Zorginnovatie

Bij zorginnovatie heeft iedereen een eigen beeld. Bij Menzis verstaan wij onder zorginnovatie: “zorgvernieuwing die plaatsvindt met hulp van nieuwe (digitale) technieken”. De doelen van Integraal Zorgakkoord en de beweging naar de Juiste zorg op de Juiste Plek geven richting aan waar zorginnovatie op hoofdlijnen aan moet voldoen: 

  • goede zorg dichter bij huis aanbieden
  • het hybridiseren van zorg
  • onnodige en dure zorg voorkomen

Nieuwe technologie in de zorg implementeren is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om zorg anders te organiseren; efficiënter, kwalitatief beter, prettiger en makkelijker voor de patiënt/cliënt en zorgprofessional. Innovaties gaan in de ogen van Menzis verder dan alleen zorg; deze gaan ook over gezondheid. We hebben het dan over preventie en het vergroten van regie, zodat je je leven kunt vormgeven zodat jij dat wilt. Bij Menzis noemen we dit leefkracht.

Waarom Menzis zorgvernieuwing stimuleert

Als zorgverzekeraar is Menzis altijd bezig de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Menzis stimuleert dan ook graag innovatieve ideeën en digitalisering in de zorg. Zeker als innovatie de kwaliteit van zorg en de gezondheid van mensen verbetert, de werkdruk wordt verlaagd en de zorgkosten omlaag gaan. Met innovaties dragen we bij aan betaalbare en toegankelijke zorg. Voor iedereen. 

Samenwerking met de andere zorgverzekeraars

Binnen de branchevereniging voor zorgverzekeraars (ZN) werken we samen met de andere zorgverzekeraars aan de beoordeling van nieuwe toepassingen van digitale zorg. Daarvoor is een Kenniscentrum Digitale Zorg opgericht. Ontwikkelaars kunnen daar terecht om hun innovatie te laten toetsen. Zo weten zij snel of zorgverzekeraars deze kansrijk vinden voor grootschalige toepassing in de zorg. Lees meer over digitale zorg bij Zorgverzekeraars Nederland.


Veelgestelde vragen

Onder zorginnovatie verstaan wij veranderingen die plaatsvinden met behulp van nieuwe digitale mogelijkheden waar de zorg meer op de juiste plek en tijdsonafhankelijk kan worden geleverd. Denk hierbij aan zorgvernieuwing, digitale zorg, e-health, m-Health, domotica, robotica en nog veel meer. Dit betekent dus wezenlijk anders werken: andere processen waarbij data over de (gezondheids)situatie slim en nuttig worden verzameld en toegepast, zodat patiënten beter of efficiënter geholpen worden. Het doel is dus om de zorg anders te organiseren, bijvoorbeeld met behulp van digitale hulpmiddelen. Alleen een nieuwe techniek in de zorg implementeren is nooit het doel op zich.

Wij zijn erg benieuwd naar uw innovatie en mogelijk geïnteresseerd om deel te nemen aan de innovatie. Het is voor Menzis wel een voorwaarde dat we gezamenlijk nadenken over de bewijsvoering van de innovatie. Om een goed gevoel te krijgen op welke manieren we naar het succes van de innovatie kunnen kijken, hanteren we het principe van de Quadruple Aim:

  • een gezondere populatie,
  • een beter ervaren kwaliteit van zorg,
  • tegen relatief minder kosten,
  • werkdruk en werkplezier.

Als er een duidelijk plan is en een business case die aan de Quadruple Aim voldoet, dan is Menzis bereid om partijen samen te brengen en te zoeken naar financieringsmogelijkheden.

Er zijn verschillende manieren om uw innovatie te bekostigen. Dit hangt af van een aantal zaken, namelijk:

  1. de fase waarin uw innovatie zich bevindt (idee/ontwikkeling/onderzoek/opschaling) en
  2. of uw zorginnovatie bekostigd kan worden uit bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning. Mogelijk kan de innovatie ook rechtstreeks door de consument of zorgaanbieder worden bekostigd.

Als de innovatie zich bevindt in de ontwikkelings- of onderzoeksfase dan zijn er mogelijk subsidies van ZonMw en RVO die u helpen bij de financiering. Daarnaast stimuleren wij innovatie door te investeren in Venture Capital fondsen. U kunt daarom uw idee ook pitchen bij een investeringsfonds. Als u uw idee indient in de innovatiebox onderzoekt Menzis of een investering tot de opties behoort.

Menzis is erg geïnteresseerd in uw innovatie als deze (binnenkort) wordt toegepast in het zorgveld. Als er een uitgewerkt plan is dan verkennen we graag de mogelijkheden voor implementatie van uw innovatie. Wordt uw innovatie al gebruikt in het zorgveld en bent u op zoek naar opschaling? Dan willen wij graag samen met u verkennen om uw innovatie in één van onze Menzis regio’s uit te rollen. U kunt uw idee indienen bij de innovatiebox.

Thuismonitoring centrum Santeon

Zorginnovatie

De Santeon-ziekenhuizen ontwikkelen met elkaar een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.

Lees meer

Prisma

Minder verwijzingen orthopedie

De wachttijden voor een behandeling bij een orthopeed in het ziekenhuis zijn soms lang. Hoe kunnen patiënten sneller de juiste zorg krijgen? Een proef met een app bij 2 Nijmeegse gezondheidscentra laat zien dat het sneller kan.

Lees meer over Prisma

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.