Samenwerking in Achterhoek

De kwaliteit van de zorg in Nederland is hoog en behoort tot de beste van de wereld. Maar om dat zo te houden, moet er wel wat veranderen. Want de vraag naar zorg neemt toe, terwijl er steeds minder zorgverleners zijn.

Om goede en betaalbare zorg te behouden voor de regio Achterhoek, werken we toe naar die verandering. Samen met zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en ondernemers. Hierbij helpen het Regiobeeld 2023 ons. Deze geven ons inzicht in hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Regioplan Achterhoek

Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en Menzis de gezondheid van Achterhoekers stimuleren en de zorg slimmer organiseren. In het in december gepubliceerde Regioplan is de basis gelegd voor deze samenwerking, die verder borduurt op al bestaande samenwerkingen en inwoners nog meer betrekt.

 

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Achterhoek maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Het Kavelmodel

Gezonde maaltijd

Focussen op gezondheid kan helpen onze zorg toegankelijk te houden. Daarvoor is het ‘Kavelmodel’ bedacht. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. Een initiatief van HealthKIC, die steun krijgt van Coöperatie Menzis, de Noaber Foundation, PGGM, Alles is Gezondheid en het ministerie van VWS.

Leefplezierplan

Het Leefplezierplan richt zich op het mooier maken van de laatste levensfase van mensen in de zorg. Waarbij wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn als we ons minder door regels laten leiden. Dit project is een samenwerking tussen Leyden Academy, VGZ Zorgkantoor, Zorggroep Elde Maasduinen, Azora en Menzis Zorgkantoor.

 

Nationale Diabetes Challenge

Running SamenGezond

Roken, overgewicht en probleemdrinken terugdringen én het geluk van inwoners uitbouwen. Dat is de strekking van het Preventieakkoord AchterhoekEen voorbeeldproject die wij steunen is de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Het grootste beweegprogramma voor mensen met (pre)diabetes.

 

Nieuws

MenzisFonds op zoek naar maatschappelijke projecten voor meer leefkracht of betere zorg

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied van leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. lees meer
 

Regioplan voor gezonde Achterhoekers

De zorg in de Achterhoek staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, bijvoorbeeld omdat we ouder worden. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mensen om al die zorg te bieden. Als we doorgaan op dezelfde voet, loopt de zorg vast. Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis de gezondheid van Achterhoekers stimuleren en de zorg slimmer organiseren. lees meer
 

Regiobeeld Achterhoek: zorgvraag en -aanbod in 2040

We staan de komende jaren voor een uitdaging. Door bijvoorbeeld vergrijzing vragen inwoners steeds meer zorg en ondersteuning. Daartegenover staat dat er steeds minder zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven de richting aan voor oplossingen en werken aan meer gezondheid en welzijn voor iedereen. Een eerste stap in deze akkoorden is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Onder regie van Coöperatie Menzis, gemeente Doetinchem en GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben de Achterhoekse gemeenten, (zorg)organisaties en andere betrokken partijen hiervoor het Regiobeeld opgesteld. lees meer
 

Regiobeeld: Zorgvraag en -aanbod in 2040 in kaart gebracht

De zorg staat onder druk. Er wordt meer en meer zorg gevraagd, terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. Een eerste stap is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. lees meer
 

60 projecten die leefkracht versterken ontvangen bijdrage MenzisFonds

Van AED-cursussen voor minima tot gezonde voeding op scholen. Van kinderen die actief mee kunnen doen met het bloemencorso tot een nieuwe bus, zodat vrijwilligers mensen met een beperking naar activiteiten kunnen brengen. Van een rolstoelfiets tot gospelkoorworkshops om ouderen samen in beweging te brengen en te laten zingen. Van een scheurblok voor mensen met kanker tot het voorkomen van drugsgebruik onder studenten. Het is te veel om op te noemen. lees meer
 

Boost aan beweging, zorg en leefomgeving dankzij projecten MenzisFonds

Hoe krijgen we meer leefkracht en slimmere zorg in de regio? Het antwoord ligt dichtbij: bij de prachtige projecten van maatschappelijke organisaties. Zoals het ‘sociaal tuinieren’ van Stichting Present Achterhoek. En de maaltijdvoorziening van Thuisteam Twente. Ons MenzisFonds helpt dit soort initiatieven met een financiële bijdrage. Deze maand maken we bekend wie precies die ondersteuning ontvangen. lees meer
 

Meer nieuws uit Achterhoek

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2023 hebben 7 initiatieven uit de Achterhoek een financiële bijdrage ontvangen. 

Helemaal Groen

De zwerfvuil- en wandelapp HelemaalGroen kreeg in 2021 een bijdrage.

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Achterhoek hebben we de krachten gebundeld in Achterhoek in Beweging. Dit platform - met partijen uit zorg, sport, onderwijs, overheid, cultuur en bedrijfsleven - stimuleert jong en oud om actief te zijn. Hiervoor maakt het initiatieven mogelijk, die draaien om sporten, bewegen en gezond eten.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.