Corporate governance

Coöperatie Menzis werkt vanuit een maatschappelijke opdracht voor mens en maatschappij. We nemen onze verantwoordelijkheid voor duurzaam toegankelijke zorg, en voor het versterken van leefkracht. En dat vertalen we naar een solide en integere bedrijfsvoering. Onze Ledenraad heeft hierbij een aantal statutaire taken, maar vooral ook een toetsende en adviserende rol. Terwijl onze Raad van Commissarissen toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Daarnaast hebben we ons - aanvullend op wet- en regelgeving - verbonden aan een aantal codes en regelingen. Zoals:

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Als belangenbehartiger van onze verzekerden dragen we bij aan kwalitatieve zorg die voor iedereen toegankelijk is. We bieden zekerheid, tonen betrokkenheid en zetten solidariteit voorop. Dit is vastgelegd in de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland.

Gedragscode voor persoonlijke integriteit

Onze klanten mogen van ons verwachten dat wij eerlijk, open en betrouwbaar handelen, en dat wij zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Dat is waar het voor ons om draait bij integriteit. In onze Gedragscode voor persoonlijke integriteit vertellen we er meer over.

Regeling eed of belofte

Voor onze medewerkers staat het belang van onze verzekerden centraal. Om dit kracht bij te zetten, voeren we de Regeling eed of belofte. Medewerkers die contact hebben met klanten, verklaren dat zij hun werk integer en zorgvuldig doen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in lijn met onze waarden, strategie en risicobereidheid. Hierbij voldoen we aan wet- en regelgeving en houden we rekening met de langetermijnbelangen van de organisatie en het maatschappelijk draagvlak. Lees er meer over in ons Remuneratierapport.

Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op onderling vertrouwen. Fraude met (zorg)verzekeringen schaadt dit. Het verhoogt onnodig de premie en dus ook de kosten van de gezondheidszorg. Coöperatie Menzis spant zich - met haar fraudebeleid - in om fraude te voorkomen en te bestrijden. Zo houden we de premie betaalbaar.

Inspraakreglement Verzekerden

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening in lijn is met de behoeften van onze verzekerden. Om dit te waarborgen, laten we verzekerden en onze Ledenraad meedenken over ons beleid. In het Inspraakreglement Verzekerden is vastgelegd over welke onderwerpen zij kunnen meepraten, en hoe dit georganiseerd is. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.