Hoe krijg ik GGZ hulp?

Begin bij uw huisarts

Waar kan ik terecht met psychische problemen?

Ervaart u psychische problemen dan kunt u online hulp zoeken. U kunt ook met uw klachten terecht bij uw huisarts of, als de klachten te maken hebben met uw werk, bij de bedrijfsarts. Afhankelijk van de aard en van de ernst van uw klachten kan de huisarts of bedrijfsarts zelf hulp bieden of wordt u verwezen naar de GGZ.

Online hulp

Heeft u lichte psychische problemen dan kan zelfhulp via internet u mogelijk helpen. Bent u neerslachtig, heeft u problemen in uw relatie of met uw werk dan heeft u misschien baat bij deze zogenaamde e-mental health. De e-mental health biedt informatie over psychische problemen (psycho-educatie) en zelfhulp programma’s waar vaak anoniem gebruik van kan worden gemaakt .

Menz en Geest heeft een breed aanbod aan e-mental health.

Uw huisarts of bedrijfsarts

Komt u er zelf niet uit dan kunt u uw problemen bespreken met uw huisarts. De huisarts zal u zelf helpen bij lichte klachten , in samenwerking met de praktijkondersteuner GGZ. Hebben uw problemen te maken met  uw gezinssituatie, eenzaamheid of met bijvoorbeeld financiële problemen dan kan de huisarts de maatschappelijk werker betrekken bij de hulp. Hebben uw klachten te maken met uw werk, bespreek deze dan met de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker.

Kan de huisarts uw problemen niet of onvoldoende behandelen, dan zal hij u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. Dan is er geen sprake van alleen een psychische klacht maar vermoed uw huisarts een psychische stoornis of aandoening.

Generalistische Basis GGZ

Heeft u voor het eerst last van een depressie? Of heeft u bijvoorbeeld een lichte of matige angststoornis? Dan kunt u voor behandeling terecht bij de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ biedt behandeling van niet-complexe, licht tot matige psychische aandoeningen, die een korte behandeling vragen. De hulp bestaat uit gesprekken met een behandelaar vaak ondersteund door online hulp. Deze zorg wordt geboden door vrijgevestigde behandelaren, veelal GZ-psychologen, of door instellingen voor Generalistische Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Heeft u een complex of ernstig psychiatrisch probleem dan is specialistische behandeling noodzakelijk. De gespecialiseerde GGZ behandelt de problematiek zoals psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek. Maar ook langdurige of terugkerende matig tot ernstige depressies en dergelijke. De gespecialiseerde  GGZ behandelingen worden geboden door vrijgevestigde psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Of door de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en de gespecialiseerde GGZ instellingen. Bij zeer ernstige en ingewikkelde problematiek kan naast behandeling ook een opname in een instelling nodig zijn.

Langdurige zorg bij chronische psychiatrische problemen

Bij langdurige chronische psychiatrische problemen kan er hulp geboden worden om met de gevolgen van die chronische aandoening om te gaan. Deze hulp is er dan op gericht om uw zelfredzaamheid te ondersteunen en te bevorderen, zodat u zich zo goed mogelijk kunt redden in uw eigen leefomgeving. Als het ondanks ondersteuning niet meer lukt om thuis zelfstandig te  wonen, dan kan een andere  woonvorm geboden worden dat beschermd wonen genoemd wordt. Heeft u behoefte aan één van de hier genoemde vormen van hulp en ondersteuning dan kunt u zich wenden tot uw gemeente, het WMO-loket.

Hulp aan jeugdigen jonger dan 18 jaar

Wat hierboven beschreven staat geldt voor volwassenen en meestal ook voor jongeren onder de 18 jaar. Maar omdat de GGZ zorg voor kinderen vanaf 1 januari 2015 geregeld wordt door uw gemeente, kan de toegang of het aanbod van deze zorg door uw gemeente wat anders geregeld zijn. U kunt bij uw gemeente om informatie vragen. Zie ook de pagina binnen Menz en Geest over de Jeugdwet

Zorgaanbieders in de GGZ

Bent u opzoek naar een zorgaanbieder bij u in de buurt? De zorgvinder helpt u zoeken.

Naar de zorgvinder

Op zoek naar GGZ-hulp?

Vraag de Zorgadviseur wanneer u op zoek bent naar een GGZ-instelling, een psycholoog of psychiater? De Zorgadviseur kan u meer vertellen over wachtlijsten, kwaliteit en of er ruimte is in de instelling of bij de zorgverlener.

  • Vast contactpersoon
  • Klantwaardering: 8,1
  • Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bel uw Zorgadviseur: 088 222 42 42

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy