Zorg voor Noord-Nederland

De zorg in ons land is heel goed. Maar om dat zo te houden, zijn veranderingen essentieel. Want er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl het aantal zorgverleners en mantelzorgers afneemt. Dit geldt ook voor de regio Noord (lees: de provincie Groningen en de kop van Drenthe).

Om de inwoners van goede en betaalbare zorg te blijven voorzien, is een andere kijk op de zorg een must. Samen met Groninger en Drentse zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie Groningen, gemeenten en patiëntenorganisaties werken we daarnaartoe. Het Regiobeeld Noord 2023 is hierbij het startpunt. Het laat ons zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Regioplan Noord

Eind december 2023 is het regioplan Gezond Groningen gepubliceerd. Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt over de organisatie en samenwerking op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat. De gezamenlijke aanpak moet voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt en de gezondheid van de inwoners van Groningen verbeteren. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarbij een speerpunt. De organisaties zijn verenigd in het netwerk ‘Gezond Groningen’.

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Noord maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Samenwerking Huis voor de Sport

De samenwerking met Huis voor de Sport Groningen heeft als doel: het stimuleren en versterken van de leefkracht van inwoners van de provincie Groningen door middel van bewegen en meer in contact komen met elkaar.

 

Pilot Voorzorg

GGZ

In Stadskanaal werken de gemeente, huisarts, ggz en het sociaal domein samen om de wachttijden in de specialistische ggz zo veel mogelijk te beperken. In de pilot Voorzorg brengen zij de problemen van wachtenden in beeld.

 

Kansrijke Start

baby met Menzis rompertje

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven én de beste kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen zijn daarvoor cruciaal. Het programma ‘Kansrijke Start Groningen' helpt ouders de juiste keuzes te maken.

 

Nieuws

Regioplan voor een gezonder Groningen

Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk een plan gemaakt over de organisatie en samenwerking op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat. lees meer
 

Menzis en Wilhelmina Ziekenhuis Assen sluiten meerjarencontract

Menzis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) hebben afgelopen vrijdag een meerjarencontract afgesloten. Daarmee is de zorg voor Menzis-verzekerden in de regio voor de komende twee jaar verzekerd. Deze overeenkomst biedt zekerheid voor patiënten die verzekerd zijn bij Menzis en garandeert vergoeding van ziekenhuiszorg in het WZA. lees meer
 

Menzis en Ommelander Ziekenhuis bundelen krachten voor verzekerden in Noordoost Groningen

Menzis en het Ommelander Ziekenhuis hebben een driejarige overeenkomst gesloten, gericht op het waarborgen van hoogwaardige zorg voor de inwoners van Noordoost-Groningen. Deze gezamenlijke inspanning onderstreept de gedeelde verantwoordelijkheid van beide partijen voor toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg in de regio. lees meer
 

Regiobeeld Groningen: "Stilstaan bij de vraag waar inzet het meeste oplevert"

De zorg staat onder druk. Er wordt meer en meer zorg gevraagd, terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. Een eerste stap is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Dit regiobeeld is opgesteld door Menzis als preferente zorgverzekeraar, gemeenten en GGD in afstemming met inwoners, zorgaanbieders, provincie en welzijn en bekrachtigd in het Gezondheids Overleg Groningen (GOG), het regionale netwerk van gezondheid en zorg met vertegenwoordiging van bovengenoemde partijen. lees meer
 

Regiobeeld: Zorgvraag en -aanbod in 2040 in kaart gebracht

De zorg staat onder druk. Er wordt meer en meer zorg gevraagd, terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. Een eerste stap is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. lees meer
 

60 projecten die leefkracht versterken ontvangen bijdrage MenzisFonds

Van AED-cursussen voor minima tot gezonde voeding op scholen. Van kinderen die actief mee kunnen doen met het bloemencorso tot een nieuwe bus, zodat vrijwilligers mensen met een beperking naar activiteiten kunnen brengen. Van een rolstoelfiets tot gospelkoorworkshops om ouderen samen in beweging te brengen en te laten zingen. Van een scheurblok voor mensen met kanker tot het voorkomen van drugsgebruik onder studenten. Het is te veel om op te noemen. lees meer
 

Meer nieuws uit Noord

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2023 hebben 14 initiatieven uit Noord een financiële bijdrage ontvangen. 

Helemaal Groen

De zwerfvuil- en wandelapp HelemaalGroen kreeg in 2021 een bijdrage.

 

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Noord werken we met FC Groningen in de Maatschappij samen aan projecten die een gezonde leefstijl bevorderen. Zoals het G-toernooi, OldStars walking football en Gezond Scoren. We zijn ook partner van Kids United, een contributievrije voetbalvereniging voor jeugd met een beperking. En van de Menzis 4 Mijl van Groningen. Onderdeel van dit grootste hardloopevenement van het noorden is de Menzis 4Mijl4You, waarbij de afstand van 6,4 kilometer op een andere manier dan rennend wordt afgelegd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.