Contractering wijkverpleging 2015

Na een intensieve contracteringsperiode zijn we verheugd dat we met alle bestaande aanbieders onze samenwerking kunnen voortzetten. Daarnaast verwelkomen we ook enkele nieuwe aanbieders. Dat betekent dat er voldoende zorg is ingekocht voor onze verzekerden. De contractering heeft bij u nog wel vragen opgeroepen, bijvoorbeeld over de aansluiting van de huidige extramurale zorg op de aanspraak wijkverpleging, over financiering van casemanagement of over de kortingen op het volume.

Toewijsbare zorg

Afgelopen periode hebben we gemerkt dat de aansluiting tussen de huidige extramurale zorg en de Aanspraak Wijkverpleging nog onduidelijkheden kent. Een groot deel van de wijkverpleging bestaat uit toewijsbare zorg: zorg die toe te wijzen is aan een cliënt en te declareren bij de zorgverzekeraar van de cliënt. Voor het declareren hiervan zijn de prestaties te gebruiken die zijn beschreven in de beleidsregel NZa Verpleging en Verzorging. Welke prestaties daarvoor gebruikt worden is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de cliënt en die worden vastgelegd in het zorgplan. Dit kan anders zijn dan voorheen maar dat hoeft niet.

Casemanagement

In het veld leeft de veronderstelling dat de financiering voor trajectbegeleiding of casemanagement stopt. Dat is onjuist: in 2015 is casemanagement (ook voor dementie) een onderdeel van de aanspraak Wijkverpleging. Net als voorheen is dit opgenomen in de tarifering. Casemanagement dementie kan dus gewoon worden gedeclareerd onder de vlag van wijkverpleging. Hoe casemanagement wordt vormgegeven door u als zorgaanbieders is aan u: dat kan met aparte casemanagers dementie, of als onderdeel van het werk van “gewone” wijkverpleegkundigen. Wel verwachten we ook hier afspraken met cliënten vastgelegd in het zorgplan.

Belangrijk hierbij is wel dat casemanagement niet ondersneeuwt in de hectiek van alledag en dat er bij inzet van de wijkverpleegkundige voldoende deskundigheid over dementie moet zijn om patiënten op een professionele manier te begeleiden. Dit waren voor ons in de afgelopen jaren precies de redenen om casemanagement dementie geoormerkt in te kopen: hetzij in de vorm van aparte functionarissen, hetzij als onderdeel van het werk van wijkverpleegkundigen, maar dan wel voor minimaal 16 uur per week. We blijven dus de casemanagement-rol een belangrijk facet vinden binnen de aanspraak wijkverpleging.

Kortingen op volume

De volumereductie is gebaseerd op het ons bekende landelijk macrokader Wijkverpleging medio juli 2014. Dit macrokader is door de NZa vastgesteld op basis van de productiegegevens persoonlijke verzorging en verpleging in de herschikking 2013 AWBZ. Zorgverzekeraars hebben gemeend dat de herschikking 2013 onvoldoende aansluit bij de realiteit en hebben besloten de gegevens van de 1e helft 2014 te gebruiken.

Op basis van de toen bekende gegevens is vanuit de productie van de 1e helft 2014 doorgerekend welke keuzes er gemaakt moeten worden om als 1e representant de afspraken in het onderhandelingsakkoord Verpleging en Verzorging te kunnen waarmaken. Menzis heeft daarop gekozen voor een volumekorting van 10%. Zoals u ook al in de recente discussies hebt vernomen zijn wij als zorgverzekeraars er niet gerust op dat we met deze keuzes binnen het landelijk macrokader kunnen blijven. We denken zelfs 200-250 mln. te gaan overschrijden. Wat dat betreft delen we uw zorg. We denken niet dat het bijstellen van het beleid hierin verandering kan brengen. Wel willen we samen met u in 2015 monitoren hoe de ontwikkelingen zijn en welke gevolgen dit heeft voor het landelijk macrokader.

Lees meer:

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.