Onze visie op digitalisering

De zorg is continu in ontwikkeling en we staan voor grote uitdagingen om de zorg toekomstbestendig te maken. De inzet van doelmatige digitale zorg kan hieraan bijdragen. Digitale zorg is niet nieuw en de meeste zorgaanbieders zijn op een of andere manier al bezig met digitale zorg. Toch verloopt de opschaling in het gebruik van digitale zorg door verschillende knelpunten niet altijd even soepel. De recente uitbraak van het coronavirus maakt dat het gebruik van digitale zorg een vlucht neemt.

Digitale zorg biedt nu een uitkomst; het is in sommige gevallen geen zorg óf digitale zorg aangezien een deel van de zorg die nu op locatie bij een aanbieder plaatsvindt, daar niet per se hoeft plaats te vinden. In het in mei 2020 verschenen Gupta-rapport ‘Corona: katalysator of struikelblok voor groenere ziekenhuiszorg?’ wordt ingeschat dat ongeveer 25% van de polibezoeken structureel op afstand georganiseerd kan worden. Waarschijnlijk zijn er voor het totale zorgaanbod nog veel meer mogelijkheden voor digitale zorg.

Bekijk video

Digitale zorg: wat is het en wat willen we ermee bereiken?

Digitale zorg omvat alle digitale mogelijkheden die ingezet kunnen worden om passende en doelmatige zorg te leveren en te ontvangen. Digitale zorg kan betrekking hebben op diverse aspecten zoals de zorg aan verzekerden, de organisatie van de zorg en het (logistiek) faciliteren van de verzekerde.

De verzekerde kan door digitalisering over meer informatie beschikken. Hierdoor neemt de eigen regie toe en kunnen, samen met de zorgprofessional, geïnformeerde en onderbouwde keuzes in het behandelproces worden gemaakt. Ook de voorkeur om meer tijds- en plaatsonafhankelijk zorg te kunnen ontvangen behoort door het digitaliseren van de zorg tot de mogelijkheden.

Toekomstbestendig

Menzis juicht het gebruik van digitale zorg toe wanneer dit bijdraagt aan toekomstbestendige zorg met de verzekerde in een regierol. Onder toekomstbestendige zorg scharen wij zorg die betaalbaar, beschikbaar, toegankelijk en waardegericht is.

Wat verwacht Menzis van verzekerden?

Digitale zorg maakt het meer dan ooit mogelijk om als verzekerde zelf regie te voeren. Zo kunnen verzekerden zelf metingen uitvoeren en meetresultaten doorgeven, bijvoorbeeld bij het digitaal monitoren van een chronische aandoening. Ook het contactmoment van verzekerden met hun huisarts of behandelaar kan in sommige gevallen vanuit huis of een willekeurige andere locatie plaatsvinden.

Wat verwacht Menzis van zorgaanbieder?

Menzis verwacht dat digitale zorg een vanzelfsprekendheid wordt bij zorgaanbieders die wij contracteren. Dit vraagt een duurzame verandering in de zorg waar lef en leiderschap voor nodig zijn. Digitalisering is ‘slechts’ een eerste stap om de werkelijke verandering naar toekomstbestendige zorg te realiseren. De benodigde ‘digitale transformatie’ gaat niet zozeer over het implementeren van een tool, maar meer over het anders organiseren en inrichten van de zorg: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.

Wat mogen zorgaanbieders van Menzis verwachten?

Menzis wil de ingezette groei van digitale zorg vasthouden. We moeten voorkomen dat we terugvallen in oude gewoonten, terwijl er duurzame oplossingen beschikbaar zijn. Samen met zorgaanbieders en ketenpartners gaat Menzis deze handschoen oppakken. Wij gaan een actieve voortrekkersrol als vernieuwer en stimulator van digitale zorg uitdragen naar zowel onze verzekerden, de gecontracteerde zorgaanbieders in onze regio’s en naar onze Wlz-klanten via onze zorgkantoren.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.