Hoe zit het met het huisartsentekort?

Huisartsen worden steeds schaarser in Nederland. Tegelijkertijd neemt de vraag naar huisartsenzorg toe. In enkele regio's, zoals in Twente, is er nu al sprake van een tekort aan huisartsen. Er is niet één oplossing om dit op korte termijn op te lossen. Daarom zetten in Twente huisartsen, de regionale huisartsenorganisatie, gemeente en zorgverzekeraar Menzis alles op alles om inwoners te blijven voorzien van huisartsenzorg.

In dit artikel een toelichting op hoe HuisartsenZorg Twente, Gemeente Enschede en Menzis samenwerken om de huisartsenzorg in Twente voor alle inwoners te behouden.

HuisartsenZorg Twente

Huisarts is een prachtig beroep waarin je veel kunt betekenen voor mensen. Het is dankbaar werk. De meeste klachten waar patiënten mee komen, kun je zelf oplossen. Soms volstaat een geruststellend woord of een luisterend oor. Je werkt in teamverband, vaak met meerdere collega’s in één pand. In Twente kennen we elkaar en weten we elkaar te vinden. Dat maakt het – ondanks de tekorten – prettig werken als huisarts in deze regio.

Wat doen de huisartsen aan het tekort?

De (ervaren) werkdruk van de huisartsen is een belangrijk aandachtspunt. Huisartsen moeten plezier hebben en houden in hun werk. Dat kan bijvoorbeeld door anders te werken in de praktijk. Huisartsen gaan op een andere manier in gesprek met de patiënt. Ze gaan meer samenwerken met het netwerk rondom een patiënt en kijken of het mogelijk is extra personeel in te zetten en op te leiden. Zo zetten huisartsen praktijkondersteuners (jeugd) in. Ook leiden ze extra verpleegkundig specialisten en physician assistants op. Zo proberen ze taken binnen de praktijken anders te verdelen, zodat ze meer tijd per patiënt tijdens het spreekuur hebben.

Het is ook belangrijk dat er voldoende nieuwe huisartsen bij komen. Het universitair ziekenhuis VUmc in Amsterdam heeft een opleidingslocatie voor huisartsen in Twente. De huisartsen in opleiding (aio’s) staan ingeschreven bij het VUmc, maar volgen hun opleiding in Twente. Gebleken is dat huisartsen na hun opleiding zich vaker vestigen in de regio waar zijn hun opleiding hebben gevolgd. Huisartsen in de regio zijn er trots op dat nu twee keer per jaar (in plaats van 1 keer) nieuwe huisartsen instromen bij de opleiding in Twente. Daar hebben zij zich lang sterk voor gemaakt. Veel huisartsen in Twente bieden hun praktijk aan als opleidingsplek. Nieuwe huisartsen worden van alle kanten ondersteund. De huisartsen proberen nieuwe collega’s (en hun partners) te verleiden naar de mooie, groene Twentse regio te komen Zo zetten ze bijvoorbeeld Twente op de kaart tijdens het congres van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) in april 2023.

Logo met stethoscoop in Twente

Huisarts in Twente

Huisartsen helpen elkaar als ze op zoek zijn naar (tijdelijke) vervanging of opvolging. Via de website “Huisarts in Twente” en social media wordt aandacht gevraagd voor vacatures.

De huisartsen helpen nieuwe praktijkhouders bij het organiseren van hun praktijk. In het uiterste geval nemen zorggroepen tijdelijk een praktijk over of leveren ze tijdelijk of langdurig ondersteunend personeel.


Lees meer


Zorgverzekeraar Menzis

Als zorgverzekeraar heeft Menzis zorgplicht en dus een belangrijke rol in het toegankelijk en beschikbaar houden van de huisartsenzorg voor alle inwoners van Twente. Nu en in de toekomst.

Ieder jaar maakt Menzis afspraken met (nieuwe) huisartsen en huisartsenorganisaties over bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en kosten. Daarnaast kunnen klanten van Menzis die niet bij een huisarts terecht kunnen, worden bemiddeld naar een andere huisarts die wel capaciteit heeft. Patiënten die (nog) niet ingeschreven staan bij een huisarts kunnen bij spoed terecht bij een huisarts: Als de patiënt niet staat ingeschreven, maar wel zorg nodig heeft, kan de zorgverlenende huisarts een passantentarief declareren. Tijdens de avond-, nacht en weekenddiensten kan de patiënt voor spoedzorg terecht bij de huisartsen spoedpost.

Wat doet Menzis aan het tekort aan huisartsen in Twente?

Samen met huisartsen, waarnemers, gemeenten, provincie, vertegenwoordigers van de opleiding geneeskunde en Menzis is er een deltaplan opgesteld om het huisartsentekort in Twente terug te dringen. Ook heeft Menzis nauw contact met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen over het huisartsentekort in Twente.

Menzis kijkt met onder meer huisartsen en gemeenten naar oplossingen op maat. Te denken valt aan de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten voor een efficiëntere praktijkvoering, maar ook aan digitale ondersteuning en begeleiding bij overnames en tijdelijk praktijkbeheer.

