Contact

Paramedische Zorg

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. U vindt op deze pagina een link naar de veelgestelde vragen, zodat u snel een antwoord heeft op uw vraag. Komt u er niet uit, dan kunt u uw vraag online stellen via het contactformulier.

Top 5 vragen en antwoorden Paramedische Zorg

Wilt u als zorgaanbieder een contract aanvragen bij Menzis dan kunt u uw aanvraag via het contactformulier indienen. Kiest u in het contactformulier voor het onderwerp 'aanvragen contract'. Dien u verzoek in met vermelding van:

 • GB code organisatie (praktijk/ziekenhuis/instelling);
 • Desbetreffende zorgsoort(en);
 • Zorgverlenernummers van alle werkzame zorgverleners van betreffende zorgsoort;
 • Registratienummers uit het Kwaliteitsregister (CKR en/of KP).

Minimale voorwaarden overeenkomst:

 • Eén van de voorwaarde van een overeenkomst (logopedie, dieetadvisering, oefentherapie, ergotherapie, huidtherapie) is een geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteitsgeregistreerd. U moet een kopie van het certificaat en/of het registratienummer digitaal aan ons op sturen. Dit geldt voor alle paramedische zorgaanbieders van dezelfde discipline binnen uw praktijk. Indien één van de (loondienst)medewerkers niet voldoet aan deze voorwaarde is een overeenkomst van de betreffende zorgsoort niet mogelijk. Fysiotherapeuten moeten geregistreerd staan in het Centraal kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).
 • Alle werkzame zorgverleners staan in het AGB register van Vektis gekoppeld aan de organisatie.
 • De praktijkruimte (zowel hoofdadres als eventuele andere behandellocaties) voldoet aan de door de verzekeraar opgestelde inrichtings- en toegankelijkheidseisen. Deze eisen vindt u op onze website onder uw juiste zorgsoort.
 • De praktijk is minimaal 5 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van minimaal 4 uur.De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) staan vermeld. 

 

 1. Menzis heeft inrichtingseisen laten vallen en verwijst naar de inrichtingseisen van de beroepsgroep.
 2. Menzis stapt over op de uniforme rekenmethodiek binnen de Behandel-Index en zal deze voor kwartaal 1 en kwartaal 2 2018 einde kwartaal 3 2018 toezenden. In 2019 zal het behandelindexcijfer ook medebepalend zijn voor het profiel waarin de praktijk terecht kan komen.
 3. Behandelingen bij de verzekerde aan huis (niet zijnde een WTZi toegelaten instelling) hoeft per 1-1-2018 niet meer op verwijzing van de huisarts/medisch specialist alle andere behandelingen buiten het praktijkadres wel.
 4. Vanaf 1 januari 2018 geeft Menzis aan dat de Zorgaanbieder verplicht is gebruik te maken van Elektronische Fysiotherapeutische Verslaglegging. 
Nee, het contract wordt alleen digitaal via VECOZO aangeboden.
 • Een overeenkomst die voor 1 november 2017 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op 1 januari 2018.
 • Een overeenkomst die op of na 1 november 2017, maar voor 1 april 2018 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op 1 april 2018.
 • Een overeenkomst die op of na 1 april 2018 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin Menzis de getekende overeenkomst heeft ontvangen.
Nee, dit kan niet worden aangepast. U heeft het profiel definitief verzonden en het contract digitaal ondertekend. Daarmee heeft u verklaard dat u alle criteria naar waarheid hebt ingevuld en dat u akkoord gaat met alle door u gegeven antwoorden. Bij deze akkoordverklaring hebben we u erop gewezen dat u na verzending niets meer kunt wijzigen aan deze door u ingevulde profielenlijst en het digitaal ondertekende contract. Wijzigingen achteraf zijn daarom niet meer mogelijk.

Veelgestelde vragen

Voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid kunt u de veelgestelde vragen van uw beroepsgroep bekijken. Hier vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen.

Contactformulier

Is uw vraag na het lezen van de veelgestelde vragen niet beantwoord? Dan kunt u uw vraag stellen via het online contactformulier. Selecteer uw beroepsgroep en vul uw vraag in. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen.

U kunt ons bellen

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u ons bellen. U neemt contact op met Menzis via het telefoonnummer 088 222 40 00. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?


Heeft u een vraag over een declaratie?
Optie 1
Heeft u een vraag over de inhoud van uw overeenkomst, het inkoopbeleid of contractcontroles?
Optie 2

Declaratieverwerking

Menzis
Afd Declaratieverwerking
Team Paramedisch
Postbus 640
7500 AP Enschede
Mail Declaratieverwerking

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy