details - P. BOOT/W.J.C.A. BROERSEN

P. BOOT/W.J.C.A. BROERSEN

Uw zoekcriteria: Fysiotherapie / 10 kilometer afstand vanaf 2162AB / jaar 2017

...
...

Specialisme Fysiotherapie

Kwaliteit en service

Profiel 3
Laatst gewijzigd op 21 maart 2018
Vergoedingen

Bent u jonger dan 18 jaar, dan krijgt u per indicatie 9 behandelingen fysio- of oefentherapie vergoed vanuit de Basisverzekering. Heeft u een aandoening die voorkomt op de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering), dan krijgt u alle behandelingen vergoed.

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een aandoening die voorkomt op de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering), dan krijgt u vanaf de 21 behandeling een vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Bij een vergoeding vanuit de Basisverzekering geldt het eigen risico. In een aantal gevallen heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis.

Daarnaast is er vanuit de aanvullende pakketten een vergoeding.

Gaat u naar een fysiotherapeut die niet door Menzis gecontracteerd is? Dan krijgt u (afhankelijk van uw Basisverzekering) een lagere vergoeding.

Bent u jonger dan 18 jaar, lees wanneer u recht heeft op vergoeding van fysio- en oefentherapie en wat u vergoed krijgt.

Bent u ouder dan 18 jaar, lees wanneer u recht heeft op vergoeding van fysio- en oefentherapie en wat u vergoed krijgt.

Kwaliteit en service

Inkoopprofielen

Om de kwaliteit en kosten van zorg te bewaken, maken we afspraken met zorgaanbieders. Daarin onderscheiden we verschillende kwaliteitsniveaus. Deze komen terug in de zogenoemde 'inkoopprofielen', die de eisen stellen waaraan de gecontracteerde fysiotherapeuten moeten voldoen.

De fysiotherapeut met Inkoopprofiel 1:

 • staat ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg);
 • Daarmee is hij bevoegd om zijn beroep uit te oefenen;
 • staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, of in een door ons erkend register;
 • heeft de praktijk minimaal 5 dagdelen per week geopend;
 • onderhoudt een actuele website met praktijkinformatie, zoals openingstijden, behandellocaties en patiënteninformatie.


De fysiotherapeut met Inkoopprofiel 2:

 • voldoet aan alle eisen van inkoopprofiel 1;
 • biedt bovendien minimaal 1 avond- of weekendopenstelling naast de 5 dagdelen per week;
 • doet mee aan het landelijke kwaliteitssysteem;
 • heeft de samenwerking monodisciplinair of multidisciplinair schriftelijk vastgelegd;
 • heeft minimaal één erkende verbijzondering zoals:
  • manueeltherapie;
  • kinderfysiotherapie;
  • oedeemfysiotherapie;
  • bekkenfysiotherapie;
  • geriatriefysiotherapie;
  • psychosomatische fysiotherapie;
  • sportfysiotherapie;
  • arbeidsfysiotherapie;
  • oncologie-fysiotherapieof orofaciale fysiotherapie.
  Deze verbijzondering moet bekend zijn bij Vektis;
 • doet jaarlijks met alle praktijkmedewerkers mee aan een klantervaringsonderzoek.


De fysiotherapeut met Inkoopprofiel 3:

 • voldoet aan alle eisen van inkoopprofiel 2;
 • biedt bovendien minimaal 1 avond- en 1 weekendopenstelling of 2 avondopenstellingen naast de 5 dagdelen per week;
 • beschikt over een klantervaringsonderzoek dat niet ouder is dan een jaar en waarvan de uitkomst een 8.0 of hoger is;
 • heeft minimaal een 2 jaar aaneengesloten contract met ons;
 • bezit een geldig SKMZ Plus audit certificaat.

 • {{specialist.Titel}} {{specialist.Geslacht === "Vrouw" ? "Mw." : "Dhr." }} {{specialist.OpgemaakteNaam}}

  • {{functie}}
  {{commaList(specialist.Expertises)}}

Waarom contracteert Menzis niet alle zorgaanbieders? 
Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom maken we afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, wachttijden en prijs van de zorg. Zo verbeteren we de kwaliteit en houden we de kosten zo laag mogelijk. U kunt altijd in uw buurt terecht voor zorg. Heeft een zorgaanbieder geen contract? Dan is het niet gelukt om afspraken te maken over de kwaliteit, wachttijd en prijs van de zorg.

U heeft een zorgaanbieder met contract
Omdat uw zorgaanbieder een contract met ons heeft, kan deze de rekening direct naar Menzis sturen. U hoeft dus niets voor te schieten. 

U heeft een zorgaanbieder zonder contract
Omdat uw zorgaanbieder geen contract met ons heeft, stuurt deze de rekening direct naar u. U schiet de rekening dus zelf voor. De vergoeding is vaak ook lager.

 

 

U heeft niet altijd toestemming nodig voor een behandeling, hulpmiddelen of geneesmiddelen. Soms wel. Wanneer u toestemming moet vragen, staat dit bij de behandeling op de website bij de vergoedingen.
 
Terug naar boven

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.