De gezondheidszorg in ons land is erg goed. En dat houden we natuurlijk graag zo. Daarvoor moet er wel wat veranderen. Want er staan ons een sterke vergrijzing en toename van chronische ziekten te wachten. Terwijl er steeds minder zorgverleners zijn. Dat geldt ook voor de regio Twente.

Om de inwoners van Twente toegankelijke zorg te blijven bieden, is er meer én andere zorg nodig. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD en Menzis hebben de handen ineengeslagen. Met het Regiobeeld en de Regiovisie Twente 2030 als vertrekpunt. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Twente maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Maatwerkroute Enschede

Hulp gezinnen schulden Den Haag

In gezinnen waar complexe problematiek speelt, wordt in het project de Maatwerkroute gekeken hoe de problemen écht doorbroken kunnen worden. Zoals de naam al zegt, via maatwerk. Hierin werken gemeente Enschede, wijkteams Enschede, het Instituut Publieke Waarden (IPW) en Coöperatie Menzis samen.

Twentse Koers

vrouw op de fiets

Binnen dit samenwerkingsverband werken Menzis, Menzis Zorgkantoor, de 14 Twentse gemeenten, Provincie Overijssel en GGD Twente samen met meer dan 300 partners in het werkveld. Om meer gezondheid en welzijn voor de inwoners van Twente te realiseren. Hiermee is Twentse Koers een mooi praktijkvoorbeeld waarin de plannen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot uiting komen.

Continuïteit Huisartsenzorg

Man bezoekt de huisarts

In Twente is een nijpend huisartsentekort, dat niet op korte termijn oplosbaar is. Bij dit programma zijn diverse organisaties betrokken, waaronder Menzis. We stelden geld beschikbaar om het probleem bij de kern aan te pakken én om extra mensen op te leiden. De eerste resultaten zijn kansrijk.

Nieuws

Menzis Twee van Enschede naar 2000 deelnemers in 2025

Enschede gezonder maken door meer Enschedeërs in beweging te krijgen. Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Enschede en Enschede Marathon. Om die reden sluiten zij, samen met Menzis en Sportaal een convenant dat er toe moet leiden dat de ‘funrun’ Menzis Twee van Enschede nóg meer deelnemers gaat tellen. “We geloven in de kracht van bewegen en willen onze inwoners helpen te ontdekken hoe leuk het is om deel te nemen aan een sportief evenement”, aldus Sportwethouder Niels van den Berg, “Ons sportieve doel is te groeien naar 2000 deelnemers in 2025”. lees meer
 

Geschikt voor iedereen: de Menzis Twee van Enschede

De eerste editie van de Twee van Enschede, het laagdrempelige wandelevenement van twee Engelse mijl (3,2 km) in het centrum van Enschede, was in 2019 direct een succes. Op zaterdagavond 23 april wordt de tweede editie georganiseerd, dit keer met een nieuwe naam: de Menzis Twee van Enschede. Hiermee blijft Enschede Marathon, die op 24 april haar 75e verjaardag viert, zich ontwikkelen. lees meer
 

Deltaplan tegen huisartsentekort in Twente levert kansrijke resultaten op

Onbekend maakt onbemind. Dat is een van de redenen waarom zich zo weinig jonge huisartsen in Twente willen vestigen. Het probleem is groot en zeker op de korte en middellange termijn nauwelijks oplosbaar. Maar er gloort hoop aan de horizon. lees meer
 

Wondbox garandeert gelijke behandeling voor patiënten met wonden in Twente

Alle huisartsen in Twente hebben sinds kort de beschikking over de wondbox. Deze doos zorgt ervoor dat alle patiënten met wonden op dezelfde manier en met dezelfde materialen worden behandeld. lees meer
 

Inzet op samenwerking in regio Twente loont

Op 8 december hebben de 17 bestuurders van de Integrale Samenwerkingsagenda Twente ingestemd met een verlenging van vijf jaar voor de Integrale Samenwerkingsagenda Twente, een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, GGD Twente, provincie Overijssel, Menzis en vele andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning. lees meer
 

Campagne voor meer bewustwording kinderarmoede

Op 22 november lanceert Enschede, samen met verschillende maatschappelijk partners een campagne voor meer bewustwording rondom kinderarmoede. Als een van deze partners vindt Menzis het belangrijk dat de problematiek bespreekbaar wordt én willen meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er voor kinderen en hun families zijn. lees meer
 

Meer nieuws uit Twente

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2021 hebben 2 initiatieven uit Twente een financiële bijdrage ontvangen. In totaal kregen 29 projecten steun, zoals de zwerfvuil- en wandelapp HelemaalGroen.

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Twente werken we met FC Twente, scoren in de wijk samen aan projecten die een gezonde leefstijl bevorderen. Zoals het Sander Boschker-G-toernooi, OldStars walking football en Scoren met gezondheid. We zijn ook partner van de Menzis Singelloop en de Menzis Twee van Enschede. Bij de Twee van Enschede lopen deelnemers 2 Engelse mijl, op hun eigen tempo en manier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.