Transitie Wijkverpleging 2015

Transitie wijkverpleging 2015

Op 1 januari 2015 wordt de extramurale persoonlijke verzorging en verpleging overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) als Aanspraak Wijkverpleging. De transitie van verpleging en verzorging naar de ZVW is een omvangrijke operatie en vraagt om een zorgvuldig invoeringstraject. We hechten eraan om de overheveling soepel en zonder problemen te laten verlopen voor zowel verzekerden als zorgaanbieders. Hieronder vindt u meer informatie over het inkoopbeleid wijkverpleging van Menzis.

Aanspraak wijkverpleging

Per 1 januari 2015 wordt wijkverpleegkundige zorg in het basispakket van de zorgverzekeringswet opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen hier straks recht op heeft. Dit staat in de nieuwe aanspraak Wijkverpleging. Mensen kunnen vanaf 2015 rechtstreeks of bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact komen met een wijkverpleegkundige. Zij staat aan de zijde van cliënten bij het beoordelen van wat ze nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige hoeft niet altijd de persoon te zijn die daadwerkelijk de zorg verleent. Deze kan ook verleend worden door een verpleegkundige, een verzorgende of een casemanager dementie. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en de maatschappelijk werker.

Planning contractering

Actie Deadline
Datum stellen laatste vragen 7 augustus 2014
Plaatsing op website Tweede helft juli 2014
Plaatsing laatste versie Q&A op de website 13 augustus 2014 
(uiterlijk 12.00 uur)
Inschrijfformat beschikbaar 1 augustus 2014
Uiterste datum inleveren inschrijfformat 1 september 2014 
(uiterlijk 12.00 uur)
Beoordelingstermijn 1 september t/m 30 september 2014
Inkoopgesprekken niet toewijsbare zorg 1 oktober 2014 – 15 oktober 2014
Beslissing 15 oktober 2014
Bezwaartermijn 16 oktober 2014 - 30 oktober 2014 
(12.00 uur)
Ondertekening Overeenkomst Vanaf 1 november 2014
Ingangsdatum Overeenkomst 1 januari 2015

ZN Inkoopgids wijkverpleging

Zorgverzekeraars Nederland heeft een Inkoopgids wijkverpleging 2015 opgesteld. De Inkoopgids wijkverpleging 2015 is bedoeld als basis voor het inkoopbeleid van de representerende zorgverzekeraar. Download hieronder de ZN inkoopgids en de bijbehorende bestuursverklaring.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.