Inkoopbeleid 2015

Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Inkoop van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 2015

In 2015 wordt de extramurale behandeling van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG) - door zorgaanbieders die in 2014 hierover afspraken hebben gemaakt met zorgkantoren- via representatie ingekocht. Dat wil zeggen dat per ZG zorgaanbieder een zorgverzekeraar is aangewezen (1 representant), die de zorginkoop verzorgt namens alle andere zorgverzekeraars. Het representatiemodel geldt alleen voor de 13 zorgaanbieders waarmee de Zorgkantoren vanuit de AWBZ in 2014 een overeenkomst hebben gesloten.

Inkoopgids Extramurale Behandeling Zintuiglijk Gehandicapten

Vanwege de inkoop in representatie zijn er met de zorgverzekeraars uniforme uitgangspunten opgesteld ten aanzien van de zorginkoop ZG. In de inkoopgids leest u aan welke eisen u als zorgaanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst en hoe de inkoop 2015 wordt vormgegeven. Deze inkoopgids is door zorgverzekeraars gezamenlijk opgesteld. Hieronder kunt u deze documenten downloaden:

“Er zijn op het moment van publicatie van deze zorginkoopgids nog veel onzekerheden. De informatie in deze gids is geschreven met de kennis van de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van komende ontwikkelingen. Relevante wijzigingen die na publicatie van deze inkoopgids worden doorgevoerd, worden geplaatst op de website van ZN. Aan de inkoopgids zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 kunnen geen rechten worden ontleend.”

Zorginkoop voor nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2014 geen ZG behandelzorg hebben geleverd conform de AWBZ. Hiervoor is het representatiemodel niet van toepassing. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden bij de zorgverzekeraar(s) waarmee ze een overeenkomst willen sluiten. In de inkoopgids ZG 2015 is opgenomen aan welke voorwaarden nieuwe zorgaanbieders in 2015 dienen te voldoen. Bij de contractaanvraag moet onder andere een ondernemingsplan worden ingediend.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy