Voetzorg

Contractering Voetzorg

Zorginkoopbeleid 2019

Graag presenteren we u het inkoopbeleid voetzorg. Het zorginkoopbeleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst. Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Lees onze visie op zorginkoop 

Het zorginkoopbeleid 2019 betreft de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet. Dit zorginkoopbeleid spitst zich volledig toe op het zorginkoopbeleid voor voetzorg bij diabetes mellitus. Voetzorg is een belangrijk onderdeel van het totale zorgpakket aan onze klanten met diabetes mellitus. Onder voetzorg wordt in het kader van dit zorginkoopbeleid bedoeld: verzekerde voetzorg bij diabetes mellitus, conform de vigerende beleidsregel Overige Geneeskundige Zorg, voor zover dit geen onderdeel uitmaakt van de ketenzorginkoop (huisartsenzorg).

We kijken uit naar onze samenwerking in 2019!

 

Download

Documenten contractering 2018

Menzis is van start gegaan met de contractering 2018 voor de praktijken die voor 2017 een overeenkomst hebben. U kunt een voorbeeld van de overeenkomst voetzorg en de bijlagen behorend bij de overeenkomst 2018 hieronder downloaden: 

Publicatie Zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.

Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de inkoopeisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan!

De algemene inkoopvoorwaarden 2018 worden begin mei 2017 gepubliceerd.

Onderscheid binnen en buiten kernwerkgebied

Menzis contracteert voetzorg bij Diabetes Mellitus 2 binnen het kernwerkgebied (zie bijlage 3) als onderdeel van ketenzorg. Binnen het kernwerkgebied contracteren we uitsluitend podotherapeuten die tevens een contract hebben met minimaal 1 zorggroep of gezondheidscentrum.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy