Hulpmiddelen

Informatie voor aanbieders van medische hulpmiddelen

Zorginkoopbeleid hulpmiddelen 2020
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 16 mei 2019

  Uitbetalen nota's verzekerden mogelijk vertraagd

  Om onze dienstverlening verder te verbeteren wordt onze afdeling declaratieverwerking opnieuw ingericht. De herinrichting heeft helaas tot gevolg dat er tijdelijk vertraging is bij het verwerken van declaraties.

  lees meer

 • 11 juli 2018

  Andere contracttermijn zorgaanbieders orthesen en prothesen

  Anders dan in het Zorginkoopbeleid 2019 vermeld staat, biedt Menzis een 2-jarige overeenkomst aan voor orthesen en prothesen. Hiervoor hebben we een aantal redenen. De belangrijkste is het feit dat we vanaf 2020 een nieuwe afrekenmethodiek willen opnemen.

  lees meer

Digitale machtigingen

Voor het aanvragen van een aantal soorten hoorhulpmiddelen of persoonsalarmering is voorafgaande toestemming van Menzis nodig. Wilt u uw zorgaanvragen snel terugkrijgen? Dan kunt u uw aanvraag digitaal indienen via een online formulier.

Naar digitale machtigingen

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2020 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan voor 1 augustus 2019 contact met ons op via onderstaand contactformulier. Vanwege een wijziging in het Zorginkoopbeleid 2020 is de sluitingsdatum verschoven van 1 juli naar 1 augustus 2019.

Om in aanmerking te komen voor een contract, moet u voldoen aan ons Zorginkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen in Vecozo. Daarnaast dient u een ondernemingsplan in. Uiterlijk 1 oktober 2019 krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.


Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Akte van cessie

Voor de zorgaanbieders die geen contract hebben met Menzis, kan de verzekerde de nota zelf indienen bij Menzis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als niet-gecontracteerde zorgaanbieder de nota elektronisch te declareren, tegen bepaalde voorwaarden. U kunt als niet-gecontracteerde zorgaanbieder ook de papieren nota namens de verzekerde indienen. Hierbij is een akte van cessie verplicht. Dit geldt zolang de betaaloverenkomst van de zorgaanbieder nog loopt. Via het contactformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Declareren

We maken afspraken met zorgaanbieders over rechtstreekse afrekening van zorgkosten om zo het aantal nota’s voor verzekerden terug te dringen.

Zo declareert u

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

U kunt ons bellen

Contact

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Bel ons dan op telefoonnummer 088 222 40 00. Voor declaratievragen kiest u optie 1 in het keuzemenu. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kiest u optie 2. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Let op, via optie 2 kunt u alleen antwoorden verwachten op vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.