Voetzorg

Contractering Voetzorg

Zorginkoopbeleid voetzorg 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, vindt u hieronder het definitieve inkoopbeleid geboortezorg 2017. Aanpassingen ten opzichte van het document van 1 april betreffen met name de toevoeging van consequenties als blijkt dat een zorgaanbieder niet voldoet aan (een van) de geschiktheidseisen. U vindt deze consequenties in bijlage 2 van het inkoopbeleid.

Dit definitieve document (versie 1 juli 2016) vormt de basis voor de contractering 2017. Graag gaan wij met u de samenwerking aan!

Let op: In bijlage 2 bij de overeenkomst voetzorg bij diabetes mellitus 2017 (minimale kwaliteitsnormen voor pedicure onderaannemers) is een fout geslopen. Naast registratie in het Kwaliteitsregister KRP, voldoet ook registratie in het Kwaliteitsregister Paramedische Voetzorg (KPV).

Contractering Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Publicatiedatum 22 juni 2016 Menzis wil klanten met Diabetes Mellitus toegang bieden tot zorg van goede kwaliteit als zij voetproblemen hebben. Deze zorg is bij voorkeur onderdeel van het multidisciplinaire ketenzorgaanbod zoals zorggroepen en gezondheidscentra deze bieden. Voor klanten die geen gebruik (kunnen) maken van ketenzorg of daar waar voetzorg niet is opgenomen in het ketenzorgaanbod, contracteren wij daarom de voetzorg bij podotherapeuten.

Documenten contractering 2017

Menzis is van start gegaan met de contractering 2017 voor de praktijken die voor 2016 een overeenkomst hebben.
U kunt een voorbeeld van de overeenkomst voetzorg en de bijlagen behorend bij de overeenkomst 2017 hieronder downloaden:

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

In het algemeen inkoopbeleid leest u meer over onze visie op zorg, de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid.

Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we het inkoopbeleid 2017 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2017 ten opzichte van 2016, de minimale contracteisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Graag gaan wij met u in 2017 de samenwerking aan!

Contractering Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Menzis wil klanten met Diabetes Mellitus toegang bieden tot zorg van goede kwaliteit als zij voetproblemen hebben. Deze zorg is bij voorkeur onderdeel van het multidisciplinaire ketenzorgaanbod zoals zorggroepen en gezondheidscentra deze bieden. Voor klanten die geen gebruik (kunnen) maken van ketenzorg of daar waar voetzorg niet is opgenomen in het ketenzorgaanbod, contracteren wij daarom de voetzorg bij podotherapeuten.

Documenten contractering 2016

Menzis is van start gegaan met de contractering 2016 voor de praktijken die voor 2015 een overeenkomst hebben.

U kunt een voorbeeld van de overeenkomst voetzorg en de bijlagen behorend bij de overeenkomst 2016 hieronder downloaden:

Onderscheid binnen en buiten kernwerkgebied

Menzis contracteert voetzorg bij Diabetes Mellitus 2 binnen het kernwerkgebied (zie bijlage 3) als onderdeel van ketenzorg. Binnen het kernwerkgebied contracteren we uitsluitend podotherapeuten die tevens een contract hebben met minimaal 1 zorggroep of gezondheidscentrum.

Archief

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.