Declareren

Zorgaanbieders declareren bij Menzis, Anderzorg, Hema

Zorgkosten via zorgaanbieder

We willen graag dat onze klanten hun zorgkosten zo min mogelijk zelf hoeven te declareren. Daarom maken we met u en uw collega- zorgaanbieders afspraken over rechtstreekse afrekening van zorgkosten. Zo dringen we het aantal nota’s voor onze klanten nog verder terug.

Declaratietermijn 

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Contact

De afdeling Declaratieverwerking is bereikbaar onder telefoonnummer: 088 222 40 00

Let op Dit nummer is alleen voor zorgaanbieders.

Bent u verzekerd bij Menzis, Anderzorg of Hema? Gebruik dan de contactgegevens voor verzekerden.

Controle op verzekeringsrecht

Voer bij het indienen van declaraties voor uw patiënten steeds de Controle op Verzekeringsrecht (COV) uit.

Door onderstaande gegevens in te vullen:

  • de behandeldatum;
  • de startdatum van een DBC (bij behandeling in een instelling)
  • of de datum van levering van een dienst (bij hulpmiddelen en vervoer).
verschijnt automatisch de juiste Uzovi-code in beeld. Door deze COV-check te doen, voorkomt u declaraties bij de verkeerde verzekeraar. 

 

Declaratie afgewezen?

Alle zorgverzekeraars zijn verplicht om declaratie-afwijzingen te motiveren. Menzis, Anderzorg en Hema gebruiken hiervoor, in het elektronisch retourbericht alleen retourcodes die door Vektis zijn opgesteld. Als uw declaratiesoftware dit ondersteunt ziet u de reden van afwijzing.
Alleen een elektronische retourcode
Bij de invoering van de nieuwe declaratiestandaarden is landelijk afgesproken dat een zorgverzekeraar uitsluitend een elektronisch retourbericht aanlevert.
Ontvangt u uw afrekenspecificatie op papier, dan staat hierop ook waarom een declaratieverzoek is afgewezen.

Uitwisselen via Vecozo

Menzis maakt voor het uitwisselen van administratieve gegevens met zorgverleners gebruik van VECOZO.

VECOZO geeft digitale certificaten uit aan partijen met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons)gegevens hebben gesloten. Met deze certificaten kunnen de zorgverleners zich op het internet bij zorgverzekeraars authentiseren.

Zo kunt u veilig declareren. 

Meer weten over Vecozo

Meer weten over Vecozo?

Bent u zorgaanbieder en wilt u gebruik maken van de diensten van VECOZO? Op hun website vindt u meer informatie. Een eigen certificaat aanvragen kan ook. 

Direct naar VECOZO

Contact opnemen

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Naar de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over declareren

Menzis ontvangt af en toe signalen van zorgaanbieders dat zij verzekerden niet kunnen vinden in Vecozo. Dit speelt met name bij het uitvoeren van de COV check (Controle op verzekeringsrecht) waar het gaat om grensarbeiders, buitenlandse seizoenarbeiders en in het buitenland wonende verzekerden. De problematiek wordt veroorzaakt door het zoeken op niet geschoonde BSN nummers of op Sofinummers.

Wat is het probleem?

De zorgaanbieder raadpleegt Vecozo op basis van een (van de verzekerde gekregen) BSN nummer. Nu blijkt dat alleen zogenaamde geschoonde BSN nummers zichtbaar zijn in Vecozo. Niet geschoonde BSN nummers en Sofinummers (geschoond en niet geschoond) blijken niet zichtbaar te zijn. In dit laatste geval neemt de zorgaanbieder aan dat de patiënt niet bij Menzis verzekerd is en geeft de nota mee aan de patiënt.

Wat kunt u doen?

Mocht u de verzekerde op basis van het door hem opgegeven nummer niet kunnen vinden in Vecozo, dan raden wij u aan te zoeken op: postcode + huisnummer (indien woonachtig in Nederland) of naam + geboortedatum van de verzekerde of verzekerdennummer De verzekerde moet op deze wijze wel zichtbaar zijn in Vecozo.

Het Burgerservicenummer (BSN) gebruikt worden bij het uitwisselen van gegevens over patiënten en cliënten. Dit geldt voor alle zorgaanbieders, instellingen, indicatieorganen en zorgverzekeraars.

Het BSN in de zorg

De legitimatieplicht geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Als een kind geen eigen identiteitskaart of paspoort heeft, geldt het paspoort van de ouder waarin het kind vermeld staat. Jongeren vanaf 14 jaar zijn verplicht zelf een legitimatiebewijs op zak te hebben.

Gevolgen voor declaraties
Ook in het declaratieverkeer is het gebruik van het BSN (burgerservicenummer) van uw patiënten en cliënten verplicht. Mocht het BSN nummer nog niet bekend bij u zijn, dan mag u het veld voorlopig vullen met allemaal negens. Let u er dan wel op dat de velden verzekerdennummer en geboortedatum correct zijn gevuld.

 

Een betaalovereenkomst wordt niet meer afgesloten met niet-gecontracteerde aanbieders. De klant kan zelf de nota bij Menzis indienen of u kunt met de klant een Akte van Cessie opstellen zodat u de nota op papier bij ons kunt indienen. Conform de polisvoorwaarden van een naturapolis geldt dat niet- gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief.

Voor een effectieve en efficiënte digitale communicatie tussen zorgverleners, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn uniforme afspraken gemaakt. We noemen deze afspraken externe integratie standaarden, kortweg EI-standaarden. Vektis ontwikkelt en beheert deze standaarden en ondersteunt bij de implementatie ervan.

U kunt via Vecozo declaraties indienen die voldoen aan de Vektisstandaarden. Op de Vecozo website vindt u een actueel overzicht van de declaratiemogelijkheden voor uw beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

 

Indienen akte van cessie

U kunt een rechtsgeldige akte van cessie indienen door deze, samen met een geldige verwijzing, te sturen naar:
Zorgverzekeraar Menzis
T.a.v. afdeling Declaratieverwerking
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Overdragen recht op vergoeding

Via een akte van cessie draagt een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan dan, namens de verzekerde, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar.

Vergoedingspercentage

Als u gebruik maakt van de akte van cessie controleert Menzis de rechtsgeldigheid van de akte. Ook wordt bij het indienen van de declaratie via de akte van cessie gecontroleerd op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Als hier sprake van is, vergoedt Menzis, conform de polisvoorwaarden van een naturapolis, 65% (Anderzorg en Menzis Basis Voordelig) of 75% (Menzis Basis of Hema) van de nota tot een maximum van 65% of 75% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerd tarief. Bij een restitutiepolis geldt een vergoeding van de kosten tot een maximumbedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten.

  • Naar de lijsten met maximale vergoedingen
  • Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

    Heeft een zorgaanbieder geen overeenkomst met Menzis, dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. In onderstaande lijsten vindt u de hoogte van de vergoeding. Er zijn twee lijsten: één voor de naturapolis Menzis Basis en één voor Anderzorg en Menzis Basis Voordelig. Menzis mag alleen zorg vergoeden indien het aan de vergoedingseisen van de Zorgverzekeringswet voldoet. Dit is bepaald door de overheid. De volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op medisch specialistische zorg vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

    Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy