De gezondheidszorg in ons land is erg goed. En dat houden we natuurlijk graag zo. Daarvoor moet er wel wat veranderen. Want er staan ons een sterke vergrijzing en toename van chronische ziekten te wachten. Terwijl er steeds minder zorgverleners zijn. Dat geldt ook voor de regio Twente.

Om de inwoners van Twente toegankelijke zorg te blijven bieden, is er meer én andere zorg nodig. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD en Menzis hebben de handen ineengeslagen. Met het Regiobeeld 2023 als vertrekpunt. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Regioplan Twente

Het regioplan Twente is gepubliceerd. In opdracht van de 14 Twentse gemeenten en Menzis hebben de samenwerkingsverbanden Twentse Koers en Twente Beter dit plan opgesteld. Maar liefst 300 partners, variërend van gemeenten en provincies tot ziekenhuizen en van welzijnsorganisaties tot woningcoöperaties, gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor de inwoners van Twente.

Afbeelding Nederland regio twente uitgelicht

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Twente maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Maatwerkroute Enschede

Hulp gezinnen schulden Den Haag

In gezinnen waar complexe problematiek speelt, wordt in het project de Maatwerkroute gekeken hoe de problemen écht doorbroken kunnen worden. Zoals de naam al zegt, via maatwerk. Hierin werken gemeente Enschede, wijkteams Enschede, het Instituut Publieke Waarden (IPW) en Coöperatie Menzis samen.

Twentse Koers

vrouw op de fiets

Binnen dit samenwerkingsverband werken Menzis, Menzis Zorgkantoor, de 14 Twentse gemeenten, Provincie Overijssel en GGD Twente samen met meer dan 300 partners in het werkveld. Om meer gezondheid en welzijn voor de inwoners van Twente te realiseren. Hiermee is Twentse Koers een mooi praktijkvoorbeeld waarin de plannen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot uiting komen.

Continuïteit Huisartsenzorg

Man bezoekt de huisarts

In Nederland is er een groeiend tekort aan huisartsen, terwijl de vraag naar huisartsenzorg juist toeneemt. Dit geldt ook voor de regio Twente. Om ervoor te zorgen dat inwoners van Twente toegang blijven houden tot huisartsenzorg, werken HuisartsenZorg Twente, de Gemeente Enschede en Menzis samen.

Nieuws

Blije gezichten bij uitreiking MenzisFonds 2024

“Hartverwarmend”, daarmee kan je de uitreiking van het MenzisFonds het best samenvatten. Want ook dit jaar hebben prachtige projecten een bijdrage gekregen. Het zijn er te veel om op te noemen, maar toch maar een greep: een zwemclub om mensen fit te houden na een oncologische behandeling, een spelotheek voor kinderen die in armoede leven, lotgenotenweekenden voor mensen met MS. lees meer
 

Zorgverzekeraars beëindigen contract Co-Med definitief

Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben aan Co-Med laten weten dat de overeenkomst per vandaag, 25 juni 2024, definitief is beëindigd. lees meer
 

Per direct alternatieve oplossing voor patiënten Co-Med-praktijken

Donderdag 20 juni hebben de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis de overeenkomst met Co-Med opgeschort. Eerder deze week trokken de zorgverzekeraars een grens en werd Co-Med in gebreke gesteld. Op basis van de daarop ontvangen reactie hebben zorgverzekeraars de conclusie getrokken dat Co-Med de continuïteit van goede zorg niet kan garanderen. lees meer
 

Ledenraad bezoekt Medisch Spectrum Twente

De Ledenraad, Directieraad en Raad van Commissarissen waren vrijdag op bezoek bij het Medisch Spectrum Twente. Coöperatie Menzis is als grootste zorgverzekeraar in de regio sterk verbonden met Twente en het MST is een belangrijke samenwerkingspartner lees meer
 

Opening huisartsenspoedpraktijk voor inwoners Enschede zonder huisarts

Regionale huisartsenorganisatie SHT-THOON opent vandaag met hulp en steun van alle huisartsen in Twente een nieuwe huisartsenpraktijk in Enschede voor mensen zonder huisarts. De praktijk heet “THOEN”. THOEN is er voor mensen die huisartsenspoedzorg nodig hebben maar geen eigen huisarts hebben. Spoedzorg is zorg die niet kan wachten tot morgen. De patiënten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch terecht bij de praktijk die is gevestigd in de huisartsenpost in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Het telefoonnummer is: 053 – 430 8655. lees meer
 

Ruim 120 aanmeldingen voor het MenzisFonds

Dit jaar hebben ruim 120 organisaties een aanvraag gedaan bij het MenzisFonds. In juni maakt Menzis bekend welke projecten een bijdrage krijgen toegekend. lees meer
 

Meer nieuws uit Twente

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2023 hebben 11 initiatieven uit Twente een financiële bijdrage ontvangen. 

Helemaal Groen

De zwerfvuil- en wandelapp HelemaalGroen kreeg in 2021 een bijdrage.

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Twente werken we met FC Twente, scoren in de wijk samen aan projecten die een gezonde leefstijl bevorderen. Zoals het Sander Boschker-G-toernooi, OldStars walking football en Scoren met gezondheid. We zijn ook partner van de Menzis Singelloop en de Menzis Twee van Enschede. Bij de Twee van Enschede lopen deelnemers 2 Engelse mijl, op hun eigen tempo en manier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.