Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u of een familielid voor de rest van het leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning in de buurt nodig? Of permanent toezicht? Bijvoorbeeld omdat sprake is van vergevorderde dementie? Of een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking? Uw zorg en ondersteuning wordt dan geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz).

U bent verzekerd voor de Wet langdurige zorg als u ook verzekerd bent voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met een Nederlandse zorgverzekering is dat zo. U hoeft dus geen losse verzekering af te sluiten.

Heeft u recht op zorg vanuit de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijke organisatie. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een Wlz-indicatie: een besluit dat u recht geeft op zorg vanuit de Wlz.

Is het nog niet helemaal duidelijk of u uw leven lang ondersteuning en zorg nodig heeft? Dan krijgt u (nog) geen zorg vanuit de Wlz.

CIZ in beeld

Wlz-indicatie aanvragen

Wilt u weten of uw behoefte aan zorg onder de Wlz valt? Doe de Wlz-check. U krijgt advies of het zin heeft om een aanvraag voor een Wlz-indicatie bij het CIZ te doen.

Veelgestelde vragen

Uw huisarts, verpleegkundige of familielid

Lukt het u zelf niet om langdurige zorg aan te vragen?

Vraag dan hulp aan uw:

  • huisarts
  • transferverpleegkundige van het ziekenhuis
  • wijkverpleegkundige
  • familielid, vriend of vriendin

U kunt uw vraag ook stellen aan uw gemeente. Medewerkers van het Wmo-loket helpen u graag met het uitzoeken van uw zorgvraag. Ze helpen u daarnaast bij het zorgen voor mogelijke oplossingen. Ook uw (toekomstige) zorgverlener kan u helpen bij uw aanvraag.

Het Wmo-loket van uw gemeente

Via uw gemeente kunt u ook gratis hulp inschakelen. Uw persoonlijke cliëntenondersteuner helpt u dan bij het aanvragen van langdurige zorg.

Heeft u veel zorg en ondersteuning nodig? Maar krijgt u toch geen Wlz-indicatie? Om de nodige zorg en ondersteuning te krijgen, kunt u terecht bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Zij regelen zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet. 

Als u langdurig verblijft en behandeld wordt in een zorginstelling, valt tandheelkundige zorg waarschijnlijk onder de Wlz. Overleg daarom altijd met de zorginstelling of neem contact met ons op.

Bij welke wet of instantie kunt u terecht? Dat is soms lastig in te schatten. Het hangt af van uw behoefte aan zorg of ondersteuning. De digitale wegwijzer van de overheid – Regelhulp - helpt u hierbij.

Ga naar regelhulp

Heeft u een Wlz-indicatie en gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk in het buitenland? In een aantal situaties heeft u dan recht op (een vergoeding van) Wlz-zorg. Hierbij maken we onderscheid tussen het persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura.

  • Heeft u een pgb? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.
  • Krijgt u zorg in een instelling of ontvangt u zorg thuis via een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt)? Als u tijdelijk naar het buitenland gaat, heeft u recht op de benodigde Wlz-zorg of een vergoeding daarvan. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland. U kunt hiervoor een aanvraag indienen. 

Zo regelt u langdurige zorg

Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen? Voor vragen, advies of het regelen van langdurige zorg kunt u terecht bij het zorgkantoor van uw regio. Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor iedereen in de regio Groningen, Twente of Arnhem. Dus ook als u niet verzekerd bent bij Menzis.

Vaak kunt u zelf kiezen hoe u zorg krijgt. Dit kan uiteenlopen van zorg thuis tot het wonen in een verpleeghuis of een woonvorm voor mensen met een beperking. Op het aanvraagformulier van het CIZ geeft u de zorgaanbieder van uw voorkeur aan. Bij uw zorgkantoor krijgt u informatie over zorgaanbieders met wie het zorgkantoor afspraken heeft. Daar kunt u dan terecht.

Koopt u liever zelf zorg in? Dat kan ook. U regelt dit met een PGB (persoonsgebonden budget). U bent dan zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de zorg en de administratie die daarbij hoort.

Let op: Wilt u thuis zorg ontvangen? Dan moet de door u gekozen zorg verantwoord en doelmatig zijn. Het zorgkantoor controleert deze voorwaarden en neemt hierover een besluit. Bent u het niet eens met het schriftelijke besluit van uw zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Eigen bijdrage

Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen? Ontvangt u zorg op basis van de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoeveel eigen bijdrage u betaalt, heeft te maken met uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Met de ‘Eigen bijdrage rekenhulp’ van het CAK berekent u snel en eenvoudig uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.