Oefentherapeuten

Contractering

Contractering 2018-2019

Menzis is op 14 september 2017 gestart met het aanbieden van de overeenkomst Oefentherapie 2018-2019. Via het Vecozo portaal dient u de contractering te doorlopen. Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de voorbeeld contractstukken.

Profielen en overeenkomsten

Menzis kent drie profielen en drie overeenkomsten. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een praktijk kan bieden. In het zorginkoopbeleid 2018 (bijlage 2) vindt u alle profieleisen/ inkoopeisen terug.

Meerjarige overeenkomst

Voor de praktijken met Profiel 2 en 3 geldt een meerjarige overeenkomst. Voor Profiel 1 praktijken geldt een éénjarige overeenkomst voor 2018. Alle overeenkomsten met Profiel 2 en Profiel 3 kennen een einddatum van 31 december 2019.

Behandelingen buiten de praktijk

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist, behandeling aan huis uitgezonderd. Net als in 2017 heeft Menzis zich voor de contractering 2018 gecommitteerd aan de vigerende richtlijn kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting van de VvOCM.

Behandeling op school of kinderdagverblijf is uitsluitend toegestaan indien men zich conformeert aan de vigerende richtlijn kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting van de VvOCM, welke integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst oefentherapie. 

Klantervaringsonderzoek 2018

Binnen waardegericht inkopen zijn patiëntervaringen van belang. Deze worden gemeten door middel van de PREM’s. Menzis stelt als essentiële voorwaarde (inkoopeis) dat alle zorgaanbieders deelnemen aan deze landelijke metingen, zodra deze voor hen beschikbaar zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Menzis zal de resultaten van deze PREM’s gebruiken om de kwaliteit van de zorg op dit onderdeel inzichtelijk te maken en om onze verzekerden te helpen de juiste zorg te vinden. Naast de PREM’s zal door Menzis in ZN verband ook meegewerkt worden aan de ontwikkeling van de PROM’s (specifieke en generieke).

Menzis stelt het uitvoeren van een klantervaringsonderzoek dus verplicht voor praktijken met een overeenkomst vanaf profiel 2. Een praktijk dient dan ook te beschikken over een recent uitgevoerd klantervaringsonderzoek, niet ouder dan één jaar. De zorgaanbieder gaat hiervoor een overeenkomst aan met een gecertificeerd meetbureau om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen en om de data te kunnen delen. De resultaten worden ook met Menzis gedeeld zodat wij onze verzekerden hierover kunnen informeren.

Dit houdt in dat alle zorgaanbieders binnen de praktijk en zijn patiënten onderdeel uitmaken van het klantervaringsonderzoek. Het percentage uit te zetten vragenlijsten dient dan ook in verhouding te staan met het aantal patiënten die in behandeling zijn. De resultaten die u haalt uit het klantervaringsonderzoek legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Menzis audit procedure

De audit is een instrument om de kwaliteit van de processen in de praktijk voor oefentherapie en de inhoud van de geleverde oefentherapie inzichtelijk te maken. Menzis kent twee audit varianten, namelijk:

1. kwaliteitstoets/ Beheersmodel Audit en
2. de audit voor de profiel 3 overeenkomsten oefentherapie.

 

Kwaliteitstoets / Beheersmodel Audit
Menzis hanteert voor de profielen 1 en 2 een kwaliteitstoets/beheersmodelaudit. De nadere uitleg rondom de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit vindt u terug in bijlage 4 van de overeenkomst oefentherapie. De uitgewerkte criteria en normering kunt u raadplegen op www.skmz.nl.

 

Menzis profiel 3 audit
Menzis hanteert voor profiel 3 een audit, namelijk de Plus audit. Bekijk meer informatie over de Plus-Audit


Machtigingsprocedure 40+ polis FNV Zorg 4 fysio- en oefentherapie

Heeft uw patiënt de aanvullende verzekering FNV Zorg 4? En heeft hij/zij in een kalenderjaar meer dan 40 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie nodig? Dan is een aanvraag voor een machtiging voor meer dan 40 behandelingen noodzakelijk. U dient deze aanvraag in te dienen bij Menzis. Lees verder.

Wettelijke wijzigingen 2018

Per 1 januari 2018 wordt i.v.m. gewijzigde aanspraak Zorgverzekeringswet in de regeling opgenomen: Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck omvat tevens gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste twaalf behandelingen (vanaf de eerste behandeling) gedurende maximaal 12 maanden.

De declaratievolgorde per 1-1-2018 zal dan zijn; maximaal 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie met diagnosecode 6223 en/of 7023 en csi 012, al dan niet opgevolgd met ‘x’ behandelingen fysiotherapie/oefentherapie met dezelfde diagnosecode en csi 009 binnen de gelimiteerde periode van 12 maanden. De aanspraak is ongeacht locatie heup/knie en links-rechts.

Archief

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy