Geestelijke gezondheidszorg; wat doen wij?

Dag in, dag uit zetten professionals in de zorg en het sociaal domein, alsook naasten en vrijwilligers, zich tomeloos in om mensen met psychische problemen te helpen. Helaas blijft ondanks al die inspanningen de druk op de toegankelijkheid van de GGZ onverminderd hoog. Wat is er aan de hand? En wat doet Coöperatie Menzis?

Wat is er aan de hand in de ggz? 

Er is te weinig capaciteit beschikbaar om aan de almaar toenemende vraag te kunnen voldoen. Dat leidt al jarenlang tot de schrijnende situatie dat tienduizenden mensen te lang wachten op hulp. Dat merken vooral mensen die een complexe zorgvraag hebben. Ondanks alle initiatieven van de afgelopen jaren, lukt het onvoldoende om de wachttijden te doen afnemen. En als we niets doen, nemen die de komende jaren alleen maar toe.

Op zoek naar oplossingen

Het is noodzakelijk om de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen anders te organiseren. Dit moeten we als samenleving samen doen. Mentale gezondheid is immers iets wat door veel factoren wordt beïnvloed: denk bijvoorbeeld aan bestaanszekerheid, het sociale netwerk, de ervaren zingeving en de woonomgeving.
Op verschillende manieren leveren we als Menzis een bijdrage aan tijdige, betaalbare en passende geestelijke gezondheidszorg. Dat doen we door te focussen op een aantal onderwerpen die de noodzakelijke verandering ondersteunen. Het gaat dan om:

  • Versterken van mentale gezondheid en demedicalisering
  • Organiseren van netwerken
  • Borgen van cruciale zorg
  • Inzet van digitale zorg
  • Inzet van groepsbehandelingen
In ons zorginkoopbeleid 2025 kunt u lezen hoe we invulling geven aan deze punten. Het zorginkoopbeleid is opgesteld in afstemming met GGZ-aanbieders, beroepsverenigingen van GGZ-professionals en de NZa. Samen met zorgaanbieders en andere partners in de regio werken we eraan dat onze leden de zorg krijgen die zij nodig hebben, binnen de geldende wachttijdnorm.

Samen met gemeenten

In onze regio's gaan we samen met gemeenten aan de slag voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees hier meer

Regioplan mentale gezondheid Groningen

Om de ggz-zorg in Groningen aan te pakken schreven we samen met onze partners in de regio het Regioplan mentale Gezondheid. 

Lees meer

Bemiddeling bij wachtlijsten

Klanten die op een wachtlijst staan voor een ggz-behandeling, kunnen bij ons aankloppen voor wachtlijstbemiddeling. Onze zorgadviseurs helpen hen om een zorgaanbieder te vinden, waar ze sneller terechtkunnen. Door te bemiddelen bij wachttijden, waren klanten in 2024 gemiddeld 92 dagen eerder aan de beurt voor een behandeling. We kregen in dat jaar ruim 7.300 aanvragen om te bemiddelen. Van hen hebben we er 92% succesvol geholpen.

Zorginkoopbeleid 2025

Bij het inkopen van zorg maken we afspraken met ggz-partijen over goede geestelijke gezondheidszorg. Die leggen we vast in ons zorginkoopbeleid.

Lees hier meer

Project Voorzorg

Om de wachttijden te verkorten is project Voorzorg in het leven geroepen. Voorzorg  is een samenwerking tussen huisartsenpraktijken in Stadskanaal, verslavingszorg, ggz, gemeente, welzijnszorg en Coöperatie Menzis. Met dit project helpen we mensen die wachten op (specialistische) ggz, maar voorlopig nog niet aan de beurt zijn. In het voortraject kan project Voorzorg al allerlei problemen oplossen.

Buiten de lijntjes

In het project ggz Buiten de Lijntjes werken Pro Persona, IrisZorg, ziekenhuis Gelderse Vallei, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en RIBW AVV nauw samen. Doel is cliënten met verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische of somatische kwetsbaarheden op te vangen en hen met herstelgerichte ondersteuning weer perspectief te bieden. Door de ‘schotten’ in de zorg blijven cliënten soms nog te lang bij de zorgorganisatie waar ze aankloppen. Ook als dat niet de juiste hulp is. De organisaties werken samen om beter aan te sluiten bij het herstelproces van cliënten. We vormen als het ware een gezamenlijke voordeur voor ze. Het maakt niet uit bij welke zorgverlener iemand binnenkomt, er wordt direct gekeken wat en waar de beste hulp voorhanden is.

Ggz in de praktijk

Zorginkoopbeleid 2025 Menzis is online

Vandaag publiceren we ons zorginkoopbeleid voor 2025. Zoals ieder jaar de start van het nieuwe zorginkoopseizoen. In ons zorginkoopbeleid staat per zorgsoort wat we willen bereiken in 2025 en welke richtlijnen en criteria we stellen aan zorgaanbieders om gecontracteerde zorg te kunnen leveren aan onze leden. Het gaat over de kwaliteit, beschikbaarheid en de kosten van zorg. lees meer
 

Ondanks lange wachtlijsten toch snel hulp dankzij project Voorzorg

Langer wachten in de zorg komt tegenwoordig steeds vaker voor. Zeker bij hulp in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door een groeiende zorgvraag en tekort aan zorgverleners worden wachtlijsten steeds langer. Dankzij project Voorzorg in Stadskanaal worden mensen die op de wachtlijst staan toch snel geholpen. lees meer
 

Cooperatie Menzis publiceert zorginkoopbeleid 2024

Duurzaam toegankelijke én betaalbare zorg voor alle verzekerden. Dat is waar Coöperatie Menzis, samen met zorgaanbieders, elke dag aan werkt. Dat doen we onder andere via onze zorginkoop. Vandaag publiceren we het zorginkoopbeleid 2024. lees meer
 

Met Samen voor Herstel pakt cliënt weer eigen regie

Herstellen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, dankzij een sterk ondersteunend netwerk. Dat is de inzet van Samen voor Herstel in de provincie Groningen. De pilot hiervan was succesvol. Daarom hebben de betrokken partijen besloten herstelgericht werken naar de werkpraktijk te brengen. Dit is bezegeld met een convenant. lees meer
 

Lange wachttijden voor zorg? Wachtlijstbemiddeling helpt

Lang moeten wachten op zorg. Door corona en personeelstekorten is dit steeds vaker de realiteit. Als Coöperatie Menzis kunnen we onze klanten helpen. In 2021 hebben ruim 8.000 verzekerden onze zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg gevraagd om wachtlijstbemiddeling. Van hen hebben we 88% kunnen bemiddelen naar een zorgverlener waar zij eerder terechtkonden. Deze bemiddeling leverde een gemiddelde tijdswinst op van 81 dagen. lees meer
 

Pro Persona en Menzis maken zich samen sterk voor betere geestelijke gezondheidszorg

Patiënten die beter herstellen, sneller minder klachten hebben en meer kunnen deelnemen aan de samenleving tijdens hun behandeling. Daarvoor slaan ggz-organisatie Pro Persona en Menzis de handen ineen. In een meerjarenovereenkomst, die vandaag is ondertekend, hebben de partners ambitieuze afspraken vastgelegd voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. lees meer
 

Meer voorbeelden van de ggz

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.