Zorgverzekering 2022

Zoals ieder jaar wijzigt er ook in 2022 weer het een en ander aan uw zorgverzekering. Uw Basisverzekering en Aanvullende verzekering wijzigen op een aantal punten.

Dit wijzigt er in de Basisverzekering in 2022

Wat de Basisverzekering in 2022 wel of niet vergoedt, wordt bepaald door de overheid. In 2022 worden een paar behandelingen aan uw zorgverzekering toegevoegd of uitgebreid.

 • Verlenging tijdelijke vergoeding herstelzorg COVID-19 

  Patiënten met ernstige COVID-19 hebben tot 1 augustus 2022 recht op herstelzorg. Herstelzorg omvat logopedie en maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek, tot 6 maanden na de eerste behandeling. Indien noodzakelijk heeft u aansluitend nogmaals gedurende ten hoogste zes maanden recht op hetzelfde aantal behandelingen. De huisarts mag ook verwijzen voor een tweede behandelperiode. Lees meer over deze vergoeding en de voorwaarden in het verzekeringsreglement op menzis.nl/reglement.

 • Uitbreiding vergoeding verblijf bij CAR-T-celtherapie

  De kosten van het verblijf in de buurt van een expertziekenhuis worden in bepaalde gevallen vergoed.

 • Mechanische ademhalingsondersteuning

  Tegemoetkoming van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie.

 • GGZ: andere bekostiging

  Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Wat merkt u hier van? De zorg wordt niet anders. Wel worden de nota's duidelijker. Zo ziet u precies op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde. Het eigen risico wordt voortaan elk kalenderjaar toegepast.

 • Esketamine neusspray

  Voor het gebruik van esketamine heeft u voorafgaand toestemming nodig.

 • Zwangerschapsonderzoek

  De combinatietest wordt niet meer aangeboden (vervangen door de NIPT).

 • Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

  Menzis Basis: u heeft ruime keuze uit goede zorgaanbieders. Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u tussen de 75% en 100% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief (was 75%). Het percentage verschilt per zorgsoort.

  Menzis Basis Voordelig: u heeft ruime keuze uit goede zorgaanbieders. Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u tussen de 65% en 100% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief (was 70%). Het percentage verschilt per zorgsoort.

 • Orthopedische en allergeenvrije schoenen

  De eigen bijdrage wordt € 124 (was € 125) en € 62 (was € 62,50).

 • Haarwerken

  De maximale vergoeding voor haarwerken wordt € 457,50 (was € 452).

 • Verloskundige zorg

  De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt € 4,70 per uur (was € 4,60).  De eigen bijdrage voor kraamzorg verleend in een instelling zonder medische noodzaak wordt € 19 per dag (was € 18,50). Is het tarief van de instelling meer dan € 134 per dag, dan komen de meerkosten voor uw rekening (was € 131).

 • Zittend ziekenvervoer

  De eigen bijdrage voor ziekenvervoer wordt € 111 (was € 108). De maximale vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoer wordt € 77,50 (was € 76,50).

 • Lenzen en brillenglazen

  De eigen bijdrage voor lenzen en brillenglazen:

  • gebruiksduur lenzen/brillenglazen langer dan 1 jaar: € 59,50 per lens/brillenglas (was € 59)
  • gebruiksduur lenzen korter dan 1 jaar: € 119 per kalenderjaar (was € 118)
  • indien slechts één oog gecorrigeerd hoeft te worden, is de eigen bijdrage € 59,50 per kalenderjaar(was € 59)
  • € 59,50 per brillenglas, met een maximum van € 119 per kalenderjaar
 • Nieuwe contractpartijen ziekenvervoer (taxivervoer)

  Vanaf 1 januari 2022 is de Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) het nieuwe aanspreekpunt voor het (rolstoel)taxivervoer voor verzekerden met een machtiging ziekenvervoer. Heeft u een machtiging ziekenvervoer? Dan ontvangt u van ons een brief. Daarin staat meer informatie over deze wijziging en stelt ZCN zich aan u voor. 

 • De maximale zorgtoeslag stijgt

  De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishouden stijgt naar € 1.323.
  De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishouden stijgt naar € 2.527.

   

