Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de keuzes die we wereldwijd maken. De invloed die we als mens hebben op de aarde, wordt steeds zichtbaarder en voelbaarder. En dat betekent dat we meer aandacht moeten hebben voor een duurzame samenleving.

Ook Coöperatie Menzis zit niet stil en zet de schouders onder verduurzaming. Voor maatschappij, milieu en economie. Om de leefkracht van ieder mens te versterken, en om goede zorg toegankelijk te houden. Dat is onze missie.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Hoe we die missie tastbaar maken, bekeken vanuit duurzaamheid? De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld, om de wereld een betere plek te laten worden in 2030. Coöperatie Menzis spant zich in voor 3 van deze doelen, die we ook kennen als SDG’s (voluit: Sustainable Development Goals).

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
Naast een zorgverzekeraar zijn we een partner in gezondheid. Wij gaan voorop in de beweging naar een leefkrachtiger Nederland. Waarbij de focus verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Hiervoor bundelen we de krachten met zorgaanbieders en gemeenten, werkgevers en werknemers, en maatschappelijke partners. Voor meer preventie, betere schuldenaanpak in de regio, vitale organisaties en support bij een goede gezondheid. Ons online gezondheidsprogramma SamenGezond draagt hier ook een grote steen aan bij.

Doel 1: Geen armoede
Vanuit onze solidariteitsgedachte beschermen wij onze verzekerden tegen hoge zorgkosten en de financiële problemen die dit kan geven. Zo signaleren we zo vroeg mogelijk geldproblemen bij verzekerden en proberen we deze samen met hen op te lossen. Dat helpt niet alleen naar een schuldenvrij bestaan, maar ook naar een betere gezondheid, meer leefkracht en dus minder zorg. We slaan hiervoor de handen ineen met bijvoorbeeld gemeenten en de partners van de Alliantie Kinderarmoede. Hiermee leveren we indirect een bijdrage aan doel 3.

Doel 13: Klimaatactie
Als zorgverzekeraar nemen we een belangrijke maatschappelijke positie in het zorglandschap in. De keuzes die wij maken, hebben invloed op onze samenleving. En dus ook op ons klimaat. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid en zetten we ons in voor een duurzame bedrijfsvoering, duurzaam werkgeverschap, duurzame beleggingen, duurzame zorginkoop én het versterken van leefkracht. We helpen zo mee om de gezondheidsrisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, te beperken. Dat geeft meteen een positieve impuls aan doel 3.

Ontwikkelingsdoelen duurzaamheid

Zo dragen we nu al bij

Meer leefkracht
Onder leefkracht verstaan wij de positieve kracht van gezond leven. Dat gaat over bewust bezig zijn met je gezondheid. Over mentale fitheid. En over meedoen in de maatschappij. Bij Coöperatie Menzis doen we er alles aan om de leefkracht van ieder mens te versterken. Zodat iedereen zo gezond mogelijk kan leven, met zo min mogelijk zorg. SamenGezond helpt daarbij bijvoorbeeld, net als onze nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners.

Duurzame zorginkoop
Ook bij het inkopen van zorg krijgt duurzaamheid voor ons een steeds belangrijkere rol. Wij kijken naar CO2-reductie, duurzamer vastgoed en circulair gebruik van hulpmiddelen bij zorgaanbieders. Dit is onderdeel van ons zorginkoopbeleid. Om extra vaart te maken met de verduurzaming van de zorg, hebben we ons - via onze branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland - aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg.

Duurzame beleggingen
We beleggen onze reserves met oog voor de wereld. Daarom investeren we in bedrijven en landen, die verantwoord ondernemen in bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Bovendien beleggen we in de duurzaamste 20% van de grotere bedrijven. En we hebben groene staatsobligaties in onze beleggingsportefeuille, waarmee er geld gaat naar duurzame energieopwekking en een lagere broeikasgasuitstoot.

Duurzaam werkgeverschap
Als werkgever zetten we flink in op leefkracht. Voor onze medewerkers hebben we een leefkrachtbudget, waarmee zij kunnen investeren in hun gezondheid en leefstijl. Ook kunnen onze collega’s sporten met korting en deelnemen aan Sterk in je Werk-weken (met workshops over zorg, leefkracht, persoonlijke ontwikkeling en verbinding). En ons online gezondheidsprogramma SamenGezond begeleidt hen bij beweging, voeding, ontspanning en slapen.

Duurzame bedrijfsvoering
We werken hard aan duurzamere bedrijfspanden. Inmiddels hebben al onze kantoren een A-label. Met de zonnepanelen die vanaf 2020 op onze daken in Wageningen en Enschede liggen, wekken we nu al 15 tot 20% van onze elektriciteit op. Ook zetten we sinds 2010 fors in op het terugdringen van CO2-uitstoot, waardoor we een reductie hebben bereikt van 40 tot 50%. Onze collega's stimuleren we zo veel mogelijk de fiets te pakken. Als een leaseauto toch nodig is, dan voorzien we in elektrische auto's. We faciliteren afvalscheiding maximaal. En we hebben ons postverkeer teruggebracht, om zo digitaal en duurzaam mogelijk te werken.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.