Fysiotherapeuten

Contractering fysiotherapie

Contractering 2017

Menzis is van start gegaan met de contractering 2017 voor de praktijken die voor 2016 een overeenkomst met profiel 1 of profiel 2 hebben. Praktijken met profiel 3 hebben een contract dat doorloopt in 2017. Deze praktijken krijgen daarom geen contractaanbod voor 2017.

Azivo gaat op in Menzis

Zorgverzekeraar Azivo zal met ingang van 1 januari 2017 niet meer in de overeenkomst fysiotherapie opgenomen zijn. Een doorlopende overeenkomst voor profiel 3 met bijbehorende tarieven met Menzis loopt door. Vanaf 1 januari 2017 geldt deze overeenkomst fysiotherapie voor verzekerden van Menzis en Anderzorg . Dat betekent dat Azivo als zorgverzekeraar geen contractpartij meer is.

Profielen en overeenkomsten

Menzis kent drie profielen en drie overeenkomsten. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een praktijk kan bieden.

Documenten contractering 2017

U kunt een voorbeeld van de overeenkomst fysiotherapie en de bijlagen behorend bij de overeenkomst 2017 hieronder downloaden:

Meerjarige overeenkomst

Voor de praktijken met Profiel 3 geldt een meerjarige overeenkomst. Voor Profiel 1 en Profiel 2 praktijken geldt een éénjarige overeenkomst voor 2017. Alle overeenkomsten met Profiel 1, Profiel 2 en Profiel 3 kennen een einddatum van 31 december 2017.

Behandelingen buiten de praktijk

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist. Net als in 2016 heeft Menzis zich voor de contractering 2017 gecommitteerd aan het gedragsprotocol van de NVFK. Behandeling op school of kinderdagverblijf is uitsluitend toegestaan indien men zich conformeert aan het vigerende NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs, welke integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst fysiotherapie. Dit protocol kunt u hier binnenkort downloaden.

Landelijk kwaliteitssysteem

Het KNGF werkt hard aan het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKiB). Indien door het KNGF gevraagd wordt (vrijwillig) te participeren (in pilots e.d.), verwacht Menzis dan ook dat de praktijk hier zijn/haar medewerking aan verleent. Dit geldt voor alle CKR geregistreerde fysiotherapeuten.
Voor het Keurmerk geregistreerde therapeut verwacht Menzis dat de praktijk voldoet aan de criteria van Het Keurmerk Fysiotherapie, hiervoor verwijzen we u naar de site www.keurmerkfysiotherapie.nl. De eisen die het Keurmerk aan haar deelnemers stelt bestaan onder andere op praktijk niveau uit het deelnemen aan de dataverzameling (LDK) en visitatie. Voor de individuele fysiotherapeut geldt dat hij deelneemt aan Peer Review, werkt aan een individueel portfolio waar het POP een onderdeel van is, net als relevante scholing en Peer Review.

Klantervaringsonderzoek 2017

Menzis stelt het uitvoeren van een klantervaringsonderzoek verplicht voor praktijken met een overeenkomst vanaf profiel 2. Een praktijk dient dan ook te beschikken over een recent uitgevoerd klantervaringsonderzoek, niet ouder dan één jaar. Deze klantervaringsonderzoeken dienen gedaan te worden door of vergelijkbaar te zijn met Qualizorg "FysioPrestatieMonitor; www.fysiomonitor.nl" of MediQuest www.mediquest.nl. Dit houdt in dat alle zorgaanbieders binnen de praktijk en zijn patiënten onderdeel uitmaken van het klantervaringsonderzoek. Het percentage uit te zetten vragenlijsten dient dan ook in verhouding te staan met het aantal patiënten die in behandeling zijn. De resultaten die u haalt uit het klantervaringsonderzoek legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Menzis audit procedure

De audit is een instrument om de kwaliteit van de processen in de praktijk voor fysiotherapie en de inhoud van de geleverde fysiotherapie inzichtelijk te maken. Menzis kent twee audit varianten, namelijk:

  1. kwaliteitstoets/ Beheersmodel Audit en
  2. de audit voor de profiel 3 overeenkomsten fysiotherapie.

Kwaliteitstoets / Beheersmodel Audit
Menzis hanteert voor de profielen 1 en 2 een kwaliteitstoets/beheersmodelaudit. De nadere uitleg rondom de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit vindt u terug in bijlage 4 van de overeenkomst fysiotherapie. De uitgewerkte criteria en normering kunt u raadplegen op www.skmz.nl.

Menzis profiel 3 audit
Menzis hanteert voor profiel 3 een audit, namelijk de Plus audit. Bekijk meer informatie over de Plus-Audit

Machtigingsprocedure 40+ polis FNV Zorg 4 fysiotherapie

Heeft uw patiënt de aanvullende verzekering FNV Zorg 4? En heeft hij/zij in een kalenderjaar meer dan 40 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie nodig? Dan is een aanvraag voor een machtiging voor meer dan 40 behandelingen noodzakelijk. U dient deze aanvraag in te dienen bij Menzis. Lees verder.

Archief

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.