Van wie kan ik ondersteuning krijgen?

Als u dementie heeft, kan u te maken krijgen met verschillende behandelaars. Hier leest u met wie u te maken kunt krijgen en op welke manier de zorg vergoed wordt.

Deze pagina biedt u algemene informatie. Uw arts kan u het beste informeren over uw specifieke situatie.

 

Uw huisarts

Meestal gaat u met klachten naar de huisarts. Deze kan samen met u onderzoeken of er sprake is van dementie en wat dan de mogelijkheden zijn voor behandeling of begeleiding.

De huisarts kan u doorverwijzen naar een neuroloog, specialist ouderengeneeskundige of geriater voor nadere onderzoek. De huisarts blijft in het algemeen uw hoofdbehandelaar.
De huisarts kan u ook begeleiden of praktisch advies geven. Meestal wordt hiervoor gebruikt gemaakt van een praktijkondersteuner (POH-O of POH-GGz) die u via gesprekken ondersteunt bij psychische problemen die samenhangen met de dementie of de zorg voor een dementerende naaste.

Huisartsenzorg vergoeden we uit uw Basisverzekering. Het eigen risico is niet van toepassing. Lees hier meer over de vergoeding van huisartsenzorg

Uw gemeente

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt uw gemeente u en uw mantelzorger ondersteuning. Samen met u en mantelzorger bepaalt u gemeente of u ondersteuning nodig heeft en in welke vorm. U kunt hierbij denken aan inzet van vrijwilligers, huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdservice, maar ook aan ondersteuning die er specifiek op is gericht dat uw mantelzorger voor u kan blijven zorgen (mantelzorgondersteuning of respijtzorg).

Via uw gemeenten kunt u een beroep doen op cliëntondersteuners, die u en uw mantelzorger helpen de juiste ondersteuning te vinden.

Lees meer over mantelzorg.

Casemanagement

Als u dementie hebt, kunt u een casemanager inschakelen. Wijkverpleegkundigen kunnen u dit bieden. Als de situatie daar om vraagt kunt u, of uw wijkverpleegkundige een beroep doen op een dementieverpleegkundige. U hebt hier geen verwijzing voor nodig.

Een casemanager ondersteunt en begeleidt u waar nodig en is uw aanspreekpunt, dat van uw mantelzorger(s) en uw zorgaanbieders. Hij of zij zorgt voor de coördinatie en afstemming van de zorg die u nodig hebt. De kosten van de casemanager worden vergoed vanuit uw Basisverzekering. Het eigen risico is hierop niet van toepassing. Lees meer over de vergoeding.

U vindt een casemanager via een aanbieder van wijkverpleging. Kijk voor gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging op onze Zorgvinder. U kunt zoeken op 'wijkverpleging' of 'Casemangement dementie'.

Meer informatie over wijkverpleging vindt u ook op Wegwijs in de wijkverpleging.

De Zorgadviseur

Zorg is soms ingewikkeld. Daarom is er de Zorgadviseur. Die kent uw situatie en kan helpen bij vragen over bijvoorbeeld mantelzorg of wijkverpleging. De zorgadviseur kan ook helpen bij het zoeken naar een passende zorgaanbieder. Bel de Zorgadviseur: 088 222 42 42 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Aanvullende ondersteuning

In de ondersteuning en zorg bij dementie kunnen u en uw mantelzorger ook gebruik maken van andere hulpverleners. Deze kunnen helpen om uw leefkracht te behouden. U leest hier meer over de vergoedingen.

Uw zorgvraag neemt toe

De zorg voor iemand met dementie kan in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. Soms ontstaat dan een situatie dat u 24 uur per dag verzorging en begeleiding nodig heeft. Dit is zowel voor u als uw mantelzorger een ingrijpende situatie. Het is verstandig om hierover op tijd in gesprek te gaan met uw casemanager.

Het kan zijn dat de financiering van uw zorg thuis verandert. Ook kan het zijn dat de zorg te zwaar wordt voor uw mantelzorger. Opname in een verpleeghuis is dan meestal het beste alternatief.

In deze situaties heeft u een WLZ-indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het Menzis Zorgkantoor vindt u ook meer informatie. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.