Wet maatschappelijke ondersteuning

Vergoeding uit de Wmo (gemeente)

Als er sprake is van een combinatie van psychische en sociale problemen dan biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hulp. U moet dan bijvoorbeeld denken aan begeleiding van gezinnen waar relatieproblemen, opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of problemen zoals werkloosheid aan de orde zijn. Vanuit de WMO wordt ook praktische ondersteuning gegeven aan mensen met chronische psychische problematiek.

De WMO heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Steun wordt gegeven op het gebied van wonen, vervoer, het huishouden, en sociale / maatschappelijke activiteiten. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor het beschermd wonen. 

Uitvoering van de WMO 2015 

De uitvoering van de WMO ligt bij de gemeenten. Iedere gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de WMO uitvoert, wat er vergoed wordt en bijvoorbeeld of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is. U moet daarom bij uw gemeente zijn als u een Wmo-voorziening wilt aanvragen. De meeste gemeentes hebben een loket waar u terecht kunt met vragen. De namen kunnen per gemeente verschillen. Zo heeft de ene gemeente een Wmo-loket, bij een andere gemeente heet dit het Zorgloket of Loket Wegwijs.

Overgangsrecht beschermd wonen

Woont u in een voorziening voor beschermd wonen en is uw indicatie in 2015 nog geldig, dan is het overgangsrecht van toepassing. Meer informatie hierover vindt u in deze factsheet.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.