Het medicijntekort: een veelkoppig monster

Het zal u maar gebeuren: de medicijnen die u nodig heeft, zijn niet of nauwelijks meer te krijgen. Medicijntekorten, je hoort er steeds vaker over. Het probleem bestaat al jaren en is een zogenaamd 'veelkoppig monster'. We leggen graag uit wat er speelt.

Het medicijntekort is een wereldwijd probleem, ook andere landen hebben er last van. Het is een veelkoppig monster met meerdere oorzaken. Zoals een tekort aan grondstoffen voor de productie van een medicijn, een grotere vraag naar bepaalde medicijnen of een vervoersprobleem door bijvoorbeeld een blokkade voor de scheepvaart.

Echte tekorten, zoals de afgelopen jaren bij enkele geneesmiddelen tegen epilepsie en de ziekte van Parkinson, komen gelukkig relatief weinig voor. Dat neemt niet weg dat deze tekorten voor de gebruikers ingrijpend zijn en soms grote gevolgen kunnen hebben voor hun kwaliteit van leven. Apothekers en groothandels kunnen dan tijdelijk medicijnen uit het buitenland invoeren of de apotheker maakt de medicatie zelf. Menzis vergoedt in deze situaties de medicijnen.

Wat zijn oorzaken van het medicijntekort?

Een medicijnentekort kan ontstaan door een aantal oorzaken, zoals voorraad- en distributieproblemen. Voorraadproblemen ontstaan bijvoorbeeld omdat het werkzame bestanddeel of een hulpstof (tijdelijk) niet meer beschikbaar is. Ook kan er vertraging zijn in de productie vanwege een kwaliteitsprobleem, terugroepactie of gebeurtenissen zoals een staking, een natuurramp of een pandemie zoals COVID-19. Daarnaast kan er ook een tekort ontstaan door een toegenomen vraag naar het medicijn.

Distributieproblemen zijn bijvoorbeeld logistieke problemen (vertraging bij de douane of in het transport). Of er is maar een klein aantal groothandels dat het geneesmiddel (tijdelijk) beschikbaar heeft. Er is dan een lokaal tekort. Of farmaceutische bedrijven onderbreken leveringen om hun voorraad op een gecontroleerde manier af te kunnen leveren. Het komt helaas ook voor dat geneesmiddelen, bestemd voor de Nederlandse markt, door Nederlandse apothekers en groothandels geëxporteerd worden naar een ander land. Waardoor ze niet meer of beperkt beschikbaar zijn in Nederland.*

Beschikbaarheid van geneesmiddelen | FAGG (fagg-afmps.be)

En hoe zit dat met het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar?

Het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars wordt regelmatig aangewezen als oorzaak van het tekort. Er wordt vaak geroepen, onder andere door apothekers, dat de prijzen in Nederland te laag zijn door het preferentie- en overheidsbeleid en dat producenten van medicijnen daarom liever leveren aan andere landen.

Er zijn echter niet alleen in Nederland medicijntekorten, in heel Europa en in de Verenigde Staten is de lijst van tekorten groter dan ooit. Uit analyses blijkt ook dat de echte medicijntekorten (volgens de EMA-definitie, zie hierboven) vaker voorkomen bij medicijnen die niet onder het preferentiebeleid vallen.

Desondanks is het niet helemaal uit te sluiten dat ons inkoopbeleid, net als die van andere partijen, van invloed is. Daarom hebben we als zorgverzekeraars een aantal aanpassingen gedaan in ons inkoopproces. Zodat we de kans zo klein mogelijk maken dat ons inkoopbeleid een rol speelt in de tekorten. Zo gaan we aanpassingen doen in de aanwijstermijn van producten, zijn we bereid te spreken over een prijsverhoging in het tweede jaar van de aanwijzing of bij een calamiteit (zoals hogere transportkosten door problemen in de Rode Zee) en enkele verzekeraars gaan hun boetebeleid voor leveranciers versoepelen zodat er rekening wordt gehouden met overmacht.

Wat wordt er gedaan aan de tekorten?

Met alle betrokken organisaties binnen de geneesmiddelenmarkt en het Ministerie van VWS wordt er landelijk en op Europees niveau ook samengewerkt om deze tekorten op te lossen en te verminderen. Daaruit is onder andere het volgende gekomen:

  • Er is een Meldpunt Geneesmiddelentekorten opgericht dat de tekorten in kaart brengt en maatregelen kan nemen;
  • Er wordt gewerkt met een ‘ijzeren voorraad’ bij de leveranciers (6 weken) en de groothandels (2 weken) voor alle geneesmiddelen. Daardoor zou er altijd een minimale voorraad van tenminste voor 8 weken beschikbaar zijn bij een dreigend tekort;
  • Als er een echt tekort is aan een specifiek geneesmiddel, en het Meldpunt Geneesmiddelentekorten geeft toestemming om tijdelijk een product uit het buitenland te importeren, dan vergoeden zorgverzekeraars dat product.

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en zijn dus medeverantwoordelijk voor goede beschikbaarheid van medicijnen voor onze verzekerden. We hebben dan ook aanpassingen gedaan in het inkoopproces om de kans zo klein mogelijk te maken dat ons inkoopbeleid een rol speelt in de tekorten. Ook de andere partijen kunnen bijdragen om de kans op tekorten te verminderen. Apotheken kunnen bijvoorbeeld zelf meer voorraad aanleggen in hun apotheek. De afgelopen jaren hebben ze steeds minder voorraad in hun apotheek liggen. Groothandels en leveranciers moeten zorgen voor hun voorraadverplichtingen en de overheid moet kijken welke regels averechts werken. Alleen samen kunnen we het veelkoppige monster het hoofd bieden en ervoor zorgen dat u uw medicijnen krijgt.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.