis geldt dat de verzekerde alleen recht heeft op vergoeding als er vooraf een schriftelijke verwijzing is van huisarts of medisch specialist.
  • Op school: voor paramedische behandeling op school heeft Menzis nader beleid opgesteld. Kijk voor meer informatie op onze website.

Declareren

Publicatiedatum januari 2013
Voor 2013 zijn er een aantal aandachtspunten met betrekking tot het declareren. Bijvoorbeeld; groepszittingen worden als 1 zitting berekend en per 2013 geldt er geen eigen bijdrage voor een beweegprogramma. Daarnaast hebben we voor u een handig overzicht gemaakt voor het gebruik van de juiste indicatiecode, voor het indienen van een vraag over een declaratie en een instructie voor het juist declareren. Lees verder over declareren.

Wijzigingen fysiotherapie en oefentherapie/mensendieck

publicatiedatum januari 2013
Menzis kent meerjarenovereenkomsten voor fysiotherapie en oefentherapie, de profielen 2 en 3.


Fysiotherapie
profiel 2 tot 01-01-2014
profiel 3 tot 01-01-2015


Oefentherapie
profiel 2 tot 01-01-2014
profiel 3 tot 01-01-2015


Praktijken die een meerjarenovereenkomst hebben afgesloten krijgen geen inlogcode voor de contractering 2013. Het contract wat u voor dit jaar hebt afgesloten met Menzis loopt immers door. De tarieven behorende bij de meerjarenovereenkomst kunt u terugvinden in de overeenkomst. U vindt deze tarieven in bijlage 2 van de overeenkomst 2012.

Meerjarenovereenkomst en tarieven Huidtherapie

Publicatiedatum december 2012
Menzis kent een meerjarenovereenkomst voor huidtherapie. Deze loopt tot 01-01-2014. Omdat u een meerjarenovereenkomst heeft, krijgt u geen inlogcode voor de contractering 2013. Het contract wat u voor dit jaar hebt afgesloten met Menzis loopt immers door. De tarieven behorende bij de meerjarenovereenkomst kunt u terugvinden in de overeenkomst. U vindt deze tarieven in artikel 4 van de overeenkomst 2012.

Dieetadvisering

Publicatiedatum december 2012
Per 1 januari 2013 is dieetadvisering weer opgenomen in de Basisverzekering. De verzekerde krijgt dieetadvisering vergoed tot een maximum van drie behandeluren per kalenderjaar.
  • Een behandeluur bestaat uit de tijd die de diëtist met de verzekerde in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijv. informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan een arts maken).
  • De diëtist moet in het Kwaliteitsregister Paramedici vermeld staan als kwaliteitsgeregistreerde.
  • De verzekerde heeft een schriftelijke verwijzing vooraf nodig van huisarts, medisch specialist, consultatiebureauarts, bedrijfsarts of schoolarts als: de diëtist niet direct toegankelijk is, de diëtist werkzaam is in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum of als er sprake is van dieetadvisering aan huis.
Let op!
Dieetadvisering bij de aandoeningen DM (diabetes mellitus), COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) of VRM (vasculair risico management) valt in veel gevallen onder ketenzorg. Hiervoor zijn andere voorwaarden van toepassing. Bekijk op onze website het beleid dieetadvisering in de keten.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.