Beleggen en investeren

Als Coöperatie Menzis beleggen we een deel van onze financiële reserves. Dit doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier, en altijd binnen de risicohouding die we daarvoor hebben vastgesteld. Met de opbrengsten van onze beleggingen willen we op de langere termijn bijdragen aan een lagere zorgpremie.

Duurzaamheid voorop

Het uitgangspunt voor al onze investeringen is dat we een negatieve invloed op milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG) zo veel mogelijk voorkomen, beperken of herstellen. Ook willen we met onze beleggingsportefeuille een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s of Sustainable Development Goals). Daarbij focussen we ons op 3 van deze doelen: Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Geen armoede (SDG 1) en Klimaatactie (SDG 13). Zo brengen we ons Beleid Duurzaam beleggen in lijn met ons Beleid Duurzaamheid.

In 2018 hebben we het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenant voor de verzekeringssector ondertekend. Dit convenant helpt ons om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsrisico's van onze beleggingen, en om de negatieve gevolgen ervan in de internationale bedrijfsketen te voorkomen.

We onderschrijven daarnaast sinds 2011 de duurzame beleggingsprincipes van de Verenigde Naties (UNPRI of UN Principles for Responsible Investment). Hieromheen is een internationaal netwerk van investeerders ontstaan, die zich er samen voor inzetten om de duurzaamheidsprincipes vorm te geven.

Omdat we als Coöperatie Menzis een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor zorg en gezondheid, investeren we een deel van ons aandelenvermogen daarin. Waarbij we ons vooral richten op innovaties in de zorg.

In de praktijk

De basis voor onze beleggingen is duurzaamheid. Daarom screenen we ze uitgebreid; om ESG-risico’s uit te sluiten. Belangrijk is ook dat we met onze investeringen bijdragen aan duurzaam toegankelijke zorg en aan meer leefkracht in ons land.

Bij de screening van onze investeringen helpt dataprovider Sustainalytics ons. Dit bedrijf controleert of de internationale duurzaamheids- en beleggingsprincipes én die van ons worden nageleefd. Bij schendingen sluiten wij bedrijven of landen uit.

Maatschappelijk verantwoord beleggen gaat voor ons verder dan partijen uitsluiten. We willen bedrijven ook stimuleren om bewust bezig te zijn met milieu, maatschappij en goed bestuur. BMO Global Asset Management gaat hierover namens ons de dialoog aan met ondernemingen.

Coöperatie Menzis heeft ervoor gekozen een realiseerbaar stembeleid te voeren. Daarom stemmen we nu nog alleen op aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse bedrijven. Waarbij de richtlijnen van Eumedion (platform voor corporate governance en duurzaamheid) leidend zijn voor ons.

Als bedrijven waarin we investeren, worden geconfronteerd met lange-termijn-uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur, starten we een ‘engagementproject’ op. BMO Global Asset Management voert dit voor ons uit. We richten ons op relevante thema’s, zoals gezondheid en klimaat.

Elk kwartaal brengen we in kaart wat de milieubelasting en de ESG-risico's van onze beleggingsportefeuille zijn. En we vergelijken deze met de benchmark. Hiervoor zetten we onze ESG Risk Monitor in. Het geeft ons nieuwe inzichten voor ons beleid.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.