Privacystatement

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens? Dat staat in ons privacy statement.

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Menzis voor uitvoering van de zorgverzekering ('basisverzekering') en de aanvullende ziektekostenverzekering.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over uw persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over u, maar is deze wel tot u te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens. 
Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun werknemers, individuele zorgverleners of klanten wel. 

Onder Menzis wordt verstaan: Menzis Zorgverzekeraar N.V. (basisverzekering) en Menzis N.V. (aanvullende ziektekostenverzekering). Menzis maakt net als Anderzorg en VinkVink onderdeel uit van de Menzis Groep. 

Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

Menzis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat ze de wettelijke regels op de juiste manier nakomen, hebben ze hierover gedragsregels opgenomen. Deze leest u in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Eén van de wettelijke privacyregels is dat het verplicht is om transparant te zijn over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacystatement. In dit privacy statement beantwoorden we de volgende vragen:

Wijziging privacystatement

Dit privacystatement kan wijzigen.

Laatste wijziging: Wageningen, 10 november 2023