 • Dit wijzigt er in het privacy statement

  • In de inleiding van het Privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens ‘persoonsgegevens’ zijn.
  • Onder paragraaf II Sluiten en uitvoeren van de verzekering, van hoofdstuk 1 is:
  • bij de opsomming van ‘wat valt onder het uitvoeren van de verzekering’ het verlenen van service toegevoegd;
  • een verduidelijking opgenomen bij ‘het verhalen van schade op een derde’;
  • een alinea opgenomen over de waarborging en van de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de sector;
  • onder ‘Uitwisseling met derden’ een verduidelijking opgenomen ten aanzien van de werkzaamheden van Vektis voor de zorgverzekeraars;
  • in de opsomming onder ‘Uitwisseling met derden’ het Incidentenregister geschrapt en is de Nationale sanctielijst terrorisme van de Rijksoverheid en ‘Andere verzekeraar’ toegevoegd;
  • onder ‘Geautomatiseerde verwerking machtigingsaanvraag of declaratie’ een verduidelijking opgenomen over klachten opgenomen.
  • Onder paragraaf III Commercie en Marketing, van hoofdstuk 1 is:
  • toegevoegd dat Menzis met uw toestemming gegevens over uw gezondheid voor commerciële doeleinden mag gebruiken;
  • bij het maken van selecties is geschrapt dat uw financiële gegevens niet gebruikt mogen worden;
  • de alinea ‘Hoe doen we dat’ is geschrapt en vervangen door de alinea ‘Klantgroepen selecteren’
  • onder ‘Cookies en soortgelijke opslagtechnologieën’ is het gedeelte over ‘soortgelijke opslagtechnologieën geschrapt, deze informatie is te vinden in de cookiepolicy van Menzis.
  • In hoofdstuk 4 ‘Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen’ is een alinea toegevoegd over de gegevens van minderjarigen.
  • Toevoegen/wijziging van nummering in het privacy statement.

   


Belangrijke data voor uw zorgverzekering

 • 12 november 2021

  Uiterlijk deze datum staat uw nieuwe zorgpolis klaar in Mijn Menzis

 • 27 januari 2022

  Laatste dag voor het aanvragen gespreid betalen eigen risico 

 • 31 januari 2022

  Laatste dag voor het afsluiten van uw nieuwe zorgverzekering

Verplicht eigen risico en uw zorgverzekering

Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering blijft € 385 in 2022. Verwacht u volgend jaar uw eigen risico grotendeels of volledig te gebruiken? Wilt u de betaling daarvan spreiden? Dat kan bij Menzis. U kiest er dan voor om het verplicht eigen risico in 10 termijnen te betalen. Gebruikt u het eigen risico in 2022 niet, of maar gedeeltelijk? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag in het voorjaar van 2023 automatisch terug.

Let op: betaalt u nu ook al het eigen risico gespreid? Dan wordt de regeling voor 2022 automatisch verlengd. Wilt u dit niet, dan kunt u dit in Mijn Menzis aanpassen. 

Aanvragen gespreid betalen 2022

Jongetje met kroontje op zijn hoofd

Dit wijzigt er in de Aanvullende verzekeringen in 2022

Wijzigingen fysiotherapie

Voor fysiotherapie gaan er voor 2022 een aantal dingen veranderen. Hiernaast ziet u per pakket wat er wijzigt. Bekijk meer informatie over de wijzigingen bij fysiotherapie voor 2022.

Collectief verzekerd?

Bent u collectief bij ons verzekerd en heeft u uw polis in de brievenbus ontvangen? Dan kan het zijn dat u per abuis de verkeerde folder als bijlage heeft gekregen. Bekijk hiernaast de wijzigingen in onder andere de pakketten ExtraVerzorgd, JongerenVerzorgd en TandVerzorgd.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Hier vindt u alle veelgestelde vragen over uw zorgverzekering. 

 • Wat is het verschil tussen 'eigen bijdrage' en 'eigen risico'?

  Iedereen ouder dan 18 jaar heeft een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt de eerste € 385 van zorgkosten uit de Basisverzekering zelf. Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de Basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Hierbij komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend vervoer. Als u vervoerskosten declareert betaalt u in 2021 de eerste € 108 zelf. Vervolgens betaalt u nog € 385 zelf, als u het eigen risico nog niet volledig hebt betaald.

 • Vanaf wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen?

  Het wijzigen van uw zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar, tussen 12 november en 31 december. De wijziging gaat in op 1 januari.

 • Hoe betaal ik de jaarpremie?

  Wilt u uw premie voor het hele jaar in één keer betalen, geef dit dan in december 2021 aan ons door. In januari wordt het bedrag afgeschreven.

  Uw premie eerder betalen? Dat kan vanaf 1 december. U kunt het bedrag overmaken met vermelding van ‘Jaarpremie 2022’ en het verzekerdennummer (dit staat op uw zorgpolis), naar: NL26 INGB0676423329. T.n.v. Menzis Zorgverzekeraar NV, te Wageningen. BIC-code: INGBNL2A

Zorgtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Lees meer op Belastingdienst.nl.

Meer informatie en aanvragen

Aanvragen digitale polis

Uw zorgpolis altijd bij de hand in Mijn Menzis en de Menzis app? Bespaar papier en kies voor de online zorpolis.

Digitale polis activeren

Hulp bij een gezonde leefstijl

Bij Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Maar we zijn er ook als u wilt werken aan uw gezondheid. 

Waar kunnen we u mee helpen?

Logo Menzis en SamenGezond

Ontdek onze gratis gezondheidsapp

Met ons online gezondheidsprogramma SamenGezond geven we u een gezond steuntje in de rug. 

 • In kleine stapjes werken aan uw gezondheid
 • Handige gratis app
 • Punten verdienen voor kortingen, uitjes en producten
 • Hulp bij beweging, afvallen, voeding, ontspanning en meer

Ontdek SamenGezond

SamenGezond app