Archief

Wijkverpleging

Productiemonitor

Publicatiedatum 22 december 2014
De productiemonitor zoals is verwoord in de nieuwsbrief van december 2014 is gepubliceerd. U kunt deze vinden op de pagina Declareren.

Berichtgeving casemanagement

Publicatiedatum 10 december 2014
Er is onrust over de continuïteit van zorg voor mensen met dementie. In de berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur wordt gesteld dat mensen hun casemanager verliezen, met name in de gebieden waar Menzis de zorg inkoopt. Ten onrechte is de indruk ontstaan dat Menzis casemanagement voor mensen met dementie niet meer inkoopt.

Met ingang van 2015 maakt casemanagement dementie onderdeel uit van de aanspraak Wijkverpleging. Menzis heeft met zorgaanbieders contracten afgesloten voor het bieden van wijkverpleging, inclusief casemanagement dementie. Hierbij is geld voor casemanagement niet specifiek geoormerkt, om zorgaanbieders de ruimte te geven om deze zorg zo goed en effiënt mogelijk te regelen voor klanten. Zorgaanbieders kiezen zelf hoe zij casemanagement dementie inrichten: met aparte casemanagers dementie, of als onderdeel van het werk van ‘gewone wijkverpleegkundigen‘.

Casemanagement beschikbaar voor klanten
Menzis vindt het belangrijk dat klanten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Als een wijkverpleegkundige het casemanagement voor een dementerende gaat uitvoeren, dient hij of zij voldoende kennis te hebben over dementie om hem of haar deskundig te kunnen begeleiden. Als klanten casemanagement nodig hebben, moet dit in voldoende mate aanwezig zijn. Menzis zal dit nauwlettend volgen en zo nodig zorgaanbieders hier op aanspreken.

Lees meer in onderstaande notitie waarin het beleid van Menzis nogmaals is uitgelegd.

1e Nieuwsbrief wijkverpleging

Publicatiedatum 4 december 2014
Vandaag is de 1e nieuwsbrief voor wijkverpleegkundigen verschenen. De afgelopen maanden hebben volop in het teken gestaan van de contractering. In deze speciale nieuwsbrief leest u hier meer over. Naast mededelingen over het declaratieproces staan we ook stil bij de samenwerking met gemeenten: een samenwerking waar u nauw bij betrokken bent. Maar we blikken ook graag vooruit om onze ambitie op wijkverpleging met u te delen. Begin volgend jaar organiseren we per regio een bijeenkomst om hierover verder van gedachten te wisselen. Tenslotte brengen we graag nogmaals onze zorgadvieslijn voor wijkverpleegkundigen onder de aandacht. Onze zorgadviseurs staan u graag bij om cliënten de weg in de veranderende zorg te wijzen.Lees de nieuwsbrief

Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Publicatiedatum 1 oktober 2014
Menzis heeft in het kader van de niet-toewijsbare zorg afspraken gemaakt over de verdeling van middelen met haar convenant gemeenten en de regio’s. Tevens zijn de rollen, verantwoordelijkheden en meest gestelde vragen vastgelegd die Menzis heeft als 1e representant. De verdeling van middelen per gemeente en de aangegeven afspraken zijn te vinden op de webpagina Gemeenten.

Zorgadvieslijn voor wijkverpleegkundigen

Publicatiedatum 29 september 2014
Menzis heeft speciaal voor wijkverpleegkundigen een zorgadvieslijn ontwikkeld. Binnen de afdeling Zorgadvies van Menzis zijn de zorgadviseurs opgeleid om de wijkverpleegkundige te adviseren en te informeren met betrekking tot veranderingen in de langdurige zorg. Lees meer

Overeenkomst Wijkverpleging 2015 en financiële paragraaf

In het kader van de Inkoop Wijkverpleging 2015 heeft Menzis een nadere uitwerking gegeven aan de financiële afspraken zoals verwoord in paragraaf 6.4 van het inkoopdocument. Tevens is in representatie de basisovereenkomst toewijsbare zorg gereed. Op de webpagina Contractering kunt u diverse documenten en Q&A raadplegen.

Planning contractering


Datum stellen laatste vragen
7 augustus 2014
Plaatsing op website
Tweede helft juli 2014
Plaatsing laatste versie Q&A op de website
13 augustus 2014 (uiterlijk 12.00 uur)
Inschrijfformat beschikbaar
1 augustus 2014
Uiterste datum inleveren inschrijfformat
1 september 2014 (uiterlijk 12.00 uur)
Beoordelingstermijn
1 september t/m 30 september 2014
Inkoopgesprekken niet toewijsbare zorg
1 oktober 2014 – 15 oktober 2014
Beslissing
15 oktober 2014
Bezwaartermijn
16 oktober 2014 - 30 oktober 2014 (12.00 uur) 
Ondertekening Overeenkomst
Vanaf 1 november 2014
Ingangsdatum Overeenkomst
1 januari 2015

Presentaties informatiebijeenkomst 25 juni

Op 25 juni 2014 heeft Menzis haar inkoopbeleid wijkverpleging toegelicht. Het jaar 2015 is een transitiejaar voor de inkoop van Wijkverpleging waarbij landelijk afgesproken is dat veel onderdelen uit de extramurale AWBZ 2014 ook voor de inkoop van Wijkverpleging 2015 gebruikt gaan worden.

Aan de presentaties kunnen géén rechten worden ontleend

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy