Beleggen en investeren

Onze verzekerden willen we van kwalitatief goede zorg voorzien om zo hun leefkracht te versterken. Dat krijgen we bijvoorbeeld voor elkaar door te beleggen en investeren. Mens, milieu, maatschappij en zorg voor de toekomst staan daarbij voorop.

Strategisch Beleggingsbeleid

“Bij Coöperatie Menzis kijken we verder dan de winstgevendheid van een belegging. Duurzaamheid is voor ons dé norm. En dat betekent dat we alleen investeren in bedrijven en landen, die hierbij aansluiten. Waarom, waarin en hoe we precies beleggen? Ons Strategisch Beleggingsbeleid vertelt er meer over.”

Dirk Jan Sloots Chief Financial & Risk Officer (CFRO) van Coöperatie Menzis

Waarom we beleggen?

Met de zorgpremie die we elke maand van onze klanten ontvangen, kopen we zorg in en betalen we zorgrekeningen. Om dit te kunnen blijven doen, gebruiken we onze financiële reserves niet zomaar voor een premieverlaging. Het geld uit onze (verplichte) reservepot beleggen we op een duurzame, zorgvuldige en gespreide manier.

Belangrijk voordeel voor onze klanten: met de opbrengsten van beleggingen houden we de premie zo laag mogelijk. En door te investeren in bijvoorbeeld zorginnovaties, helpen we de zorg op termijn beter te maken en betaalbaar te houden.

Waarin we beleggen?

We investeren alleen in bedrijven die verantwoord omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Daarbij zijn de internationale duurzaamheidscriteria (ESG) en beleggingsprincipes van de Verenigde Naties (UNPRI) leidend. Om dit uitgangspunt kracht bij te zetten, hebben we het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenant voor de verzekeringssector ondertekend.

Per sector beleggen we in de duurzaamste 20% van de grotere bedrijven. Bovendien investeren we in de toekomst van de gezondheidszorg: zorginnovaties geven we de ruimte om te groeien, zodat zij gaan bijdragen aan goede en betaalbare zorg. We kijken dus veel breder dan de winstgevendheid van een belegging.

Waarin niet?

Als zorgverzekeraar hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid. Daarom beleggen we niet in tabaksproducenten. Ook in bijvoorbeeld kernenergie of wapens - zoals clusterbommen, landmijnen en militaire of vuurwapens - investeren we niet. Net als in bedrijven die de mensenrechten schenden, het milieu schaden of corrupt zijn.

Op beleggingen in de farmacie en (medische) hulpmiddelen zijn we extra kritisch. Want voor de zorg in Nederland willen we met onze investeringen écht meerwaarde bieden. We steken dus geen geld in farmaceuten die een te hoge prijs vragen voor een nieuw medicijn en patiënten zo hulp onthouden.

Hoe dat eruitziet in de praktijk?

Het vertrekpunt voor onze beleggingen is duurzaamheid. Daarom screenen we ze uitgebreid; om risico’s voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) uit te sluiten. Belangrijk is ook dat we met onze investeringen bijdragen aan goede zorg en aan meer leefkracht in ons land.

Bij de screening van onze investeringen helpt dataprovider Sustainalytics ons. Dit bedrijf controleert of de internationale duurzaamheids- en beleggingsprincipes én die van ons worden nageleefd. Bij schendingen sluiten wij bedrijven of landen uit van beleggingen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen gaat voor ons verder dan partijen uitsluiten. We willen bedrijven ook stimuleren om bewust bezig te zijn met milieu, maatschappij en goed bestuur. BMO Global Asset Management ging hierover namens ons de dialoog aan met ondernemingen.

Coöperatie Menzis heeft ervoor gekozen een realiseerbaar stembeleid te voeren. Daarom stemmen we alleen op aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse bedrijven. Waarbij de richtlijnen van Eumedion (platform voor corporate governance en duurzaamheid) leidend zijn voor ons.

In ons beleggingsbeleid onderschrijven we een groot aantal internationale verdragen. Dat doen we in het bijzonder met ons engagementbeleid en met ons uitsluitingenbeleid. Het helpt ons om de juiste keuzes te maken in onze beleggingen.

Als bedrijven waarin we investeren, worden geconfronteerd met lange-termijn-uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur, starten we een ‘engagementproject’ op. BMO Global Asset Management voert dit voor ons uit. We richten ons op relevante thema’s, zoals gezondheid en klimaat.

De criteria van ons beleggingsbeleid scherpen we continu aan. Sustainalytics brengt hiervoor de risico’s op ESG-vlak in kaart en vergelijkt deze met de benchmark. De risicoscores die dit oplevert, bieden ons nieuwe inzichten voor ons beleid.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.