MenzisFonds

Welk initiatief brengt leefkracht in Twente? Stem nu

Samen met maatschappelijke organisaties wil Menzis werken aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we in 2018 het MenzisFonds gestart. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief mochten voor 20 mei een financieringsaanvraag indienen.

In elk van onze 5 regio’s (Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West) is een fonds beschikbaar van € 25.000. Zowel verzekerden van Menzis als niet-verzekerden konden hierop een beroep doen.

Hoe werkt het?
Voor elk maatschappelijk initiatief hebben we maximaal € 5.000 aan budget. Dit betekent dat we per regio minimaal 5 projecten kunnen financieren. Naast de regionale fondsen is er een landelijk fonds van € 30.000. Dit fonds richt zich op grotere projecten met een maatschappelijke insteek. Hierbij geldt een maximumbudget van € 10.000 per initiatief.

Tot 20 mei 2018 hebben tientallen organisaties een aanvraag ingediend. Onze Ledenraad en onze leden kiezen welke projecten financiering krijgen. Uiterlijk eind juli maken we deze projecten bekend. Vanuit onze coöperatieve gedachte vinden we het belangrijk dat onze leden zelf beslissen over de inzet van de gelden.

Onze ambassadeurs
Menzis is trots op haar actieve en betrokken Ledenraad. Samen werken we aan de verbondenheid met onze verzekerden. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij diverse verbeterinitiatieven. Want alleen met wederzijds begrip en met solidariteit houden we de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Het MenzisFonds draagt hieraan verder bij en geeft zo ons coöperatieve gedachtegoed nog meer vorm. De leden van de Ledenraad vervullen een grote rol bij de uitvoering van het fonds en als ambassadeur.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons: menzisfonds@menzis.nl.

Het MenzisFonds ondersteunt projecten die ‘leefkracht’ bevorderen en zorg verbeteren. Leefkracht is de term die Menzis gebruikt voor de inzet op behoud van gezondheid en op kwaliteit van leven. Leefkracht staat voor het maximale uit je leven willen halen, of je nou ziek bent of gezond. Ieder mens doet dat op zijn eigen manier want iedereen is uniek. Het gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen, mentale fitheid en preventie. Het gaat bijvoorbeeld om projecten, activiteiten of evenementen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, meedoen, het bevorderen van fitheid door het leren van gezondheidsvaardigheden en het wegnemen van gezondheidsrisico’s.

Voorwaarden
Aanvragen komen in aanmerking als ze voldoen aan onze voorwaarden en spelregels:

Projecten mogen niet zorgen voor ontwrichting van een huidige zorgvoorziening en ingaan tegen ons beleid.

 

Voor welke regio's geldt de bijdrage?

 • Groningen: alle gemeenten in provincie Groningen
 • Twente: alle gemeenten in regio Twente
 • Achterhoek: alle gemeenten in regio Achterhoek
 • West: de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar
 • Midden: deze regio heeft 3 subregio's.
  - Subregio Arnhem: de gemeenten Arnhem, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar
  - Subregio Rivierenland: de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel
  - Subregio de Gelderse Vallei: de gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal, Wageningen
 • Overig: Projecten die plaatsvinden in alle overige gemeenten van Nederland kunnen uiteraard ook projecten indienen. Deze doen mee in het MenzisFonds Nederland (projecten tot € 10.000). Op basis van de ingevulde uitvoeringslocatie en het gevraagde bedrag bepaalt de Stichting Menzis/Azivo RVVZ in welke regio de aanvraag beoordeeld zal worden.

Kan ik ook een project aanmelden voor € 10.000 die in een van de Menzis-regio’s plaatsvindt?

Ja dat kan. Aanvragen van bijvoorbeeld € 10.000 in regio Groningen (of een van de andere Menzis regio’s) kunnen worden ingediend. Deze gaan dan mee in de beoordeling van het MenzisFonds Nederland.

Projecten die gefinancierd kunnen worden uit bestaande regelingen bij bijvoorbeeld gemeente of provincie komen niet in aanmerking voor bijdrage uit het MenzisFonds.

 

Mijn project is al eens eerder afgewezen door Menzis, komt het nu wel in aanmerking?

Het staat een ieder vrij om projecten en initiatieven in te dienen die bijdragen aan leefkracht en zorg. Het MenzisFond is een nieuw initiatief met eigen spelregels en voorwaarden. Wij nodigen u van harte uit om projecten en initiatieven in te dienen die bijdragen aan leefkracht en zorg.

 

Wat wordt bedoeld met een ‘sluitende begroting’?

Met een sluitende begroting wordt bedoeld, dat de inkomsten en uitgaven voor het project inclusief de bijdrage uit het MenzisFonds in balans zijn.

 

Waarom kunnen alleen verzekerden in de regio Twente stemmen?

Het beoordelen via stemmen is een pilot. We hebben voor de regio Twente gekozen omdat we daar de meeste verzekerden hebben met een e-mailadres. 

 

Hoe weet ik of mijn aanvraag is ingediend?

Als u uw project via de website indient, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u uw project per e-mail indient, ontvangt u een bevestiging per e-mail zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Heeft u een aanvraag ingediend, maar geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via menzisfonds@menzis.nl.

 

Wanneer wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Een aanvraag wordt alleen beoordeeld als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en de verplichte bijlagen zijn ontvangen. De verplichte bijlagen bestaan uit een projectplan en een dekkingsplan/begroting van het project. Indien beschikbaar, ontvangen we ook graag offertes behorende bij de aanvraag. Indien een aanvraag niet compleet is, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Als uw aanvraag aan de voorwaarden en spelregels voldoet wordt u genomineerd voor een bijdrage. U hoort uiterlijk half juni 2018 of u wel of niet bent genomineerd voor een bijdrage. Houd er rekening mee dat wij niet iedere aanvraag kunnen goedkeuren en niet aan alle genomineerde aanvragen een bijdrage kunnen doen. U kunt dus genomineerd worden, maar toch geen bijdrage ontvangen.

 

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

In eerste instantie wordt bekeken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en spelregels. Als uw aanvraag aan de voorwaarden en spelregels voldoet, wordt u genomineerd voor een bijdrage. De genomineerde aanvragen worden als volgt beoordeeld:

 • In alle regio’s behalve Twente worden de aanvragen door een commissie van de Ledenraad per regio ten opzichte van elkaar beoordeeld met als belangrijkste criteria de mate waarin een aanvraag bijdraagt aan zorg en/of leefkracht.
 • In de regio Twente bepalen in 2018 de verzekerden van Menzis van 18 jaar en ouder én in het bezit van een geldig e-mailadres welke aanvragen een bijdrage krijgen. Dit gebeurt door middel van stemmen. De aanvragen met de meeste stemmen worden gehonoreerd. Voorwaarde is dat 30% of meer van de stemmen in de regio moeten zijn uitgebracht. Die aanvragen die de meeste stemmen hebben behaald ontvangen een bijdrage (totdat het maximum bedrag van € 25.000 is bereikt). Als minder dan 30% van de stemmen zijn uitgebracht in de regio, beslist de commissie van de Ledenraad.

Het kan dus zijn dat een project in jaar 1 net buiten de boot valt omdat er in dat jaar heel veel goede projecten zijn ingediend die in grote mate aan deze criteria voldoen, maar dat in een volgend jaar hetzelfde project wel financiering krijgt. En andersom kan natuurlijk ook. Projecten worden elk jaar ten opzichte van elkaar gescoord, waarbij een commissie bestaande uit leden van de Ledenraad beslist.

Na afloop van de indieningsperiode (20 mei 2018) worden de aanvragen beoordeeld. Wij streven er naar om uiterlijk eind juli 2018 bekend te hebben gemaakt welke aanvragen een bijdrage ontvangen. Als uw aanvraag aan de voorwaarden en spelregels voldoet wordt u genomineerd voor een bijdrage. Alle genomineerde aanvragen worden uitgenodigd op een bijeenkomst waar bekend wordt gemaakt welke aanvragen een bijdrage ontvangen. Houd er rekening mee dat wij niet iedere aanvraag kunnen goedkeuren en niet aan alle genomineerde aanvragen een bijdrage kunnen doen. U kunt dus genomineerd worden, maar toch geen bijdrage ontvangen.

 

Wanneer wordt de bijdrage uitgekeerd?

Na toekenning van het bedrag krijgt de aanvrager hiervan een bevestiging. De aanvragende partij kan na realisatie van het project een rekening indienen bij Menzis. Projecten worden dus achteraf betaald. We willen echter niet dat dit een belemmering vormt voor het indienen van projecten. Is uw organisatie niet in staat om het project te voorfinancieren neem dan contact op, dan bespreken we of het eventueel mogelijk is om hier een andere weg in te vinden.

 

Wat wordt er over mijn project gepubliceerd?

Genomineerde en toegekende aanvragen kunnen wij vermelden op onze website. We gebruiken hiervoor de korte omschrijving uit de aanvraag.

 

Waar komt het geld vandaan? 

Voor de uitvoering van het Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (RVVZ)-convenant heeft Menzis in 2008 een stichting opgericht; de Stichting Menzis/Azivo RVVZ. Het statutaire doel van deze stichting is het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Doordat Menzis gedurende de looptijd van het convenant een hoger rendement heeft gerealiseerd op het convenantsvermogen dan het vereiste rendement, is extra vermogen opgebouwd in deze stichting. Deze extra financiële middelen worden, in lijn met het statutaire doel van de stichting en de ANBI-vereisten, onder andere ngezet voor de financiering van het MenzisFonds. 

 

Waarom stopt Menzis dit geld niet in verlaging van de premie?

Het statutaire doel van de Stichting Menzis/Azivo Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (RVVZ), waaruit de toegekende bijdragen vanuit het MenzisFonds wonden gefinancierd, is het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Deze extra financiële middelen moeten in lijn met het statutaire doel van de stichting worden ingezet en kunnen niet voor demping van de premie worden aangewend. Afhankelijk van het projectvoorstel kan het initiatief op termijn natuurlijk wel een verlagend effect op de premie hebben.

 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy