Zorg voor de regio Twente

De gezondheidszorg in ons land is erg goed. En dat houden we natuurlijk graag zo. Daarvoor moet er wel wat veranderen. Want er staan ons een sterke vergrijzing en toename van chronische ziekten te wachten. Terwijl er steeds minder zorgverleners zijn. Dat geldt ook voor de regio Twente. Om de inwoners van Twente toegankelijke zorg te blijven bieden, is er meer én andere zorg nodig. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD en Menzis hebben de handen ineengeslagen. Met het Regiobeeld en de Regiovisie Twente 2030 als vertrekpunt. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Twente maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Vitaal Twente

digitale zorg

Vitaal Twente is de krachtenbundeling van Menzis, Twentse gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, zorgaanbieders en bedrijven. Samen hebben we de missie om van Twente de vitaalste regio te maken. Daarvoor ondersteunen we inwoners - met technologische innovaties - om meer regie te krijgen op hun vitaliteit.

 

Werkagenda Twente

Jonge dame helpt oudere vrouw met papieren invullen

Menzis, de 14 Twentse gemeenten en GGD hebben de handen ineengeslagen voor goede en betaalbare zorg in de regio Twente. Het vertrekpunt hiervoor ligt in de regionale werkagenda Twente. Van daaruit signaleren we kansen en risico's, die we doorvertalen naar de praktijk.

Zorg voor morgen

Patiënte in ziekenhuisbed met verpleegster

Voor de inwoners van Twente willen we de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Om dat voor elkaar te krijgen, is 'Zorg voor morgen' in het leven geroepen. In dit programma voor waardegerichte zorg werken ZiekenhuisGroep Twente (ZGT), huisartsen, verpleging, verzorging en thuiszorg, en Menzis samen.

Nieuws

Campagne voor meer bewustwording kinderarmoede

Op 22 november lanceert Enschede, samen met verschillende maatschappelijk partners een campagne voor meer bewustwording rondom kinderarmoede. Als een van deze partners vindt Menzis het belangrijk dat de problematiek bespreekbaar wordt én willen meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er voor kinderen en hun families zijn. lees meer
 

Bewegen in Twente, samen grenzen verleggen

Lopen is gezond voor lichaam en geest. Daarom ondersteunt Menzis allerlei initiatieven in Twente, zoals de Virtuele Menzis Run en de Singelloop. Gezellig is het ook, want tijdens het lopen leren deelnemers al snel nieuwe mensen kennen. Doet u ook mee? lees meer
 

Ervaringsdeskundige helpt bij het herstel en verkort de wachtlijsten in de GGZ

Iemand met een verslaving krijgt hulp van een ervaringsdeskundige - iemand die in het verleden verslaafd was. Deze aanpak draagt bij aan een goed herstel. Én het verkort de wachtlijsten in de GGZ, omdat de ervaringsdeskundige de therapeut ontlast. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een proef waarin Menzis en Tactus Verslavingszorg samenwerken. lees meer
 

Snel de juiste psychische zorg in acute situaties

Een GGZ-verpleegkundige en een politieagent, die samen naar een melding gaan over iemand met verward gedrag. Om te bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, strafrechtelijk of psychosociaal probleem gaat. En om vast te stellen welke hulp nodig is. Dat is ‘Streettriage Twente’. Gestart in 2019 en nu voor 3 jaar verlengd. lees meer
 

Minder druk op de huisarts, meer tijd voor de patiënt

Als je naar de huisarts belt, heeft die helaas niet altijd direct tijd en ruimte. Wat zou het dan fijn zijn als de dokter extra ondersteuning heeft. In sommige Twentse praktijken is die er ook: de physician assistant, zoals Stefan Constantinides. Dankzij hem kunnen meer patiënten gehoord én geholpen worden. lees meer
 

Aandacht voor huisartsentekort Twente

In Twente kampt men met een tekort aan praktijkhoudende huisartsen. RTV Oost dook in oorzaken en mogelijke oplossingen en sprak daarover met Eric Veldboer, Regiomanager Zorg bij Menzis. lees meer
 

Meer nieuws uit Twente

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2020 hebben 6 initiatieven uit Twente een financiële bijdrage ontvangen. Een bootcamproute in Oele is er daar 1 van.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.