Zorg voor Noord-Nederland

De zorg in ons land is heel goed. Maar om dat zo te houden, zijn veranderingen essentieel. Want er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl het aantal zorgverleners en mantelzorgers afneemt. Dit geldt ook voor de regio Noord (lees: de provincie Groningen en de kop van Drenthe).

Om de inwoners van goede en betaalbare zorg te blijven voorzien, is een andere kijk op de zorg een must. Samen met Groninger en Drentse zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie Groningen, gemeenten en patiëntenorganisaties werken we daarnaartoe. Het Regiobeeld Noord 2023 is hierbij het startpunt. Het laat ons zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Regioplan Noord

Eind december 2023 is het regioplan Gezond Groningen gepubliceerd. Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt over de organisatie en samenwerking op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat. De gezamenlijke aanpak moet voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt en de gezondheid van de inwoners van Groningen verbeteren. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarbij een speerpunt. De organisaties zijn verenigd in het netwerk ‘Gezond Groningen’.

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Noord maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Samenwerking Huis voor de Sport

De samenwerking met Huis voor de Sport Groningen heeft als doel: het stimuleren en versterken van de leefkracht van inwoners van de provincie Groningen door middel van bewegen en meer in contact komen met elkaar.

 

Pilot Voorzorg

GGZ

In Stadskanaal werken de gemeente, huisarts, ggz en het sociaal domein samen om de wachttijden in de specialistische ggz zo veel mogelijk te beperken. In de pilot Voorzorg brengen zij de problemen van wachtenden in beeld.

 

Kansrijke Start

baby met Menzis rompertje

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven én de beste kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen zijn daarvoor cruciaal. Het programma ‘Kansrijke Start Groningen' helpt ouders de juiste keuzes te maken.

 

Nieuws

Ruim 120 aanmeldingen voor het MenzisFonds

Dit jaar hebben ruim 120 organisaties een aanvraag gedaan bij het MenzisFonds. In juni maakt Menzis bekend welke projecten een bijdrage krijgen toegekend. lees meer
 

Ondanks lange wachtlijsten toch snel hulp dankzij project Voorzorg

Langer wachten in de zorg komt tegenwoordig steeds vaker voor. Zeker bij hulp in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door een groeiende zorgvraag en tekort aan zorgverleners worden wachtlijsten steeds langer. Dankzij project Voorzorg in Stadskanaal worden mensen die op de wachtlijst staan toch snel geholpen. lees meer
 

Samenwerking in Groningen sluit ZBC's niet uit

Op 1 december 2023 verscheen in Zorgvisie het artikel ‘Groningse ziekenhuiszorg experimenteert met samenwerking nieuwe stijl’. Het artikel doet verslag van een samenwerking in de regio Groningen tussen UMC Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en de zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Zij zijn een samenwerking gestart op het gebied van beweegzorg, cardiologische zorg, rectumchirurgie en plastische chirurgie. lees meer
 

MenzisFonds op zoek naar maatschappelijke projecten voor meer leefkracht of betere zorg

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied van leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. lees meer
 

Regioplan voor een gezonder Groningen

Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt over de organisatie en samenwerking op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat. lees meer
 

Menzis en Wilhelmina Ziekenhuis Assen sluiten meerjarencontract

Menzis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) hebben afgelopen vrijdag een meerjarencontract afgesloten. Daarmee is de zorg voor Menzis-verzekerden in de regio voor de komende twee jaar verzekerd. Deze overeenkomst biedt zekerheid voor patiënten die verzekerd zijn bij Menzis en garandeert vergoeding van ziekenhuiszorg in het WZA. lees meer
 

Meer nieuws uit Noord

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2023 hebben 14 initiatieven uit Noord een financiële bijdrage ontvangen. 

Helemaal Groen

De zwerfvuil- en wandelapp HelemaalGroen kreeg in 2021 een bijdrage.

 

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Noord werken we met FC Groningen in de Maatschappij samen aan projecten die een gezonde leefstijl bevorderen. Zoals het G-toernooi, OldStars walking football en Gezond Scoren. We zijn ook partner van Kids United, een contributievrije voetbalvereniging voor jeugd met een beperking. En van de Menzis 4 Mijl van Groningen. Onderdeel van dit grootste hardloopevenement van het noorden is de Menzis 4Mijl4You, waarbij de afstand van 6,4 kilometer op een andere manier dan rennend wordt afgelegd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.