Inkoopbeleid 2016

Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Zorginkoop in representatie voor bestaande zorgaanbieders

In 2016 wordt de extramurale behandeling van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG) via representatie ingekocht. Dat wil zeggen dat per ZG zorgaanbieder een zorgverzekeraar is aangewezen (1e representant), die de zorginkoop verzorgt namens alle andere zorgverzekeraars. Het representatiemodel geldt alleen voor de 13 zorgaanbieders waarmee de Zorgkantoren vanuit de AWBZ in 2014 een overeenkomst hebben gesloten.

Zorginkoop voor nieuwe zorgaanbieders

Dit zijn zorgaanbieders die in 2014 geen ZG behandelzorg hebben geleverd conform de AWBZ. Voor deze zorgaanbieders geldt het representatiemodel niet. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich uiterlijk 1 september 2015 aanmelden bij alle zorgverzekeraars, ook bij Menzis. In de inkoopgids Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 2016 is opgenomen aan  welke voorwaarden nieuwe zorgaanbieders in 2016 dienen te voldoen. Bij de inschrijving moet een ondernemingsplan worden ingediend.

Inkoopgids Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016

Vanwege de inkoop in representatie zijn er met de zorgverzekeraars uniforme uitgangspunten opgesteld ten aanzien van de zorginkoop ZG. In de inkoopgids leest u aan welke eisen u als zorgaanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst en hoe de inkoop 2016 wordt vormgegeven. Deze inkoopgids is door zorgverzekeraars gezamenlijk opgesteld. Menzis koopt de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicaptenzorg conform deze inkoopgids in en heeft geen eigen inkoopbeleid voor 2016 opgesteld. Hieronder kunt u de relevante documenten downloaden:

“Er zijn op het moment van publicatie van deze zorginkoopgids nog  een aantal  onzekerheden. De informatie in deze gids is geschreven met de kennis van de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van komende ontwikkelingen. Relevante wijzigingen die na publicatie van deze inkoopgids worden doorgevoerd, worden geplaatst op de website van ZN. Aan de inkoopgids zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016 kunnen geen rechten worden ontleend.”

Tijdsplanning en zorginkoopprocedure 2016

 • Uiterlijk 1 september 2015 ontvangen de ingeschreven bestaande zorgaanbieders een volume overzicht van de 1e representerende verzekeraar. (Zie bijlage respresentatiemodel)
  Dit overzicht is gebaseerd op de meest recent ingediende declaraties en dient als basis voor de volume afspraak voor het jaar 2016. Tot uiterlijk 10 september 2015 kan de zorgaanbieder schriftelijk reageren op dit overzicht met een volumevoorstel.
 • Tussen 14 september en 10 oktober 2015 vinden de inkoopgesprekken plaats.
  In deze gesprekken worden de productievoorstellen t.a.v. tarief en volume toegelicht.
 • Uiterlijk 17 oktober 2015 stellen zorgverzekeraars de definitieve productieafspraken vast.
  In de periode van 10 tot 17 oktober 2015 stellen zorgverzekeraars op basis van de uitkomsten van de inkoopgesprekken per aanbieder de omvang en inhoud van de productieafspraken Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 2016 definitief vast. 
 • Uiterlijk 17 oktober 2015 sturen zorgverzekeraars een overeenkomst met productieafspraken naar de zorgaanbieder.
  In de periode van 15 tot en met 24 oktober 2015 sturen zorgverzekeraars de productieafspraken en de overeenkomst ter ondertekening toe aan zorgaanbieders die zorgverzekeraars  gaan contracteren. De overeenkomst zal ook door de tweede en derde representant worden ondertekend. 
 • Op uiterlijk 29 oktober 2015 hebben de zorgaanbieders de overeenkomst ondertekend geretourneerd aan de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders ontvangen van de 1e representerende zorgverzekeraars een afschrift van de tweezijdig getekende overeenkomst. Daarmee is de inkoopprocedure begin november 2015 afgerond.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.