Declareren

Indienen nota bij geen contract

Heeft u geen contract met Menzis? Dan kunt u de nota niet rechtstreeks indienen bij Menzis.

U dient de nota te versturen naar de verzekerde. De nota moet voldoen aan een aantal minimale eisen.
Kijk voor meer informatie hierover en een voorbeeldnota in hoofdstuk 5.1 van de Declaratiestandaard van Vektis

Declaratieprotocol

Vanaf 1 januari 2018 kunt u conform contractafspraken de door u verleende zorg declareren. Leidend hierbij is het declaratieprotocol 2018. Deze kunt u hieronder downloaden.


We hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet:

Aandachtspunten:

  • Menzis spreekt ook voor 2018, net zoals voor 2017 integrale tarieven af met doelgroepenregistratie voor de prestaties 1032-1038. Alleen als er nadrukkelijk met u andere afspraken zijn gemaakt kunt u declareren op het integrale tarief 1031 of de ‘oude’ prestaties 1000-1005 met aanvullend een handmatige aanlevering van doelgroepen. Zie hiervoor ook de aanvullende informatie over declareren.
  • Voor declaraties maakt u gebruik van de AW319 declaratiestandaard voor Zorgverzekeraars. Denkt u hierbij aan de COV check (Check Op Verzekeringsrecht) om na te gaan bij welke zorgverzekeraar uw cliënt is verzekerd! Denkt u hierbij ook aan de certificaten die u nodig heeft van VeCoZo.
  • U levert minimaal maandelijks en maximaal wekelijks de declaraties in leesbare en onbeschadigde staat aan. Indien het declaratiebestand niet leesbaar of beschadigd is, wordt het declaratiebestand afgewezen en is de zorgaanbieder gehouden per omgaande een nieuw declaratiebestand aan te leveren.
  • Bij het indienen van de declaratie dient u de in het contract afgesproken unieke AGB code te gebruiken.
  • U declareert in eenheden van 5 minuten. Daartoe zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt tussen zorgverzekeraars over afronding. De tarieven op 5 minuten die u moet gebruiken vindt u in onze nieuwsbrief.
  • Na het indienen en afhandelen van uw declaratie ontvangt u een retourbestand via Vecozo. Tevens staat er een afrekeningsspecificatie bij (PDF), waarin de informatie staat over declaraties die niet betaald zijn en de reden daarvoor.
  • De betalingstermijn voor Menzis is maximaal 30 dagen ten opzichte van datum ontvangst, conform contract afspraak en declaratieprotocol.
  • Medisch Specialistische Verpleging Thuis: voor de declaraties MSVT 2017 dient u de declaratiestandaard OS301 te blijven gebruiken. In 2018 vervalt de MSVT en wordt deze zorg via AW319 op Wijkverpleging gedeclareerd.
  • Heeft u vragen over contractering of over het declareren? Bekijk de contactgegevens.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy