Zorg voor Regio Midden

De zorg in Nederland is van een hoog niveau. En dat willen we natuurlijk zo houden. Daarvoor zijn wel grote veranderingen nodig. Want het aantal inwoners met bijvoorbeeld dementie en chronische ziekten neemt toe. Terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Dat constateren we ook in de regio Midden.

Om de inwoners nu én in de toekomst van goede zorg te kunnen voorzien, moeten we de zorg anders inrichten. Met elkaar. Met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. De regiobeelden voor Arnhem, Gelderse Vallei en Rivierenland helpen daarbij. Ze laten zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Regioplannen

In december 2023 zijn de regioplannen van de regio's gepubliceerd. Deze zijn opgesteld samen met tientallenzorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en burgerinitiatieven in de regio. Hieronder zijn de regioplannen te vinden.

 
Afbeelding Nederland regio midden uitgelicht

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Midden maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Gezond Onderweg!

Overgewicht is een ingewikkeld probleem. Daarom biedt Gezond Onderweg! (GO!) kinderen - en hun gezin - goede ondersteuning die aansluit bij de thuissituatie. En dat is essentieel om hen de kans te geven gezond op te groeien.

 

Oogvallei

Project Oogvallei in Gelderse Vallei
Het aantal mensen met oogaandoeningen groeit enorm snel. Zowel jonge als oudere mensen kloppen aan voor hulp. Om ook in de toekomst oogzorg dichtbij huis, snel en toegankelijk te houden, startte daarom drie jaar geleden het project Oogvallei in Ede.

Eén voordeur voor ggz

Mensen met complexe geestelijke gezondheidsklachten uit de regio Ede worden vanaf 1 centrale plek geholpen. Het maakt niet uit bij welke zorgverlener iemand binnenkomt, er wordt direct gekeken wat en waar de beste hulp is.

Nieuws

Blije gezichten bij uitreiking MenzisFonds 2024

“Hartverwarmend”, daarmee kan je de uitreiking van het MenzisFonds het best samenvatten. Want ook dit jaar hebben prachtige projecten een bijdrage gekregen. Het zijn er te veel om op te noemen, maar toch maar een greep: een zwemclub om mensen fit te houden na een oncologische behandeling, een spelotheek voor kinderen die in armoede leven, lotgenotenweekenden voor mensen met MS. lees meer
 

Ruim 120 aanmeldingen voor het MenzisFonds

Dit jaar hebben ruim 120 organisaties een aanvraag gedaan bij het MenzisFonds. In juni maakt Menzis bekend welke projecten een bijdrage krijgen toegekend. lees meer
 

MenzisFonds op zoek naar maatschappelijke projecten voor meer leefkracht of betere zorg

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied van leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. lees meer
 

Ambitie regioplan Rivierenland: van zorgvraag naar leefvraag

Samen met tientallenzorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en burgerinitiatieven in Rivierenland is een plan voor de regio opgesteld. Dit regioplan richt zich op de samenhang tussen het sociale domein en de zorg voor de inwoners en het beschikbaar houden daarvan in de toekomst. Ook moet het de ‘samenredzaamheid’ in dorpen en wijken bevorderen. lees meer
 

Samen gezond voor elkaar in Midden Gelderland

Samen gezond voor elkaar. Dat is hét motto van het regioplan Centraal Gelderland dat onlangs is gepubliceerd. In het regioplan staat de gezamenlijke aanpak van zorg- en welzijnsorganisaties, een vertegenwoordiging van inwonersgroepen, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. lees meer
 

Samenwerken voor gezonde en vitale inwoners Gelderse vallei

Samenwerken aan zorg, gezondheid en preventie voor gezondere inwoners in de Gelderse Vallei. In het regioplan Vitale Gelderse Vallei hebben de zeven gemeenten, regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraar Menzis vastgelegd hoe ze dat de komende jaren samen gaan aanpakken. Het regioplan zet in op vijf regio-opgaven: kansrijk opgroeien, mentaal vitaal, vitaal oud worden, passende acute zorg en passende zorg en ondersteuning bij inwoners met meerdere problemen. lees meer
 

Meer nieuws uit Midden

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2023 hebben 14 initiatieven uit Midden een financiële bijdrage ontvangen. 

menzisfonds

Groente telen

Het groente telen voor de Voedselbank van Stichting Blij Groessen kreeg in 2021 een bijdrage.

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Midden hebben we ons aangesloten bij de Bridge to Bridge. Dit hardloopevenement van Arnhem staat in het teken van rennen, herdenken en onze vrijheid vieren. Wij zijn partner van de run die 5 kilometer telt: de Menzis 5 kilometer.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.