Paramedische Zorg

Informatie voor zorgaanbieders

Actueel

 • 17 juli 2018

  Publicatie zorginkoopbeleid Gecombineerde leefstijl preventie

  Eind maart 2018 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid voor 2019 gepubliceerd. Graag presenteren we u in aanvulling hierop het Zorginkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) 2019. Vanaf 1 januari 2019 valt de aanspraak op en bekostiging van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Gecombineerde Leefstijlinterventie is een nieuwe verstrekking binnen de Zvw. Voor 2019 sluit Menzis aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

  lees meer

Actueel

Actueel

Menzis informeert zorgaanbieders regelmatig over actualiteiten in de Zorg.

Nieuws voor alle zorgsoorten

Gecombineerde leefstijl interventie

vrolijke vrouw yoga

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt gecontracteerd via samenwerkingsverbanden. 

De huisarts verwijst naar een bij het samenwerkingsverband aangesloten uitvoerend zorgverlener van de GLI.

Zorginkoop en overeenkomst

Inkoopbeleid

We maken in contracten afspraken met u over de kwaliteit van de zorg, wachttijden en de prijs die in rekening mag worden gebracht. Zo kunnen wij goede zorg garanderen voor verzekerden van Menzis, Anderzorg en Hema.

Onze visie op zorginkoop

Zorginkoopbeleid paramedie

Contractering en beleid

Contract aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Menzis is registratie als kwaliteitsgeregistreerde in het Kwaliteitsregister Paramedici vereist. Voor fysiotherapeuten is de registratie in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en/of het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) noodzakelijk.

Wilt u als zorgaanbieder een contract aanvragen bij Menzis dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Actueel zorginkoopbeleid

VECOZO

Menzis contracteert zorgaanbieders via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

 

Contact

Contact
Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen.
Stel uw vraag online of neem telefonisch contact op met Menzis.
Contactformulier

Top 5 vragen en antwoorden Paramedische Zorg

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. U vindt op deze pagina een link naar alle veelgestelde vragen, zodat u snel een antwoord heeft op uw vraag. Komt u er niet uit, dan kunt u uw vraag online stellen via het contactformulier.

Wilt u als zorgaanbieder een contract aanvragen bij Menzis dan kunt u uw aanvraag via het contactformulier indienen. Kiest u in het contactformulier voor het onderwerp 'aanvragen contract'. Dien u verzoek in met vermelding van:

 • GB code organisatie (praktijk/ziekenhuis/instelling);
 • Desbetreffende zorgsoort(en);
 • Zorgverlenernummers van alle werkzame zorgverleners van betreffende zorgsoort;
 • Registratienummers uit het Kwaliteitsregister (CKR en/of KP).

Minimale voorwaarden overeenkomst:

 • Eén van de voorwaarde van een overeenkomst (logopedie, dieetadvisering, oefentherapie, ergotherapie, huidtherapie) is een geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteitsgeregistreerd. U moet een kopie van het certificaat en/of het registratienummer digitaal aan ons op sturen. Dit geldt voor alle paramedische zorgaanbieders van dezelfde discipline binnen uw praktijk. Indien één van de (loondienst)medewerkers niet voldoet aan deze voorwaarde is een overeenkomst van de betreffende zorgsoort niet mogelijk. Fysiotherapeuten moeten geregistreerd staan in het Centraal kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).
 • Alle werkzame zorgverleners staan in het AGB register van Vektis gekoppeld aan de organisatie.
 • De praktijkruimte (zowel hoofdadres als eventuele andere behandellocaties) voldoet aan de door de verzekeraar opgestelde inrichtings- en toegankelijkheidseisen. Deze eisen vindt u op onze website onder uw juiste zorgsoort.
 • De praktijk is minimaal 5 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van minimaal 4 uur.De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) staan vermeld. 

 

 1. Menzis heeft inrichtingseisen laten vallen en verwijst naar de inrichtingseisen van de beroepsgroep.
 2. Menzis stapt over op de uniforme rekenmethodiek binnen de Behandel-Index en zal deze voor kwartaal 1 en kwartaal 2 2018 einde kwartaal 3 2018 toezenden. In 2019 zal het behandelindexcijfer ook medebepalend zijn voor het profiel waarin de praktijk terecht kan komen.
 3. Behandelingen bij de verzekerde aan huis (niet zijnde een WTZi toegelaten instelling) hoeft per 1-1-2018 niet meer op verwijzing van de huisarts/medisch specialist alle andere behandelingen buiten het praktijkadres wel.
 4. Vanaf 1 januari 2018 geeft Menzis aan dat de Zorgaanbieder verplicht is gebruik te maken van Elektronische Fysiotherapeutische Verslaglegging. 
Nee, het contract wordt alleen digitaal via VECOZO aangeboden.
 • Een overeenkomst die voor 1 november 2017 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op 1 januari 2018.
 • Een overeenkomst die op of na 1 november 2017, maar voor 1 april 2018 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op 1 april 2018.
 • Een overeenkomst die op of na 1 april 2018 digitaal door u is ondertekend en door Menzis retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin Menzis de getekende overeenkomst heeft ontvangen.
Nee, dit kan niet worden aangepast. U heeft het profiel definitief verzonden en het contract digitaal ondertekend. Daarmee heeft u verklaard dat u alle criteria naar waarheid hebt ingevuld en dat u akkoord gaat met alle door u gegeven antwoorden. Bij deze akkoordverklaring hebben we u erop gewezen dat u na verzending niets meer kunt wijzigen aan deze door u ingevulde profielenlijst en het digitaal ondertekende contract. Wijzigingen achteraf zijn daarom niet meer mogelijk.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy