Langdurig GGZ-verblijf

Langdurig GGZ-verblijf

Sinds 2015 zijn zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk voor het inkopen van het 2e en 3e jaar verblijf voor zorggebruikers in GGZ-instellingen. Zorggebruikers komen in aanmerking voor verlenging van hun verblijf in een instelling wanneer er voldoende zicht is op herstel. Het uiteindelijk doel is om in de toekomst gepaste zorg in de eigen leefomgeving te ontvangen.

Vergroten van de zelfredzaamheid

Menzis zet zich in om de zelfredzaamheid van haar leden te vergroten en iedereen in de samenleving mee te laten doen. Hiervoor is het belangrijk om de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden en om zorg te bieden die aansluit bij de specifieke zorgbehoefte. Om voor een verlenging van het verblijf in een instelling in aanmerking te komen is toestemming nodig, de zogenaamde toestemmingsvereiste.
Hoe werkt het in de praktijk?
De hoofdbehandelaar vraagt in de 10e maand van het 1e jaar GGZ-verblijf namens de gebruiker een aanvraag voor verlenging aan
Een deskundige binnen Menzis beoordeelt of de geadviseerde zorg doelmatig is en koppelt dit terug naar de hoofdbehandelaar en de zorggebruiker
Met de gecontracteerde zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over de inspanningen die Menzis van hen verwacht om de zelfredzaamheid van de zorggebruikers te bevorderen
Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk zorgbehoevenden in hun eigen leefomgeving te kunnen helpen en deel te laten nemen aan de samenleving.

Klik hier voor het aanvraagformulier voortgezet GGZ-verblijf

 

Om een veilige gegevensuitwisseling bij het indienen van het aanvraagformulier te waarborgen, biedt Menzis een tweetal mogelijkheden:

 1. Het opsturen van het aanvraagformulier per post. Het aanvraagformulier en bijbehorende documentatie komen hierbij ongeopend terecht op de afdeling Machtigingen. Deze afdeling is een zogenaamde functionele eenheid, waarbij de medewerkers functioneren onder verantwoordelijk van de Adviserend Geneeskundige GGZ binnen Menzis. Hiertoe hebben zij ook een verklaring ondertekend waarin zij verklaren op de hoogte te zijn hoe om te gaan met persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid en waarin zij verklaren zich te houden aan de afgeleide geheimhoudingsplicht van de Adviserend Geneeskundige. 

  Het postadres waar het volledig ingevulde aanvraagformulier naartoe gestuurd kan worden luidt als volgt: 

  Zorgverzekeraar Menzis 
  T.a.v. afdelingen Machtigingen GGZ 
  Postbus 640 
  7500 AP Enschede
 2. Het met wachtwoord versleuteld versturen van het aanvraagformulier per e-mail naar lvggz@menzis.nl. Hiervoor kunt u het programma WinZip gebruiken. Indien u vragen heeft over het beveiligd verzenden, kunt u deze eveneens stellen via lvggz@menzis.nl.
 3. Zonder contractafspraak is het niet mogelijk een toestemmingsaanvraag namens de cliënt in te dienen. Wanneer er geen toestemming is afgegeven voor het leveren van voortgezet GGZ-verblijf voor een specifieke cliënt, is het niet mogelijk deze zorg te declareren bij Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.