Privacystatement

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens? Dat staat in ons privacystatement.

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Menzis voor uitvoering van de zorgverzekering ('Basisverzekering') en de aanvullende ziektekostenverzekering.

Onder Menzis wordt verstaan: Menzis Zorgverzekeraar N.V. (Basisverzekering) en Menzis N.V. (aanvullende ziektekostenverzekering). Menzis maakt onderdeel uit van de Menzis Groep. 

Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

Menzis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We willen u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat ze de wettelijke regels op de juiste manier nakomen, hebben ze hierover gedragsregels opgenomen. Deze leest u in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Een van de wettelijke privacyregels is dat het verplicht is om transparant te zijn over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacystatement. In dit privacystatement beantwoorden we de volgende vragen:

  • Waarvoor gebruikt Menzis mijn persoonsgegevens?

  • Hoelang bewaart Menzis mijn gegevens?

  • Wat zijn mijn rechten?

  • Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

  • Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

  • Hoe neem ik contact op met Menzis?

Wijziging privacystatement

Dit privacystatement kan wijzigen.

Laatste wijziging: Wageningen, 26 april 2021