Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Voor iedereen die permanent zorg nabij nodig heeft

Voor wie is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Meestal wordt deze zorg in een instelling verleend maar soms is dat thuis ook mogelijk. Iedereen die in Nederland woont en werkt is voor zijn of haar langdurige zorg automatisch verzekerd via de Wlz. 

Hoe komt u in aanmerking voor de Wet langdurige zorg?

Als u blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor zorg die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om gebruik te maken van langdurige zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Op de website van het CIZ vindt u het aanvraagformulier. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op langdurige zorg. Het CIZ bepaalt ook hoeveel en welke hulp u krijgt. 

Hoe vraagt u langdurige zorg aan?

Zorgkantoor

Als u een indicatie van het CIZ heeft, dan kunt u kiezen hoe u de zorg ontvangt, bijvoorbeeld in een zorginstelling of bij u thuis. Thuis kan alleen als de zorg goed en veilig kan worden gegeven en de zorg in principe niet duurder is dan in een zorginstelling. De zorg die u kiest moet wel verantwoord en doelmatig zijn. Het zorgkantoor toetst deze voorwaarden en neemt hierover een besluit. Als u het niet eens bent met het oordeel van het zorgkantoor hebt u het recht hierop bezwaar aan te tekenen.

Voor het aanvragen van zorg kunt u met uw CIZ-indicatie terecht bij het Zorgkantoor van uw regio. Afhankelijk van de regio waarin u woont, krijgt u een zorgkantoor in de buurt toegewezen. Woont u in de regio's Arnhem, Groningen of Twente dan kunt u terecht bij het Menzis Zorgkantoor.

Uw huisarts, verpleegkundig of familielid

Bent u zelf niet in staat om langdurige zorg aan te vragen? Vraag dan uw huisarts, transferverpleegkundige van het ziekenhuis, wijk­verpleegkundige of een familielid, vriend of vriendin om hulp. U kunt uw vraag ook stellen aan de gemeente. De medewerkers van het Wmo-loket helpen u graag met het inventari­seren van uw zorgvraag en het realiseren van mogelijke oplossingen. Een zorgverlener van uw voorkeur kan ook helpen bij uw aanvraag.

Het WMO-loket van uw gemeente

U kunt een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen om u te ondersteunen bij het aan­vragen van langdurige zorg. Tot het moment dat u een indicatie heeft ontvangen, kunt u terecht voor cliëntondersteuning bij uw eigen gemeente. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor contact opnemen met uw eigen gemeente. Veel gemeenten hebben een Wmo-loket of zorgloket voor vragen en advies.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy