Zorginnovatie

In deze impactvolle tijd van het coronavirus kan zorg op afstand worden geleverd door digitale toepassingen. Op onze speciale pagina over de coronacrisis is informatie over zorg op afstand te vinden.

Meer informatie over zorg op afstand

Wat verstaat Menzis onder zorginnovatie?

Bij zorginnovatie heeft iedereen een eigen beeld. Bij Menzis verstaan wij onder zorginnovatie: “zorgvernieuwing die plaatsvindt met behulp van nieuwe (digitale) technieken”. De doelen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek geven richting aan waar zorginnovatie op hoofdlijnen aan moet voldoen: 

  • goede zorg dichter bij huis aanbieden
  • zorg vervangen door e-Health
  • onnodige en dure zorg voorkomen

Nieuwe technologie in de zorg implementeren is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om zorg anders te organiseren; efficiënter, kwalitatief beter, prettiger en makkelijker voor de patiënt/cliënt en zorgprofessional. Innovaties gaan in de ogen van Menzis verder dan alleen zorg; deze gaan over gezondheid in zijn algemeenheid. We hebben het dan over preventie en eigen regie, zodat je je leven kunt vormgeven zodat jij dat wilt. Bij Menzis noemen we dit leefkracht.

Waarom Menzis zorgvernieuwing stimuleert

Als zorgverzekeraar is Menzis altijd bezig de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Menzis stimuleert dan ook graag innovatieve ideeën en digitalisering in de zorg. Innovatie verbetert namelijk de kwaliteit van zorg en de gezondheid van mensen. Daar komt bij dat de zorgkosten omlaag gaan. Met innovaties houden we zorg dus betaalbaar en laagdrempelig. Voor iedereen.

Samenwerken aan innovatie

Menzis werkt samen met patiënten, verzekerden, zorgaanbieders, Venture Capital fondsen en zorgvernieuwers aan innovaties. Een voorbeeld van een samenwerking is die met HealthValley. We geloven vooral in innovaties die in het zorgveld ontstaan. Patiënten en zorgprofessionals weten immers het beste wat er nodig is. Daarover zijn we met hen in gesprek. Want bij Menzis staat de patiënt altijd centraal.

Samenwerking met zorginnovatie.nl

Sinds januari 2021 werkt Menzis samen met zorginnovatie.nl. Door het partnership vindt Menzis beter aansluiting met innovaties die ontstaan op de markt. De community van zorginnovatie.nl biedt samenwerkingsmogelijkheden voor zorgaanbieders en (potentiële) partners van Menzis. Door co-creatie denken we mee bijvoorbeeld in het implementatieproces en met financieringsmogelijkheden van innovaties, met uiteindelijk als doel de zorg efficiënter, kwalitatief beter, prettiger en makkelijker te maken voor de patiënt en zorgprofessional.

Onderaan deze pagina staan enkele innovaties die met hulp van Menzis succesvol zijn geworden. Deze voorbeelden geven inspiratie voor uw idee. Heeft u een idee? Dan kunt dit indienen in onze innovatiebox.

Visie op preventie

Wij zijn van mening dat een gezonde leefstijl nog onvoldoende aandacht krijgt. We hebben daarom een visie geschreven waarin we uitleggen hoe wij een gezonde leefstijl willen versterken. Wij zijn begonnen, doet u mee?

Visie op preventie

Veelgestelde vragen

Onder zorginnovatie verstaan wij veranderingen die plaatsvinden met behulp van nieuwe digitale mogelijkheden waar de zorg meer op de juiste plek en tijdsonafhankelijk kan worden geleverd. Denk hierbij aan zorgvernieuwing, digitale zorg, e-health, m-Health, domotica, robotica en nog veel meer. Dit betekent dus wezenlijk anders werken: andere processen waarbij data over de (gezondheids)situatie slim en nuttig worden verzameld en toegepast, zodat patiënten beter of efficiënter geholpen worden. Het doel is dus om de zorg anders te organiseren, bijvoorbeeld met behulp van digitale hulpmiddelen. Alleen een nieuwe techniek in de zorg implementeren is nooit het doel op zich.

Wij zijn erg benieuwd naar uw innovatie en mogelijk geïnteresseerd om deel te nemen aan de innovatie. Het is voor Menzis wel een voorwaarde dat we gezamenlijk nadenken over de bewijsvoering van de innovatie. Om een goed gevoel te krijgen op welke manieren we naar het succes van de innovatie kunnen kijken, hanteren we het principe van de Quadruple Aim:

  • een gezondere populatie,
  • een beter ervaren kwaliteit van zorg,
  • tegen relatief minder kosten,
  • werkdruk en werkplezier.

Als er een duidelijk plan is en een business case die aan de Quadruple Aim voldoet, dan is Menzis bereid om partijen samen te brengen en te zoeken naar financieringsmogelijkheden.

Er zijn verschillende manieren om uw innovatie te bekostigen. Dit hangt af van een aantal zaken, namelijk:

  1. de fase waarin uw innovatie zich bevindt (idee/ontwikkeling/onderzoek/opschaling) en
  2. of uw zorginnovatie bekostigd kan worden uit bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning. Mogelijk kan de innovatie ook rechtstreeks door de consument of zorgaanbieder worden bekostigd.

Als de innovatie zich bevindt in de ontwikkelings- of onderzoeksfase dan zijn er mogelijk subsidies van ZonMw en RVO die u helpen bij de financiering. Daarnaast stimuleren wij innovatie door te investeren in Venture Capital fondsen. U kunt daarom uw idee ook pitchen bij een investeringsfonds. Als u uw idee indient in de innovatiebox onderzoekt Menzis of een investering tot de opties behoort.

Menzis is erg geïnteresseerd in uw innovatie als deze (binnenkort) wordt toegepast in het zorgveld. Als er een uitgewerkt plan is dan verkennen we graag de mogelijkheden voor implementatie van uw innovatie. Wordt uw innovatie al gebruikt in het zorgveld en bent u op zoek naar opschaling? Dan willen wij graag samen met u verkennen om uw innovatie in één van onze Menzis regio’s uit te rollen. U kunt uw idee indienen bij de innovatiebox.

ArtsOnline

Vrouw communiceert via tablet

In Twente is een tekort aan huisartsen. Om dit tekort tegen te gaan zijn huisartsen Prenger, Timmers, Meijer en Van Baasbank, Roset en Menzis zijn samen aan de slag gegaan om te kijken naar oplossingen. Het online spreekuur ArtsOnline biedt uitkomst.

ArtsOnline

COPD InBeeld

In 2017 startte in Doetinchem en omstreken het innovatieproject 'COPD InBeeld'. Patiënten met chronische longaandoeningen hoeven minder vaak hun huis uit voor behandelingen en krijgen meer grip op hun ziekteproces. Het project werd in 2018 landelijk opgeschaald.

COPD InBeeld

Digitale consultatie

Groningse huisartsen startten onlangs met innovatieve digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist. Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en is het bezoeken van een specialist in het ziekenhuis niet nodig.

Digitale consultatie

OSAsense

Zestig Twentse huisartsen doen op een innovatieve manier onderzoek naar slaapapneu. Dit onderzoek gaat sneller, is goedkoper en de patiënt hoeft er niet voor naar het ziekenhuis. Het project is zo succesvol dat het in internationale belangstelling staat.

OSAsense

Prisma

Minder verwijzingen orthopedie

Hoe kunnen patiënten met klachten aan spieren en gewrichten sneller de juiste zorg krijgen? De wachttijden voor een behandeling bij een orthopeed in het ziekenhuis zijn soms lang. Een proef met een app bij 2 Nijmeegse gezondheidscentra van ongeveer 20 huisartsen laat zien dat het anders kan.

Prisma

Hartfalen inBeeld

Hartfalen in beeld

Als hartpatiënt is het een geruststellend gevoel wanneer je gezondheid goed wordt gemonitord. Nog fijner is als je het helemaal zélf kunt. Zoals Frans Gulitz, die dagelijks de meetgegevens van zijn slimme weegschaal en bloeddrukmeter via zijn tablet doorstuurt naar Medisch Service Centrum NAAST in Varsseveld.

Hartfalen InBeeld

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.