Logopedisten

Contractering Logopedisten

Menzis wil klanten toegang bieden tot zorg van goede kwaliteit als zij hulp nodig hebben bij stoornissen aan de mondfuncties, adem, stem, spraak, taal en horen. Zorg die bovendien snel, dichtbij en betaalbaar is. We willen logopedisten die zich onderscheiden door service en kwaliteit extra belonen. We bieden u daarom de mogelijkheid een overeenkomst met ons te sluiten die het best bij u en uw praktijk past. 
Menzis kent twee profielen en twee overeenkomsten. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een praktijk kan bieden.


Contractering 2017

Menzis is van start gegaan met de contractering 2017 voor de praktijken die in 2015 en 2016 een overeenkomst met profiel 1 hebben. Praktijken met profiel 2 hebben een contract dat doorloopt in 2017. Deze praktijken krijgen daarom geen contractaanbod voor 2017.

Profielen en overeenkomsten

Menzis kent twee profielen en twee overeenkomsten. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een praktijk kan bieden. Zie voor meer informatie het bericht bij Actueel van 6 december 2016

Documenten contractering 2017
U kunt een voorbeeld van de overeenkomst logopedie en de bijlagen behorend bij de overeenkomst 2017 hieronder downloaden:

Meerjarige overeenkomst

Voor de praktijken met Profiel 2 geldt een meerjarige overeenkomst. Voor Profiel 1 praktijken geldt een éénjarige overeenkomst voor 2017. Alle overeenkomsten met Profiel 1 en Profiel 2 kennen een einddatum van 31 december 2017.

Behandelingen buiten de praktijk

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist.

Paramedische behandeling op school

Ten aanzien van het behandelen op school onderkennen wij in het algemeen twee situaties:
  • Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is gevestigd op het schoolterrein, dan wel in het schoolgebouw.
  • Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is niet gevestigd in een schoolgebouw. Alleen in uitzonderingssituaties wordt door Menzis toestemming verleend voor het incidenteel behandelen van kinderen op school.

Menzis audit procedure

De audit is een instrument om de kwaliteit van de processen in de praktijk voor logopedie en de inhoud van de geleverde logopedische zorg inzichtelijk te maken. Menzis kent twee audit varianten, namelijk:

Archief:

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.