Zorginkoopbeleid 2020

Farmaceutische zorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2020. De speerpunten voor ons beleid 2020 komen voort uit onze bredere visie op zorg, met als uitgangspunt het toevoegen van waarde aan de zorg.

Farmaceutische zorg is méér dan de levering van medicijnen. Zo maken we afspraken over goede voorlichting bij nieuw te gebruiken medicatie, maar ook afspraken over gepast gebruik, gebruik van hulpmiddelen om medicatie toe te dienen, medicatieoverdracht in de keten en over medicatiebeoordelingen bij kwetsbare ouderen.

Ons doel voor de komende jaren is samen met u als zorgaanbieder de zorg kwalitatief beter te maken en voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Net als de afgelopen jaren willen we inzetten op meerjarige overeenkomsten als dat voor beide partijen voordeel brengt. Ook het proberen terug te dringen van administratieve lasten is in ons beider belang.

Op welke aspecten in het inkoopbeleid voor 2020 we het verschil gaan maken? Dat leest u hieronder terug, bijvoorbeeld in onze visie en bij de speerpunten. 

Onze bredere visie op zorg

Henk Eleveld

Beleidsadviseur Farmacie

In 2020 willen we graag zien dat onze verzekerden meer dan nu stoppen met medicatie die ze volgens richtlijnen niet langer nodig hebben. Wij hopen dat artsen en apothekers onze verzekerden daarbij helpen.

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Speerpunt 1

 

 

 

 

Betere zorguitkomsten

We zetten in op behandelen volgens richtlijnen van de beroepsgroep. Natuurlijk kan gemotiveerd van een richtlijn worden afgeweken, maar richtlijnen geven een duidelijke richting van de beste behandeling voor een aandoening. Binnen een richtlijn vinden we het van belang dat zo mogelijk de meest doelmatige behandeling gekozen wordt. Vaak zijn er grote prijsverschillen tussen behandelopties die gelijkwaardig zijn in de uitkomst. Door bij de start te kiezen voor de meest doelmatige optie, kunnen zorgkosten zo laag mogelijk gehouden worden. Individueel is er altijd de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken.

Het gebruik van meer geneesmiddelen tegelijk (polyfarmacie) is bij patiënten, met name oudere patiënten, vaak een gegeven. Een groot aantal patiënten gebruikt meer dan 7 verschillende geneesmiddelen per dag. Van belang is dat er goed gekeken wordt of al deze middelen nodig zijn, maar ook of deze middelen veilig kunnen worden ingezet in combinatie met elkaar en bij het ouder worden. Het gebruik van START-STOPP-criteria bij de start en de evaluatie van farmacotherapie bij (kwetsbare) ouderen is een belangrijk onderwerp in de samenwerking tussen apothekers en (huis)artsen. Het regelmatig evalueren van therapiekeuzes hoort daarbij (medicatiebeoordelingen). Menzis streeft ernaar om in alle regio’s een regionaal formularium voor astma- en COPD-inhalatoren geregeld en geïmplementeerd te hebben, in navolging van eerder gemaakte afspraken. Landelijk is hiervoor veel draagvlak vanuit de Longalliantie Nederland. De afspraken zorgen ervoor dat zorgaanbieders betere voorlichting kunnen geven over een beperkter, slim gekozen arsenaal van deze middelen, waarvan bekend is dat het gebruik tot veel fouten leidt.

Verder wordt gewerkt aan een multidisciplinaire richtlijn voor ‘deprescribing’. Stoppen met geneesmiddelen is een lastig, maar wel belangrijk fenomeen. Een recente grote studie laat bijvoorbeeld zien dat het slikken van cholesterolverlagers boven de 75 jaar voor primaire preventie niet leidt tot minder CVA’s dan bij niet-slikkers. Je zou kunnen zeggen dat de waarde van dergelijke tabletten in die gevallen alleen maar meer bijwerkingen en geneesmiddelinteracties is. Artsen zijn huiverig om zonder richtlijn te stoppen met voorschrijven. De nieuwe richtlijn is dus van belang en wij willen graag dat artsen en apothekers ermee aan de slag gaan.

Voor 2020 zal er ook een nieuwe richtlijn Medicatiebeoordelingen zijn en een aparte richtlijn Stoppen van medicatie bij ouderen. Op basis van die richtlijnen willen we regionaal zorgen dat onnodig gebruik van medicatie wordt teruggedrongen.


Speerpunt 2

 

 

Kosten beheersen

Steeds meer mensen maken gebruik van een weekdoseersysteem. Daarmee kunnen patiënten met een ordeningsprobleem (wanneer moet ik welke geneesmiddelen innemen) geholpen worden. Patiënten kunnen met dit systeem en een goede instructie (die in de tijd vervolgd wordt) geneesmiddelen beter innemen en zijn daarmee meer therapietrouw. Menzis wil in 2020 alleen afspraken maken over een abonnementssysteem. Hierin kunnen ook zorgafspraken gemaakt worden over andere farmaceutische zorgtaken voor deze verzekerden (bv de medicatiebeoordeling). Het neemt een prikkel weg die het huidige systeem wel heeft: het staken van geneesmiddelen kost de apotheker geld, het toevoegen van geneesmiddelen levert geld op. Belangrijker is dat de kosten van de dienstverlening in onze ogen los staan van het aantal geneesmiddelen in een weekdoseersysteem.

Met een abonnementssysteem wordt een declaratie onafhankelijk van het aantal geneesmiddelen dat een verzekerde gebruikt. De reële kosten voor deze vorm van dienstverlening worden daarmee beter vergoed. Menzis wil een onderzoek doen naar de kostprijs van weekdoseren en op basis daarvan met partijen een redelijke afspraak maken.

Wijzigingen in 2020 

Ten opzichte van 2019 wijzigt Menzis het volgende:

  • Geen contract voor apotheken met een slechte preferentiecompliance
  • Geen contract in 2020 voor kleine apotheken  
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Downloads zorginkoopbeleid 2020

Planning

Datum  Actie
Februari-maart 2019 Consultatie zorgaanbieders en patiëntverenigingen
26 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020
Juli 2019 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 ( alleen indien er nog wijzigingen zijn)
week 39 Verzending contractvoorstel door Menzis aan zorgaanbieders
1 november 2019 Overeenkomst getekend retour
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.