Zorginkoopbeleid 2020

Paramedische zorg

Graag presenteren we het Zorginkoopbeleid Paramedie 2020. Bij onze zorginkoop staat de waarde van zorg voor onze klanten steeds centraal. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden. In dit document vindt u onze visie en ons beleid. Met begrip voor elkaars rol binnen ons zorgstelsel,willen we samen met u stappen blijven zetten om de waarde van zorg voor ons allemaal te verhogen en om de juiste zorg op de juiste plek te leveren.

We kijken uit naar onze samenwerking in 2020!

Onze bredere visie op de zorg

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Sven van Steijn

We hebben het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over het zorginkoopbeleid. Met begrip voor elkaars rol binnen ons zorgstelsel wil ik graag samen met u stappen blijven zetten om de waarde van zorg voor ons allemaal te verhogen om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Waarbij ik mijn wens uitspreek voor een langdurige samenwerking en het vertrouwen in elkaar. Ik kijk uit naar onze samenwerking in 2020.

Speerpunt 1


Waardegericht inkopen

Menzis ziet waardegerichte zorginkoop als de sleutel voor een toekomstbehendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Ook u als zorgprofessionalende beroeps-en patiëntenvereniging heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Om waardegerichte zorg te bereiken, zijn er kwaliteitstandaarden nodig, met beschrijvingen én onderbouwing van goede en effectieve zorg. Die moeten ontwikkeld gaan worden, net als tripartiet informatiestandaarden en meetinstrumenten voor de kwaliteit van zorg. Ook moeten afspraken worden gemaakt over de implementatie en borging daarvan. Binnen de paramedische verstrekkingen zetten de fysiotherapie en oefentherapie op dit moment hierin de grootste stappen,in het verlengde van het systeemadvies oefen-en fysiotherapie.

Speerpunt 2


Verbeteren van zorguitkomsten

Bij waardegerichte zorg is het van belang dat de therapeut zich transparant en toetsbaar opstelt en continu werkt aan het verbeteren van de zorg voor zijn patiënt. Want met transparante uitkomsten van zorg kunnen patiënten een zorgverlener kiezen op kwaliteit. Door te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is. Deze informatie is te gebruiken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen zich op deze manier spiegelen aan andere aanbieders om zo zelf beter te worden. Het vastleggen van uitkomstmaten wordt dan ook steeds belangrijker.

Speerpunt 3


Financiële kaders

Het is niet mogelijk om in te zetten op waardegerichte zorginkoop zonder ook oog te hebben voor de algehele kostenontwikkeling. De zorgsector als geheel heeft de verantwoordelijkheid om integer en transparant te handelen en verantwoording af te leggen over dat handelen. Ook de dialoog over de effectiviteit van interventies speelt een rol: een uitwisseling tussen zorgaanbieders, patiënten, onderzoekers en beleidsmakers. Interventies die bewezen niet-effectief zijn, vallen buiten het desbetreffende zorgdomein en worden dus niet toegepast.

Ook Menzis neemt hierin haar verantwoordelijkheid. We controleren de gemaakte afspraken, voeren formele en materiële controles uit en zien toe op gepast gebruik van zorg (‘zinnig en zuinige zorg’).

Speerpunt 4

Transparantie

We vinden het belangrijk om de prestaties van zorgaanbieders waar mogelijk transparant te maken voor onze klanten. Het doel is om via de Zorgvinder op onze website de etalagekenmerken en de serviceaspecten van de praktijk te tonen, aangevuld met de uitkomsten van zorg en de ervaringen van klanten. Dit om onze klanten een weloverwogen besluit te kunnen laten nemen waar en van wie zij de zorg willen ontvangen.

Speerpunten fysiotherapie

 • Inkoop hoogvolume zorgvraag in zorgproducten Menzis
 • Verhogen in de organisatiegraad van paramedische zorgaanbieders (mono-en multidisciplinair)
 • Verhogen transparantie in zorgaanbod en zorguitkomsten en vertalen naar verzekerde
 • Alternatieven ontwikkelen op pilotbasis voor de huidige vergoedingsstructuur (zorgproducten) 
 • Toegankelijk maken van zelfzorg voor Menzis-verzekerden•Juiste zorg op de juiste plek (JZodJP). Hierbij kijken wenaar de poortfunctie houding en bewegingsapparaat

Speerpunten oefentherapie

 • Verhogen in de organisatiegraad van paramedische zorgaanbieders (mono-en multidisciplinair)
 • Verhogen transparantie in zorgaanbod en zorguitkomsten en vertalen naar verzekerde 
 • Monitoren ontwikkelingen praktijkregister van het VvOCM

Speerpunten logopedie

 • Verhogen in de organisatiegraad van paramedische zorgaanbieders (mono-en multidisciplinair)
 • Verhogen transparantie in zorgaanbod en uitkomsten en vertalen naar verzekerde
 • Monitoren ontwikkelingen kwaliteitstoets NVLF

Wijzigingen in 2020 

Vanaf 2020 zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Voor een compleet overzicht verwijzen we u naar het zorginkoopbeleid 2020 in de download hieronder. U vindt de wijzigingen in hoofdstuk 1. 

Waardegerichte zorg

 • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
 • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
 • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
 • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 januari 2019 tot 1 juni 2019 Consultatie zorgaanbieders en patiƫntverenigingen
28 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020
1 juli 2019 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 ( alleen indien er nog wijzigingen zijn) 
augustus/september 2019 Verzending contractvoorstel aan zorgaanbieders fysiotherapie, oefentherapie en logopedie die een getekende overeenkomst 2019 overeenkomst met Menzis hebben
1 november 2019 Overeenkomst ondertekend retour
november/december 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.