Wegwijs binnen uw PGB verpleging en verzorging

Wat is een PGB vv? | Waar kunt u terecht? | Wijzigingen

Waarom een PGB verpleging en verzorging?

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kunt u zelf zorg inkopen. Zorg die beter aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. De meeste zorginstellingen en leveranciers van zorg of hulpmiddelen hebben een contract met Menzis, zij bieden zorg in natura. Andere zorgleveranciers hebben geen contract, zij bieden formele of informele zorg aan. Wanneer u zorg wilt van een zorgaanbieder zonder contract, dan kunt u met een PGB vv zelf deze (in)formele zorg inkopen.

Meer informatie


Veranderingen binnen PGB vv | 2016

  • Formele zorgaanbieders hebben een AGB-code nodig: Wilt u in 2016 een factuur van een formele zorgaanbieder declareren? Dan heeft u een AGB-code nodig om deze zorg te kunnen declareren.
  • Zo vragen formele zorgaanbieders een AGB-code aan: kunnen bij Vektis een AGB-code aanvragen, zij moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen die in het reglement te vinden zijn. Het aanvragen van een AGB-code duurt ongeveer 5 werkdagen. Iedere zorgaanbieder kan dus op tijd een code aanvragen, zodat u de code kunt vermelden op de factuur, wanneer u uw kosten declareert.

Vanaf 1 mei 2016: aanvullend controle door Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U bent PGB-houder en betaalt uw informele zorgverlener uit via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Met ingang van 1 mei 2016 voert de SVB aanvullende controles uit op uw declaraties en zorgovereenkomst met uw zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van declaraties via de SVB.

Als u een nieuwe zorgovereenkomst indient bij de SVB, controleert de SVB op de afgesproken voorwaarden met verzekeraars. Daarnaast controleert de SVB de bestaande overeenkomst met uw zorgverlener. Als deze niet aan de voorwaarden voldoet of er ontbreekt informatie dan zal de SVB u vragen de overeenkomst aan te passen of aanvullende informatie aan te leveren. Het is belangrijk dat u dit doet, zodat er geen vertraging ontstaat in de betalingen aan uw zorgverleners. 
U kunt de voorwaarden PGB teruglezen in het reglement PGB Verpleging en Verzorging. De SVB gaat controleren op de maximale uurtarieven, op integrale tarieven (naast het bruto uurloon geen extra kosten zoals reiskosten of vakantiegeld), uurloon inclusief eventuele werkgeverslasten moeten binnen het maximale uurtarief blijven. AGB-code bij declareren van formeel tarief, geen maandloon bij nieuwe overeenkomsten/wijzigingen, juiste overeenkomst etc.

Rechten en plichten met een PGB verpleging en verzorging

Als verzekerde met een PGB vv heeft u rechten en plichten. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om zelf zorgaanbieders uit te kiezen, zelf zorg in te kopen en uw kosten te declareren, maar ook een administratiedossier bijhouden en wijzigingen door te geven. In het verzekeringsreglement staan alle rechten en plichten op een rij.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.