Wijzigingen AV Den Haag

Zoals ieder jaar, verandert er ook in 2019 weer het een en ander aan uw zorgverzekering. Uw Basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering worden op een aantal punten uitgebreid. Tegelijkertijd zijn er ook vergoedingen die verdwijnen. U vindt alle wijzigingen hieronder op alfabetische volgorde.

  • Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2019
  • De wijzigingen gelden voor alle Basisverzekeringen
  • U vindt alle vergoedingen van A tot Z op de website
Op uw zorgpolis vindt u terug welke Basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen u heeft. 

Wat wijzigt er in uw basisverzekering?

Bankrekeningnummer Een vergoeding van zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder wordt uitsluitend betaald op een bankrekening die op naam staat van de verzekerde (of anders op een bankrekening op naam van de verzekeringnemer). Er kan niet op een andere bankrekening worden uitbetaald.
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) Er is een nieuwe vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht. Uw huisarts kan u doorverwijzen. GLI valt onder huisartsenzorg. 
Geneesmiddelen
  • Vitaminen, mineralen en paracetamol op recept waarvoor een gelijkwaardig alternatief verkrijgbaar is in de vrije verkoop (bijvoorbeeld bij de drogist of supermarkt) wordt niet meer vergoed uit de Basisverzekering.
  • U hoeft maximaal een eigen bijdrage van € 250 te betalen voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekeringen. Dit om oplopende kosten tegen te gaan. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.
GGZ -Verslavingszorg Wilt u voor verslavingszorg naar een aanbieder die geen contract met Menzis heeft? Dan heeft u voorafgaand toestemming (een machtiging) van Menzis nodig. Lees meer over de vergoeding van GGZ.
Hulpmiddelen

Voor sommige hulpmiddelen wijzigt de eigen bijdrage:

Oefentherapie bij COPD Bent u 18 jaar of ouder en heeft u COPD? Dan heeft u recht op oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut als er sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klasse (A, B,C of D) van de GOLD Classificatie.

Lees hier meer over de vergoeding van oefentherapie.
Stoppen met roken Het (verplicht en vrijwillig) eigen risico geldt niet voor gezondheidsprogramma Stoppen met Roken als u dit volgt bij een door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder. Dit om stoppen met roken extra te stimuleren. Lees meer over het gezondheidsprogramma Stoppen met Roken.    
Verloskundige zorg

Eigen bijdrage/maximale vergoeding

  • Bevalt u in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Dan is de maximale vergoeding vanuit de Basisverzekering in 2019 € 215,00 (was € 211). De maximale eigen bijdrage in 2019 is € 415,66 (was € 396,89).
  • De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt € 4,40 per uur (was € 4,30).
  • De eigen bijdrage voor kraamzorg verleend in een instelling zonder medische noodzaak wordt € 17,50 per dag (was € 17). Het tarief van de instelling wordt verhoogd naar € 125 (was € 122,50).
Zittend ziekenvervoer

U heeft voortaan ook recht op vervoer bij consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn. Dit geldt als u nierdialyses, oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt of een langdurige ziekte of aandoening hebt en langdurig bent aangewezen op vervoer dat tot onredelijk hoge kosten leidt. 

Eigen bijdrage en kilometervergoeding

De eigen bijdrage is € 103 (was € 101). 

 

Mondzorg
De vergoeding voor een röntgenfoto van de hele kaak voor kinderen onder de 18 jaar (orthopantomogram, code X21) vervalt. De kaakoverzichtsfoto wordt onder voorwaarden uit de Basisverzekering vergoed.
Snurkbeugel De vergoeding voor de snurkbeugel vervalt. Een snurkbeugel wordt onder bepaalde voorwaarden uit de Basisverzekering vergoed. Lees meer over de vergoeding van een snurkbeugel.
Steunpessarium Voor een steunpessarium is niet langer een voorschrift van de huisarts nodig..
Voetzorg De reparatie van orthopedische steunzolen wordt vergoed.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.