De gezondheidszorg in ons land is erg goed. En dat houden we natuurlijk graag zo. Daarvoor moet er wel wat veranderen. Want er staan ons een sterke vergrijzing en toename van chronische ziekten te wachten. Terwijl er steeds minder zorgverleners zijn. Dat geldt ook voor de regio Twente.

Om de inwoners van Twente toegankelijke zorg te blijven bieden, is er meer én andere zorg nodig. Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD en Menzis hebben de handen ineengeslagen. Met het Regiobeeld 2023 als vertrekpunt. Het laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren ontwikkelen.

Regioplan Twente

Het regioplan Twente is gepubliceerd. In opdracht van de 14 Twentse gemeenten en Menzis hebben de samenwerkingsverbanden Twentse Koers en Twente Beter dit plan opgesteld. Maar liefst 300 partners, variërend van gemeenten en provincies tot ziekenhuizen en van welzijnsorganisaties tot woningcoöperaties, gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor de inwoners van Twente.

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio Twente maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Maatwerkroute Enschede

Hulp gezinnen schulden Den Haag

In gezinnen waar complexe problematiek speelt, wordt in het project de Maatwerkroute gekeken hoe de problemen écht doorbroken kunnen worden. Zoals de naam al zegt, via maatwerk. Hierin werken gemeente Enschede, wijkteams Enschede, het Instituut Publieke Waarden (IPW) en Coöperatie Menzis samen.

Twentse Koers

vrouw op de fiets

Binnen dit samenwerkingsverband werken Menzis, Menzis Zorgkantoor, de 14 Twentse gemeenten, Provincie Overijssel en GGD Twente samen met meer dan 300 partners in het werkveld. Om meer gezondheid en welzijn voor de inwoners van Twente te realiseren. Hiermee is Twentse Koers een mooi praktijkvoorbeeld waarin de plannen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot uiting komen.

Continuïteit Huisartsenzorg

Man bezoekt de huisarts

In Nederland is er een groeiend tekort aan huisartsen, terwijl de vraag naar huisartsenzorg juist toeneemt. Dit geldt ook voor de regio Twente. Om ervoor te zorgen dat inwoners van Twente toegang blijven houden tot huisartsenzorg, werken HuisartsenZorg Twente, de Gemeente Enschede en Menzis samen.

Nieuws

Ruim 120 aanmeldingen voor het MenzisFonds

Dit jaar hebben ruim 120 organisaties een aanvraag gedaan bij het MenzisFonds. In juni maakt Menzis bekend welke projecten een bijdrage krijgen toegekend. lees meer
 

MenzisFonds op zoek naar maatschappelijke projecten voor meer leefkracht of betere zorg

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied van leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. lees meer
 

Kunstmatige alvleesklier sluit studie succesvol af

Deze week publiceerde de The Lancet een veelbelovend artikel over de studie naar de werking van de Inreda AP kunstmatige alvleesklier, bedacht en ontwikkeld door Robin Koops van Inreda om de bloedglucosewaarde van patiënten met DM1 op het juiste niveau te houden. lees meer
 

Samenwerking en saamhorigheid, zo verbeteren we de zorg in Twente

Het regioplan Twente is gepubliceerd. In opdracht van de 14 Twentse gemeenten en Menzis hebben de samenwerkingsverbanden Twentse Koers en Twente Beter dit plan opgesteld. Maar liefst 300 partners, variërend van gemeenten en provincies tot ziekenhuizen en van welzijnsorganisaties tot woningcoöperaties, gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft. lees meer
 

500 aanwezigen bij bijeenkomst regioplan Twente

Vorige week woensdag 27 september vond de bijeenkomst voor het regioplan in Twente plaats. Ruim 500 enthousiaste aanwezigen gingen met elkaar aan de slag om de zorg en ondersteuning in Twente beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. lees meer
 

Regiobeeld: Zorgvraag en -aanbod in 2040 in kaart gebracht

De zorg staat onder druk. Er wordt meer en meer zorg gevraagd, terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan toekomstbestendige zorg en meer gezondheid voor iedereen. Een eerste stap is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. lees meer
 

Meer nieuws uit Twente

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2023 hebben 11 initiatieven uit Twente een financiële bijdrage ontvangen. 

Helemaal Groen

De zwerfvuil- en wandelapp HelemaalGroen kreeg in 2021 een bijdrage.

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio Twente werken we met FC Twente, scoren in de wijk samen aan projecten die een gezonde leefstijl bevorderen. Zoals het Sander Boschker-G-toernooi, OldStars walking football en Scoren met gezondheid. We zijn ook partner van de Menzis Singelloop en de Menzis Twee van Enschede. Bij de Twee van Enschede lopen deelnemers 2 Engelse mijl, op hun eigen tempo en manier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.