Logopedisten

Contractering Logopedisten

Menzis wil klanten toegang bieden tot zorg van goede kwaliteit als zij hulp nodig hebben bij stoornissen aan de mondfuncties, adem, stem, spraak, taal en horen. Zorg die bovendien snel, dichtbij en betaalbaar is. We willen logopedisten die zich onderscheiden door service en kwaliteit extra belonen. We bieden u daarom de mogelijkheid een overeenkomst met ons te sluiten die het best bij u en uw praktijk past. 


Contractering 2018-2019

Menzis is op 14 september 2017 gestart met het aanbieden van de overeenkomst Logopedie 2018-2019. Via het Vecozo portaal dient u de contractering te doorlopen. Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de voorbeeld contractstukken:

Profielen en overeenkomsten

Menzis kent twee profielen en twee overeenkomsten. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een praktijk kan bieden. In het zorginkoopbeleid 2018 (bijlage 2) vindt u alle profieleisen/ inkoopeisen terug.

Meerjarige overeenkomst

Voor de praktijken met Profiel 1 en 2 geldt een meerjarige overeenkomst. Alle overeenkomsten met Profiel 1 en Profiel 2 kennen een einddatum van 31 december 2019.

Behandelingen buiten de praktijk

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist, uitgezonderd de behandeling aan huis.

Paramedische behandeling op school

Ten aanzien van het behandelen op school onderkennen wij in het algemeen twee situaties:
  • Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is gevestigd op het schoolterrein, dan wel in het schoolgebouw.
  • Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is niet gevestigd in een schoolgebouw. Alleen in uitzonderingssituaties wordt door Menzis toestemming verleend voor het incidenteel behandelen van kinderen op school.

Menzis audit procedure

De audit is een instrument om de kwaliteit van de processen in de praktijk voor logopedie en de inhoud van de geleverde logopedische zorg inzichtelijk te maken. Menzis kent twee audit varianten, namelijk:

Wettelijke wijzigingen 2018

Er zijn momenteel geen wettelijke wijzigingen in relatie tot logopedie te vermelden.

Archief:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy