Hulpmiddelen

Informatie voor aanbieders van medische hulpmiddelen

Zorginkoopbeleid hulpmiddelen 2022
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 7 juli 2021

  Start uitbetaling van tegemoetkoming in meerkosten

  Zorgverzekeraars zijn gestart met de voorbereidingen voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in Meerkosten. De betalingen vinden in de komende weken plaats. De betalingen vinden gefaseerd plaats per zorgsoort.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

Visie op digitalisering in de zorg

Samen met partijen uit het zorgveld hebben we een visie ontwikkeld op digitalisering in de zorg. U vindt meer informatie over onze visie op onze webpagina.

Visie op digitalisering

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2021 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Akte van cessie

Voor de zorgaanbieders die geen contract hebben met Menzis, kan de verzekerde de nota zelf indienen bij Menzis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als niet-gecontracteerde zorgaanbieder de nota elektronisch te declareren, tegen bepaalde voorwaarden. U kunt als niet-gecontracteerde zorgaanbieder ook de papieren nota namens de verzekerde indienen. Hierbij is een akte van cessie verplicht. Dit geldt zolang de betaaloverenkomst van de zorgaanbieder nog loopt. Via het contactformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Toestemming aanvragen hulpmiddelen

Bent u een aanbieder van hulpmiddelen? Heeft uw klant een vergoeding voor een hulpmiddel nodig en is hij of zij bovendien verzekerd bij Menzis? Dan vraagt u als aanbieder deze toestemming aan bij Menzis, dat kan eenvoudig digitaal via het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier hulpmiddelen

Declareren

We maken afspraken met zorgaanbieders over rechtstreekse afrekening van zorgkosten om zo het aantal nota’s voor verzekerden terug te dringen.

Zo declareert u

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt mijn overeenkomst aangeboden?

De overeenkomst zal in de tweede helft van het jaar via VECOZO worden aangeboden. Zodra de overeenkomst voor u klaar staat ontvangt u via VECOZO bericht hierover.

Ik wil graag een overeenkomst voor Hulpmiddelen

In het Zorginkoopbeleid dat wij jaarlijks op 1 april plaatsen op de website, is terug te vinden welke Hulpmiddelen we het aankomend jaar gaan contracteren. Daarin wordt de aanmeldtermijn genoemd en de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om voor de betreffende overeenkomst is aanmerking te komen. Indien het betreffende hulpmiddel wordt gecontracteerd en u voldoet aan de voorwaarden kunt u zich via het contactformulier melden. Tijdens de looptijd van een overeenkomst contracteren wij géén nieuwe hulpmiddelen leveranciers.

Waar kan ik terugvinden of ik een machtiging nodig heb of wat ik mag declareren?

Indien u een gecontracteerde zorgverlener bent dan kunt u in de Overeenkomst terug vinden wat de tarieven zijn die u mag declareren. Ook wordt in de overeenkomst aangegeven voor welke situaties u een machtiging vooraf dient aan te vragen. Voor een machtiging kunt u gebruik maken van dit formulier. Indien u geen overeenkomst heeft met Menzis dan kunt u op de vergoedingenpagina terugvinden in welke situaties er een machtiging nodig is en door wie deze aangevraagd kan worden.

Ik wil stoppen met mijn zaak en deze wordt overgenomen. Kan de huidige overeenkomst worden overgezet naar de nieuwe eigenaar?

Het is niet vanzelfsprekend dat de huidige overeenkomst wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar. U dient dit eerst bij ons te melden via het contactformulier. Uw verzoek tot overname van de overeenkomst zal dan worden beoordeeld.

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.