Met de regionale huisartsenorganisaties kijken we naar oplossingen voor nieuwe huisartsenpraktijken die moeite hebben om huisartsen aan hun organisatie te binden. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende waarnemers beschikbaar zijn. Het is ook belangrijk tijdig inzicht te hebben in welke huisartsen op (korte) termijn gaan stoppen, zodat er op tijd in een opvolger kan worden voorzien. Hier hebben de huisartsen zelf, samen met de zorggroepen, de gemeente, InEen en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) natuurlijk ook een belangrijke rol.

Daarnaast onderzoekt Menzis nieuwe ideeën, als toevoeging op de bestaande huisartsenzorg. Zo kan digitale huisartsenzorg voor bepaalde patiëntengroepen uitkomst bieden.

De gemeente Enschede

Sinds medio 2022 zit de gemeente Enschede regelmatig aan tafel met alle betrokken partijen. Terugkerend overleggen zij over de mogelijkheden om het tekort terug te dringen. Gemeenten kunnen huisartsen helpen bij het vinden van passende huisvesting. Een gemeente kan bijvoorbeeld zorgen dat bij nieuwe bouwplannen rekening wordt gehouden met de huisvesting van huisartsen.

De gemeente Enschede investeert in samenwerking tussen huisartsen en wijkteams. Voor de inwoners is het heel belangrijk dat huisartsen goede contacten hebben met de mensen van bijvoorbeeld de gemeentelijke wijkteams. Met een proef in 6 praktijken willen gemeente en huisartsen zorgen dat patiënten met “niet-medische gezondheidsklachten” sneller worden verwezen naar de juiste hulpverlening. Want niet alle gezondheidsklachten hebben een medische oorzaak. Soms zijn ze het gevolg van bijvoorbeeld armoede, schulden en/of eenzaamheid. De oorzaken van die klachten kan een huisarts niet oplossen. In dit soort situaties is (ook) sociale hulp nodig en kunnen wijkteams (en Wijkwijzer) uitkomst bieden. Met “korte lijnen” tussen wijkteams en huisartsen kunnen deze patiënten beter worden geholpen. Bij een succesvol traject zal de proef worden uitgebreid.

Daarnaast steunt de gemeente Enschede financieel de inzet van praktijkondersteuners jeugd (POH-J’er). De praktijkondersteuner jeugd helpt de huisarts bij het beoordelen van problemen van jeugdigen en hun ouders. De POH-J’er gaat na of een doorwijzing nodig is. Hij/zij biedt “overbruggingszorg” of geeft lichte ondersteuning en begeleiding, zodat een verwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp niet (meer) nodig is.


Veelgestelde vragen

Er is een tekort aan huisartsen. Als er niets gebeurt, loopt dit tekort de komende jaren verder op. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een patiënt zich zo maar kan inschrijven bij iedere huisarts. Veel praktijken zitten vol. Sommige artsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan. In Enschede bijvoorbeeld wachten naar schatting 1.200 patiënten op een eigen huisarts. De huisartsen ervaren - om verschillende redenen - een hoge werkdruk.

Het huisartsentekort is nu vooral zichtbaar in gebieden die iets minder dichtbevolkt zijn (denk aan Zeeland, het platteland van Groningen, de kop van Noord-Holland, Drenthe, de Achterhoek en ook Twente). Om dit probleem goed aan te pakken, is goede samenwerking nodig op alle niveaus.

Huisartsen die willen stoppen of minder willen werken, kunnen steeds moeilijker nieuwe dokters vinden voor hun praktijk. De meeste praktijken in Twente zitten qua grootte 10% boven de norm. De gemiddelde huisarts werkt in driekwart werkweek al ruim 44 uur. In sommige praktijken is het zo druk dat ze geen nieuwe patiënten meer aannemen. Daardoor hebben sommige patiënten geen huisarts dichtbij. Daarnaast is het door het tekort aan huisartsen ook lastiger om de roosters van de spoedposten goed in te vullen.

De afgelopen jaren kregen huisartsen er veel taken bij. Het gaat onder meer om taken die eerder medisch specialisten in het ziekenhuis uitvoerden. Denk aan de (chronische) zorg voor mensen met diabetes, longaandoeningen COPD en/of astma of hart- en vaatziekten.
Ook is het drukker geworden door de vergrijzing, toename van chronische ziekten en omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor blijven ze ook langer een beroep doen op hun eigen huisarts. Verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg, een verpleeghuis of de thuiszorg gaat niet meer zo gemakkelijk. Ook daar is het druk. Verder krijgen huisartsen te maken met patiënten met klachten die een niet-medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld door schulden.

Het piept en kraakt, maar gelukkig kunnen we in Twente samen nog de huisartsenzorg overeind houden. Om de nodige huisartsenzorg te kunnen leveren, werken de huisartsen in Twente zoveel mogelijk samen met de zorgverzekeraar en andere partners.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.