Geestelijke gezondheidszorg; wat doen wij?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in ons land staat onder grote druk. Er is een tekort aan personeel. De wachttijden zijn lang. En vooral mensen met een complexe zorgvraag krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Wat is er aan de hand? En wat doet Coöperatie Menzis?

Uitdagingen in de ggz

De vraag naar ggz is groot en groeit sneller dan de sector kan bolwerken. De wachttijden nemen toe, en dat merken vooral mensen die een complexe zorgvraag hebben. Net als andere sectoren kampt de ggz met flinke personele uitdagingen: er zijn te weinig zorgmedewerkers, er is een hoog verloop en er zijn veel zieken. Dat verzuim laat zich vooral zien bij de grote ggz-instellingen, die zware en complexe problematiek behandelen.

Aan de andere kant stijgt het aanbod van de lichtere ggz enorm. Zoals de behandeling van een milde depressie. En hoewel de uitgaven aan de ggz in ons land blijven toenemen, hebben veel grote ggz-instellingen financiële problemen.

Op zoek naar oplossingen

De ggz is een belangrijk onderdeel in onze gezondheidszorg. Onze klanten moeten er dus van op aankunnen dat zij die zorg op tijd krijgen. De ontwikkelingen in de ggz vinden we verontrustend. Samen met zorgaanbieders en andere regionale partners zoeken we naar oplossingen om de zorg toegankelijker te maken. Zo werken we aan het verminderen van de wachttijden en het slimmer organiseren van de ggz.

Er zijn bijvoorbeeld initiatieven om de samenwerking te verbeteren tussen de ggz, het sociaal domein, de langdurige zorg en de huisarts. We zetten in op het voorkómen van zorg, zodat mensen minder of geen ggz nodig hebben. En we kijken breder naar herstel. Want niet elke hulpvraag hoeft in de ggz te worden beantwoord.

Samen met gemeenten

In onze regio's gaan we samen met gemeenten aan de slag voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees hier meer

Bemiddeling bij wachtlijsten

Klanten die op een wachtlijst staan voor een ggz-behandeling, kunnen bij ons aankloppen voor wachtlijstbemiddeling. Onze zorgadviseurs helpen hen om een zorgaanbieder te vinden, waar ze sneller terechtkunnen. Dit is een gratis service die nooit ten koste gaat van andere verzekerden. We maken optimaal gebruik van de beschikbaarheid van ggz-aanbieders. Door bijvoorbeeld afspraken die zijn uitgevallen, in te vullen. Hiervoor zetten we ook ZorgDomein in. Dit online platform geeft ons inzicht in de wachttijden bij zorgorganisaties.

Door te bemiddelen bij wachttijden, waren klanten in 2021 gemiddeld 74 dagen eerder aan de beurt. We kregen in dat jaar 1.326 aanvragen om te bemiddelen. Van hen hebben we er 1.196 succesvol geholpen.

Zorginkoopbeleid 2023

Bij het inkopen van zorg maken we afspraken met ggz-partijen over goede geestelijke gezondheidszorg. Die leggen we vast in ons zorginkoopbeleid.

Lees hier meer

Project Voorzorg

Om de wachttijden te verkorten is project Voorzorg in het leven geroepen. Voorzorg  is een samenwerking tussen huisartsenpraktijken in Stadskanaal, verslavingszorg, ggz, gemeente, welzijnszorg en Coöperatie Menzis. Met dit project helpen we mensen die wachten op (specialistische) ggz, maar voorlopig nog niet aan de beurt zijn. In het voortraject kan project Voorzorg al allerlei problemen oplossen. Zo werd Koen (26) uit Stadskanaal geholpen met zijn energiedrankverslaving. Bekijk zijn verhaal in de video hiernaast.

Buiten de lijntjes

In het project ggz Buiten de Lijntjes werken Pro Persona, IrisZorg, ziekenhuis Gelderse Vallei, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en RIBW AVV nauw samen. Doel is cliënten met verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische of somatische kwetsbaarheden op te vangen en hen met herstelgerichte ondersteuning weer perspectief te bieden. Door de ‘schotten’ in de zorg blijven cliënten soms nog te lang bij de zorgorganisatie waar ze aankloppen. Ook als dat niet de juiste hulp is. De organisaties werken samen om beter aan te sluiten bij het herstelproces van cliënten. We vormen als het ware een gezamenlijke voordeur voor ze. Het maakt niet uit bij welke zorgverlener iemand binnenkomt, er wordt direct gekeken wat en waar de beste hulp voorhanden is.

Ggz in de praktijk

Cooperatie Menzis publiceert zorginkoopbeleid 2024

Duurzaam toegankelijke én betaalbare zorg voor alle verzekerden. Dat is waar Coöperatie Menzis, samen met zorgaanbieders, elke dag aan werkt. Dat doen we onder andere via onze zorginkoop. Vandaag publiceren we het zorginkoopbeleid 2024. lees meer
 

Met Samen voor Herstel pakt cliënt weer eigen regie

Herstellen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, dankzij een sterk ondersteunend netwerk. Dat is de inzet van Samen voor Herstel in de provincie Groningen. De pilot hiervan was succesvol. Daarom hebben de betrokken partijen besloten herstelgericht werken naar de werkpraktijk te brengen. Dit is bezegeld met een convenant. lees meer
 

Lange wachttijden voor zorg? Wachtlijstbemiddeling helpt

Lang moeten wachten op zorg. Door corona en personeelstekorten is dit steeds vaker de realiteit. Als Coöperatie Menzis kunnen we onze klanten helpen. In 2021 hebben ruim 8.000 verzekerden onze zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg gevraagd om wachtlijstbemiddeling. Van hen hebben we 88% kunnen bemiddelen naar een zorgverlener waar zij eerder terechtkonden. Deze bemiddeling leverde een gemiddelde tijdswinst op van 81 dagen. lees meer
 

Pro Persona en Menzis maken zich samen sterk voor betere geestelijke gezondheidszorg

Patiënten die beter herstellen, sneller minder klachten hebben en meer kunnen deelnemen aan de samenleving tijdens hun behandeling. Daarvoor slaan ggz-organisatie Pro Persona en Menzis de handen ineen. In een meerjarenovereenkomst, die vandaag is ondertekend, hebben de partners ambitieuze afspraken vastgelegd voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. lees meer
 

Onderzoek NZa: zorgbemiddeling in ggz effectief

Ook voor ggz-behandelingen is zorgbemiddeling door verzekeraars effectief in de strijd tegen wachtlijsten. Dat blijkt uit onderzoek van de NZa. Dankzij de hulp van onze zorgbemiddelaars hoefden veel verzekerden beduidend minder lang te wachten op een behandeling. lees meer
 

Ervaringsdeskundige helpt bij het herstel en verkort de wachtlijsten in de GGZ

Iemand met een verslaving krijgt hulp van een ervaringsdeskundige - iemand die in het verleden verslaafd was. Deze aanpak draagt bij aan een goed herstel. Én het verkort de wachtlijsten in de GGZ, omdat de ervaringsdeskundige de therapeut ontlast. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een proef waarin Menzis en Tactus Verslavingszorg samenwerken. lees meer
 

Meer voorbeelden van de ggz

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.